รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 95เคโกลบอล 2,000,000 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง บริษัท 95เคโกลบอล จำกัด
2 ๙๙ ดี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ บริษัท ๙๙ ดี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
3 กระบี่ลาเท็กซ์ 1,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ลาเท็กซ์
4 กรีนคิมเบอร์ 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนคิมเบอร์
5 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ชุมพร) 56,100,000 ชุมพร ปะทิว บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ชุมพร) จำกัด
6 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) 500,000,000 สตูล ควนกาหลง บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
7 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) 374,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด
8 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) 438,869,000 ชุมพร ปะทิว บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
9 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) 444,811,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
10 กาญจนธานี (1988) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท กาญจนธานี (1988) จำกัด
11 กูด สทัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท กูด สทัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12 คุริยาม่า -โอจิ (ไทยแลนด์) 90,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท คุริยาม่า -โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 จันทร์วิรัตน์ 750,000 พังงา ท้ายเหมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วิรัตน์
14 ชอร์ รับเบอร์ 1,000,000 พัทลุง บางแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอร์ รับเบอร์
15 ชัยวัฒนา โฮลดิ้ง 10,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ชัยวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
16 ช้าง รับเบอร์ ดิเวลลอปเมนท์ 2,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ช้าง รับเบอร์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
17 ซันแอร์โรว์ ซิตี้ 500,000,000 สระบุรี หนองแค บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
18 ซี ดี ซี โพลิเมอร์ 200,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บริษัท ซี ดี ซี โพลิเมอร์ จำกัด
19 ซุปเปอร์ ลาเท็กซ์ 5,000,000 ระยอง แกลง บริษัท ซุปเปอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด
20 ณ.ฌา อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท ณ.ฌา อินเตอร์เทรด จำกัด
21 ณาวา รับเบอร์ 2,000,000 ยะลา เมืองยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณาวา รับเบอร์
22 ดอยหลวงยางพารา 5,000,000 เชียงราย ดอยหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงยางพารา
23 ดี.แอล.อาร์. รับเบอร์ 5,000,000 สงขลา จะนะ บริษัท ดี.แอล.อาร์. รับเบอร์ จำกัด
24 ดีเค.ด้ามขวานการเกษตร 5,000,000 อุบลราชธานี เดชอุดม บริษัท ดีเค.ด้ามขวานการเกษตร จำกัด
25 ตระกูลหวง อุตสาหกรรม 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท ตระกูลหวง อุตสาหกรรม จำกัด
26 ถลางลาเท็กซ์ 20,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต บริษัท ถลางลาเท็กซ์ จำกัด
27 ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) 252,000,000 สงขลา สะเดา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) จำกัด
28 ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง 185,000,000 สงขลา สะเดา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
29 ทรัพย์วรรณทวี 1,000,000 อุบลราชธานี สิรินธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วรรณทวี
30 ทองขวัญการยาง 1,000,000 นครศรีธรรมราช พิปูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขวัญการยาง
31 ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัด
32 ทองไทย เอ.เอส. 155,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
33 ทองไทยนาบอน 220,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน บริษัท ทองไทยนาบอน จำกัด
34 ท็อปพาร์ท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 4,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ท็อปพาร์ท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
35 ทิโพ รับเบอร์ 5,000,000 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ บริษัท ทิโพ รับเบอร์ จำกัด
36 ที.ซี.รับเบอร์เทรดดิ้ง 2,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท ที.ซี.รับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด
37 ทีเค. เจริญรุ่งเรือง 5,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
38 ทุ่งใหญ่ การยาง 200,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ บริษัท ทุ่งใหญ่ การยาง จำกัด
39 ธนบูลย์ยางพารา 1,000,000 เชียงราย เวียงชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูลย์ยางพารา
40 นรภัทรการเกษตร 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรภัทรการเกษตร
41 นอร์ทอีส รับเบอร์ 470,000,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
42 นอร์ทอีส รับเบอร์ 770,000,000 บุรีรัมย์ ประโคนชัย บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
43 นาคิเทค 211,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร บริษัท นาคิเทค จำกัด
44 นาบอนรับเบอร์ 12,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
45 น่ำฮงรับเบอร์อินดัสตรีส 10,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท น่ำฮงรับเบอร์อินดัสตรีส จำกัด
46 นิว ไทย รับเบอร์ 5,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว ไทย รับเบอร์
47 นุชรีย์ลาเท็กซ์ 500,000 พัทลุง บางแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชรีย์ลาเท็กซ์
48 บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) 447,000,000 สงขลา สะเดา บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
49 บลู สตาร์ รับเบอร์ 5,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู สตาร์ รับเบอร์
50 บีญอนด์ รับเบอร์ เทรด อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 2,000,000 เชียงราย เชียงของ บริษัท บีญอนด์ รับเบอร์ เทรด อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
51 บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ 25,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ จำกัด
52 บุญอนันต์ ซัพพลาย 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท บุญอนันต์ ซัพพลาย จำกัด
53 ปริ๊นซ์ รับเบอร์ 2,000,000 อุดรธานี หนองหาน บริษัท ปริ๊นซ์ รับเบอร์ จำกัด
54 ปิยะพาราวูด 150,000,000 ระยอง บ้านค่าย บริษัท ปิยะพาราวูด จำกัด
55 ผลทวีรับเบอร์ 2,000,000 ชุมพร ท่าแซะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลทวีรับเบอร์
56 พยัคฆ์พารา อินดัสทรี 2,000,000 สกลนคร วาริชภูมิ บริษัท พยัคฆ์พารา อินดัสทรี จำกัด
57 พรพัฒน์ เทรดดิ้ง 5,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท พรพัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด
58 พรีเมียร์ พาราวู้ด 20,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท พรีเมียร์ พาราวู้ด จำกัด
59 พังงา พัฒนกิจ รับเบอร์ 30,000,000 พังงา ท้ายเหมือง บริษัท พังงา พัฒนกิจ รับเบอร์ จำกัด
60 พัฒนาธุรกิจสากล 35,000,000 ระยอง ปลวกแดง บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด
61 พัทเท็กซ์ ที ที อาร์ 30,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท พัทเท็กซ์ ที ที อาร์ จำกัด
62 พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง บริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 จำกัด
63 พาราบิลเลี่ยน 1,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท พาราบิลเลี่ยน จำกัด
64 พาราเทค รับเบอร์ 3,000,000 นนทบุรี บางกรวย บริษัท พาราเทค รับเบอร์ จำกัด
65 พิบูลย์ชัยเจริญ 1,000,000 ชุมพร ปะทิว บริษัท พิบูลย์ชัยเจริญ จำกัด
66 พี เจ รับเบอร์ 30,000,000 ชุมพร ปะทิว บริษัท พี เจ รับเบอร์ จำกัด
67 พี.ซี.รับเบอร์ 100,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท พี.ซี.รับเบอร์ จำกัด
68 พี.ที.รับเบอร์จันดี 2,000,000 นครศรีธรรมราช ฉวาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.รับเบอร์จันดี
69 พี.พี.เอส รับเบอร์ 200,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอส รับเบอร์
70 พี.เค การยาง 5,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง บริษัท พี.เค การยาง จำกัด
71 พีอาร์ซี คอมปาวเดอร์ 20,000,000 ปทุมธานี สามโคก บริษัท พีอาร์ซี คอมปาวเดอร์ จำกัด
72 พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ จำกัด
73 ฟง หงษ์ หยวน เฮง รับเบอร์ 4,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา บริษัท ฟง หงษ์ หยวน เฮง รับเบอร์ จำกัด
74 ภูซาง บิ๊กเกรท รับเบอร์ 1,000,000 พะเยา ภูซาง บริษัท ภูซาง บิ๊กเกรท รับเบอร์ จำกัด
75 ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด
76 มารวย เอส ที อาร์ 75,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท มารวย เอส ที อาร์ จำกัด
77 ย่งล้งรับเบอร์ 38,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
78 ย่งไทยการยาง 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด
79 ยางทองอุดร 1,000,000 อุดรธานี นายูง บริษัท ยางทองอุดร จำกัด
80 ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง 5,000,000 สงขลา สะเดา บริษัท ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
81 ยูนิ-รับเบอร์ 140,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จำกัด
82 ยูนิแมครับเบอร์ 110,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
83 ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น 20,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำกัด
84 ยูโร-ออเรียนทัล รับเบอร์ 20,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท ยูโร-ออเรียนทัล รับเบอร์ จำกัด
85 ยูโรซัน ไพโอเนียร์ 2,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ยูโรซัน ไพโอเนียร์ จำกัด
86 รธิภัท 5,000,000 ร้อยเอ็ด จังหาร บริษัท รธิภัท จำกัด
87 รวมกิจการยางพารา 70,000,000 พังงา ท้ายเหมือง บริษัท รวมกิจการยางพารา จำกัด
88 ระนองรับเบอร์ 1,000,000 ระนอง กะเปอร์ บริษัท ระนองรับเบอร์ จำกัด
89 รันเนส เวิลด์ 28,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท รันเนส เวิลด์ จำกัด
90 รับเบอร์ พลาเนท 80,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด
91 รับเบอร์ อีสต์ 16,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท รับเบอร์ อีสต์ จำกัด
92 รับเบอร์ เวิลด์กรีน 3,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา บริษัท รับเบอร์ เวิลด์กรีน จำกัด
93 รับเบอร์โฮม 900,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเบอร์โฮม
94 รับเบอร์ไพร์ส 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเบอร์ไพร์ส
95 รับเบอส์ อินโนเทค 100,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท รับเบอส์ อินโนเทค จำกัด
96 ริเริ่ม อินดัสตรี้ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ริเริ่ม อินดัสตรี้ จำกัด
97 ล็อกซีลรับเบอร์ 7,000,000 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ บริษัท ล็อกซีลรับเบอร์ จำกัด
98 ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี 150,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด
99 ลานนา รับเบอร์ 20,000,000 เชียงราย พญาเม็งราย บริษัท ลานนา รับเบอร์ จำกัด
100 ล่ำซำยางพารา 3,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล่ำซำยางพารา

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ