รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระเป๋าพัชรินทร์ 2,000,000 พัทลุง ควนขนุน
2 ซาร์น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
3 ซิมพลิ เด็คคอร์ 3,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
4 ณอร์ ณอร์ 100,000 พะเยา เมืองพะเยา
5 ตั้งเมธาวี 1,000,000 อุบลราชธานี ตระการพืชผล
6 ทิพย์จัดการ 500,000 พะเยา เมืองพะเยา
7 ไทตาตามิ โปรดักส์ 4,000,000 เชียงใหม่ หางดง
8 ไทย เดือนเพ็ญ 4,000,000 อ่างทอง สามโก้
9 ไทยสหมิตรพาณิชย์ 500,000 ตาก แม่สอด
10 นนทกร อินเตอร์เทรด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
11 นำไทยพาณิชย์ 2,000,000 ขอนแก่น พระยืน
12 นิปปอน ทาทามิ (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
13 นิฮง ทาทามิ (ประเทศไทย) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
14 บาสเกทรี บลิส 10,000 เชียงใหม่ หางดง
15 ปริญญาทอเสื่อ 1,000,000 ขอนแก่น พระยืน
16 ฝรั่งเมืองแพร่ 3,000,000 แพร่ เมืองแพร่
17 ฟอร์จูน แพล็สติค โปรดักต์ 2,000,000 จันทบุรี สอยดาว
18 โรงทอเสื่อย่งเซ้ง 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
19 ลิเภาบ้านแม่ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
20 วัลเล่ย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
21 สะตาบูย่า 1,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
22 หัตถกรรมกระจูดวรรณี 100,000 พัทลุง ควนขนุน
23 อ่างทอง ผลิตภัณฑ์หวาย 1,000,000 อ่างทอง โพธิ์ทอง
24 เอช เอ็ม พี ซี 3,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่


ข้อมูลผู้ประกอบการ