รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสารประกอบไนโตรเจน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสารประกอบไนโตรเจน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรจุฑามณีเกษตรกรรม 100,000 สระบุรี วิหารแดง
2 เกษตรสรรพสิ่ง 99 1,000,000 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร
3 เกษตรสว่าง วรกิจ 3,600,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
4 เจริญบุญฤทธิ์ เคมีเกษตร 1,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
5 ชาติ วารินทร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
6 เชียงใหม่ ฟลาย 2,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
7 ด็อกเตอร์กรีน 1,000,000 ปทุมธานี หนองเสือ
8 นิพพาน อะโกรเทค 5,000,000 ลพบุรี หนองม่วง
9 บางกอก นันยาง เคมีคอล 60,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
10 พีเอสเอส อินโนเวชั่น 1,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
11 มารีน ไบโอ รีซอสเซส 40,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
12 รักษ์ธรณี 1,000,000 ราชบุรี จอมบึง
13 สินอุดมเกษตรภัณฑ์ 1,600,000 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก
14 สุรัช-สลิสา 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
15 ออร์แกนิค ดีไซน์ 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
16 อะกริเทค ไบโอพลัส 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
17 อินโนเคม คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 นครปฐม บางเลน


ข้อมูลผู้ประกอบการ