รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 จตุจักรเวิลด์ (ประเทศไทย) 1,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท จตุจักรเวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ฉงชิ่ง อโลแรกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ฉงชิ่ง อโลแรกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 ซี.ทิมเบอร์ 5,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท ซี.ทิมเบอร์ จำกัด
4 ทิปโก้แอสฟัลท์ 118,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด
5 ทีพีไอ โพลีน 1,933,333,376 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
6 บูรพาคาร์บอน 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาคาร์บอน
7 ปัญญาถ่านอัดแท่ง 3,000,000 เมืองลำปาง ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญาถ่านอัดแท่ง
8 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์คอร์ปอเรชั่น 500,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9 เอส.ที.เดอะอลาโน่ 1,000,000 พรหมพิราม พิษณุโลก บริษัท เอส.ที.เดอะอลาโน่ จำกัด
10 แอดวานซ์ โคโค่ 10,000,000 จัตุรัส ชัยภูมิ บริษัท แอดวานซ์ โคโค่ จำกัด
11 แอลทีเอ คาร์บอน พาร์ท 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทีเอ คาร์บอน พาร์ท
12 โปรเจ็คฟิลด์ ริชซ์พลัส 5,000,000 สองพี่น้อง สุพรรณบุรี บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ ริชซ์พลัส จำกัด
13 โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ 4,100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ จำกัด
14 ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 600,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ