รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ถ่านโค้ก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ฉงชิ่ง อโลแรกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
2 ซิงกวง คาร์บอน เทรดดิ้ง 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
3 ซี.ทิมเบอร์ 5,000,000 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
4 ณ กานต์พิทักษ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
5 ดีซีเค มิกซ์ การโยธา 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
6 ทิปโก้แอสฟัลท์ 118,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
7 ทีพีไอ โพลีน 1,933,333,330 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
8 ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
9 บูรพาคาร์บอน 1,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
10 ปัญญาถ่านอัดแท่ง 3,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
11 โปรเจ็คฟิลด์ ริชซ์พลัส 5,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
12 พีเคเอส ถ่านอัดแท่ง 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
13 โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ 4,100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
14 โรงถ่านแม่อัญชลี 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
15 สยาม ทรอปิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
16 สุวรรณมงคลออยล์ 500,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
17 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์คอร์ปอเรชั่น 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
18 เอ็มอาร์ ทรีโปรวินซ์ คลีนเอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 ปัตตานี โคกโพธิ์
19 แอลทีเอ คาร์บอน พาร์ท 500,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
20 โอกิ แมททีเรียล (ประเทศไทย) 15,000,000 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง


ข้อมูลผู้ประกอบการ