รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อกซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 168 พันธ์ศักดิ์ กรุ๊ป 3,000,000 ยะลา เมืองยะลา
2 999 (2005) เฟรม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
3 กรีน เอ็นเนอร์จี ไทย 5,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
4 กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง 30,000,000 ชลบุรี เกาะจันทร์
5 กลอรีแพลน (ประเทศไทย) 120,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
6 กัมพล พาราวู้ด (2003) 25,000,000 ยะลา เมืองยะลา
7 กูด มอร์นิ่ง เอนเนอร์จี้ 5,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
8 กู๊ด ออน เอิร์ธ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
9 เกา จี๋ อาร์ต พริ้นท์ 20,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
10 เก้าพาราวู้ด 7,000,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร
11 แกรนด์ อีเกิ้ล 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
12 แกลเลียน วู้ด คอนเซ็พท 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
13 เขาการ้องวู้ด 4,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
14 คฤหัสพาราวู้ด อินเตอร์เทรด 3,000,000 ตรัง เมืองตรัง
15 คลับ ดีไซน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
16 เค เทค ซิสเท็มส์ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
17 เค เอส พี พาราวู๊ด 50,000,000 สงขลา หาดใหญ่
18 เค.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย 5,000,000 ชลบุรี เกาะจันทร์
19 เค.เอ็ม.วูดเดนแวร์ 20,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
20 เค.โอ.วี.โปรดักส์ 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
21 เคทีอันเดอร์วู๊ด 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
22 จงอี อินดัสทรี 60,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
23 จันทร์ทิพย์ เกมไม้ 1,950,000 เชียงใหม่ สันทราย
24 จันทโรทัย กรุ๊ป 2,000,000 สมุทรสงคราม อัมพวา
25 จินดาพานิช 2019 10,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง
26 จินดาอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ตแอนด์ทรานสปอร์ต 3,000,000 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
27 จีจี เจเนอร์เรชั่น เทรดดิ้ง 5,000,000 สงขลา สะบ้าย้อย
28 จีอาร์ดั๊บเบิ้ลยูซี 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
29 จุนไท่ แบมบูติก 500,000 อุดรธานี ไชยวาน
30 เจเจ พาราวู้ด 1,000,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร
31 เจตน์ แอนด์ แจ๋ว 5,000,000 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร
32 เจริญทวีทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ 15,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
33 เจริญมหัทธนา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
34 เจวาย แพ็คกิ้ง 25,000,000 ชลบุรี บางละมุง
35 เฉียนฮง (ประเทศไทย) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
36 ช.บัณฑิต ซัพพลาย 1,000,000 สระบุรี เสาไห้
37 ช.วัฒนา วู้ด 15,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
38 ชลธาดา เทรดดิ้ง 20,000,000 สงขลา สะเดา
39 ชัยชาญผลิตภัณฑ์ไม้ 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
40 ชัยโย ซัพพลาย เชน 325,000,000 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย
41 ชัยรัตน์ชาร์โคล 2,000,000 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
42 ชัยแสง (1989) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
43 ชาตรีหัตถศิลป์ 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
44 ชิโคกุ (ประเทศไทย) 30,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย
45 เชียงใหม่ แบมบู 500,000 ลำปาง เมืองลำปาง
46 เชียงใหม่กรีนดีไซน์ 1,500,000 เชียงใหม่ หางดง
47 เชียงใหม่เกษร 1,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
48 เชี่ยวชาญชัยค้าไม้ 3,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
49 โชคนำชัย ผลิตภัณฑ์งานไม้ (2005) 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
50 โชคไพศาลพัทลุงกรุ๊ป 5,000,000 พัทลุง ศรีนครินทร์
51 ซันโก ไคฮัทสุ 18,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
52 ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล 600,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางไทร
53 ซินเนอร์ยี่ กรีน พาวเวอร์ 110,600,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
54 ซินเมค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
55 ซินเฮงพาราวู๊ด (หาดใหญ่) 4,400,000 สงขลา หาดใหญ่
56 ซี แอนด์ ที โมดูลาร์ 700,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
57 ซี.พี.คอนแทร็ค 93 10,000,000 พังงา เมืองพังงา
58 ซี.ไอ.วาย. อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 นครปฐม สามพราน
59 ซีเคไอ 1,000,000 เชียงราย แม่จัน
60 ซีทูเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย 1,000,000 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
61 ซีพี เฮิร์บ อินดัสทรี 30,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
62 ซีเอส จิวเวลรี่ ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
63 เซฟเวอเริล 5,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
64 เซิง หยิง 8,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
65 โซลิด พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
66 ไซแอมวู๊ดเด้นแวร์ 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
67 เฌอ เนเชอรัล (ประเทศไทย) 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
68 ดงวฮา (ประเทศไทย) 18,200,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
69 ดี.เค.อุตสาหกรรม 4,500,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
70 ดีเอ็นเค อินเตอร์แนชชั่นแนล 4,000,000 เชียงใหม่ หางดง
71 เดคอร์เรท แอนด์ ดีไซน์ 200,000 เชียงใหม่ สารภี
72 เดลต้า วู้ด 100,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
73 เดอะ สปา กรุ๊ป 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
74 ต้นกล้าอุตสาหการ 5,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
75 เตาถ่านเขาชุมทอง 500,000 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์
76 โตริ เทรดดิ้ง 2021 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
77 ถิรกิจเจริญชัย 1,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์
78 ทรงพรค้าไม้ (2008) 2,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
79 ทรัพย์เพิ่มพูน แบมบู 400,000 แพร่ ลอง
80 ทรัพย์ไพบูลย์ไม้ไผ่ (2004) 3,000,000 แพร่ เมืองแพร่
81 ทรัพย์มงคล956 1,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
82 ทรา สล็อท 10,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
83 ทรูเฟรมดีโป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
84 ทองคำบรรจง 4,000,000 ชลบุรี เกาะจันทร์
85 ทองศุข 300,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
86 ทอยส์ จูเนียร์ 1,500,000 ตรัง เมืองตรัง
87 ทากูชิ โอเวอร์ซีส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
88 ทาทาร่าอะคูสทิคอินดัสทริ (ประเทศไทย) 185,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
89 ทิพย์เมธา 43,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
90 ที-เร็กซ์ (ไทยแลนด์) 2,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม
91 ที.ที แฮงเกอร์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
92 ที.โอ.แพ็คกิ้ง 3,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
93 ทีทีอาร์ กรีน พาวเวอร์ 30,000,000 ตรัง สิเกา
94 ทีเอสโอ พาราวู้ด 14,000,000 ตรัง ห้วยยอด
95 ทุ่งคาโงก พาราวู๊ด 1,000,000 พังงา เมืองพังงา
96 เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส 2,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
97 เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส 2,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
98 เทคฟอร์ม 3,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
99 เทพอัคคี 1,000,000 สงขลา สะเดา
100 ไทย คอทเทจ อินดัสทรีส์ 5,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ