รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสารประกอบไนโตรเจน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสารประกอบไนโตรเจน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ชาติ วารินทร์ 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชาติ วารินทร์ จำกัด
2 ด็อกเตอร์กรีน 1,000,000 หนองเสือ ปทุมธานี บริษัท ด็อกเตอร์กรีน จำกัด
3 นิพพาน อะโกรเทค 5,000,000 หนองม่วง ลพบุรี บริษัท นิพพาน อะโกรเทค จำกัด
4 บางกอก นันยาง เคมีคอล 60,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอก นันยาง เคมีคอล จำกัด
5 พีเอสเอส อินโนเวชั่น 1,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท พีเอสเอส อินโนเวชั่น จำกัด
6 มารีน ไบโอ รีซอสเซส 35,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มารีน ไบโอ รีซอสเซส จำกัด
7 รักษ์ธรณี 1,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท รักษ์ธรณี จำกัด
8 ออร์แกนิค ดีไซน์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ออร์แกนิค ดีไซน์ จำกัด
9 อะกริเทค ไบโอพลัส 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท อะกริเทค ไบโอพลัส จำกัด
10 เกษตรสว่าง วรกิจ 3,600,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรสว่าง วรกิจ
11 เจริญบุญฤทธิ์ เคมีเกษตร 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท เจริญบุญฤทธิ์ เคมีเกษตร จำกัด
12 เชียงใหม่ ฟลาย 2,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ ฟลาย จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ