รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การพิมพ์และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การพิมพ์และการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการพิมพ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ
2 ไทยบริช อินเตอร์โปรดักซ์ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท ไทยบริช อินเตอร์โปรดักซ์ กรุ๊ป จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ