รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเยื่อกระดาษ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเยื่อกระดาษ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กระดาษศรีสยาม 1,975,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด
2 คูลิงค์ 18,000,000 โคกสำโรง ลพบุรี บริษัท คูลิงค์ จำกัด
3 ช.กิจเจริญการค้า 1,200,000 วาริชภูมิ สกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.กิจเจริญการค้า
4 ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ 3,249,787,930 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
5 ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ 1,200,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด
6 พร็อพ คอร์เปอเรชั่น 5,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท พร็อพ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
7 พราว แพ็คเกจจิ้ง 5,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท พราว แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
8 ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 2,462,811,600 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
9 ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 1,200,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
10 ยูไนเต็ด เปเปอร์ 496,600,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
11 ร็อคเก็ต รีเทล 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ร็อคเก็ต รีเทล จำกัด
12 รอยัลคราฟท์ 101,250,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท รอยัลคราฟท์ จำกัด
13 สยาม มัลเบอร์รี่ เปเปอร์ 2,000,000 สวรรคโลก สุโขทัย บริษัท สยาม มัลเบอร์รี่ เปเปอร์ จำกัด
14 อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด
15 เซ - เฮอ เปเปอร์ มิลล์ 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เซ - เฮอ เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
16 เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ 2,400,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
17 เอเชียเทค พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ 30,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเชียเทค พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
18 แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 1,615,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำกัด
19 แอ๊ดวานซ์ อะโกร 3,000,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด
20 ไทยอีสเทิร์น พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ 60,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ไทยอีสเทิร์น พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
21 ไฟเบอร์ พัฒน์ 22,187,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ