รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 95เคโกลบอล 2,000,000 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท 95เคโกลบอล จำกัด
2 ๙๙ ดี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ๙๙ ดี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
3 กระบี่ลาเท็กซ์ 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ลาเท็กซ์
4 กรีนคิมเบอร์ 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนคิมเบอร์
5 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ชุมพร) 56,100,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ชุมพร) จำกัด
6 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) 500,000,000 ควนกาหลง สตูล บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
7 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) 374,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด
8 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) 438,869,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
9 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) 444,811,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
10 กาญจนธานี (1988) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนธานี (1988) จำกัด
11 กูด สทัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กูด สทัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12 คุริยาม่า -โอจิ (ไทยแลนด์) 90,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คุริยาม่า -โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 จันทร์วิรัตน์ 750,000 ท้ายเหมือง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วิรัตน์
14 ชอร์ รับเบอร์ 1,000,000 บางแก้ว พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอร์ รับเบอร์
15 ชัยวัฒนา โฮลดิ้ง 10,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ชัยวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
16 ช้าง รับเบอร์ ดิเวลลอปเมนท์ 2,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ช้าง รับเบอร์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
17 ซันแอร์โรว์ ซิตี้ 500,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
18 ซี ดี ซี โพลิเมอร์ 200,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท ซี ดี ซี โพลิเมอร์ จำกัด
19 ซุปเปอร์ ลาเท็กซ์ 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ซุปเปอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด
20 ณ.ฌา อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ณ.ฌา อินเตอร์เทรด จำกัด
21 ณาวา รับเบอร์ 2,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณาวา รับเบอร์
22 ดอยหลวงยางพารา 5,000,000 ดอยหลวง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงยางพารา
23 ดี.แอล.อาร์. รับเบอร์ 5,000,000 จะนะ สงขลา บริษัท ดี.แอล.อาร์. รับเบอร์ จำกัด
24 ดีเค.ด้ามขวานการเกษตร 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท ดีเค.ด้ามขวานการเกษตร จำกัด
25 ตระกูลหวง อุตสาหกรรม 20,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ตระกูลหวง อุตสาหกรรม จำกัด
26 ถลางลาเท็กซ์ 20,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ถลางลาเท็กซ์ จำกัด
27 ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) 252,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) จำกัด
28 ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง 185,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
29 ทรัพย์วรรณทวี 1,000,000 สิรินธร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วรรณทวี
30 ทองขวัญการยาง 1,000,000 พิปูน นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขวัญการยาง
31 ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ 150,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัด
32 ทองไทย เอ.เอส. 155,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
33 ทองไทยนาบอน 220,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ทองไทยนาบอน จำกัด
34 ท็อปพาร์ท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 4,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ท็อปพาร์ท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
35 ทิโพ รับเบอร์ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ทิโพ รับเบอร์ จำกัด
36 ที.ซี.รับเบอร์เทรดดิ้ง 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ที.ซี.รับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด
37 ทีเค. เจริญรุ่งเรือง 5,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
38 ทุ่งใหญ่ การยาง 200,000,000 ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บริษัท ทุ่งใหญ่ การยาง จำกัด
39 ธนบูลย์ยางพารา 1,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูลย์ยางพารา
40 นรภัทรการเกษตร 1,000,000 ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรภัทรการเกษตร
41 นอร์ทอีส รับเบอร์ 470,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
42 นอร์ทอีส รับเบอร์ 770,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
43 นาคิเทค 211,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท นาคิเทค จำกัด
44 นาบอนรับเบอร์ 12,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
45 น่ำฮงรับเบอร์อินดัสตรีส 10,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท น่ำฮงรับเบอร์อินดัสตรีส จำกัด
46 นิว ไทย รับเบอร์ 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว ไทย รับเบอร์
47 นุชรีย์ลาเท็กซ์ 500,000 บางแก้ว พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชรีย์ลาเท็กซ์
48 บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) 447,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
49 บลู สตาร์ รับเบอร์ 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู สตาร์ รับเบอร์
50 บีญอนด์ รับเบอร์ เทรด อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 2,000,000 เชียงของ เชียงราย บริษัท บีญอนด์ รับเบอร์ เทรด อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
51 บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ 25,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ จำกัด
52 บุญอนันต์ ซัพพลาย 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บุญอนันต์ ซัพพลาย จำกัด
53 ปริ๊นซ์ รับเบอร์ 2,000,000 หนองหาน อุดรธานี บริษัท ปริ๊นซ์ รับเบอร์ จำกัด
54 ปิยะพาราวูด 150,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ปิยะพาราวูด จำกัด
55 ผลทวีรับเบอร์ 2,000,000 ท่าแซะ ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลทวีรับเบอร์
56 พยัคฆ์พารา อินดัสทรี 2,000,000 วาริชภูมิ สกลนคร บริษัท พยัคฆ์พารา อินดัสทรี จำกัด
57 พรพัฒน์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท พรพัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด
58 พรีเมียร์ พาราวู้ด 20,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท พรีเมียร์ พาราวู้ด จำกัด
59 พังงา พัฒนกิจ รับเบอร์ 30,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท พังงา พัฒนกิจ รับเบอร์ จำกัด
60 พัฒนาธุรกิจสากล 35,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด
61 พัทเท็กซ์ ที ที อาร์ 30,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พัทเท็กซ์ ที ที อาร์ จำกัด
62 พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 1,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 จำกัด
63 พาราบิลเลี่ยน 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พาราบิลเลี่ยน จำกัด
64 พาราเทค รับเบอร์ 3,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท พาราเทค รับเบอร์ จำกัด
65 พิบูลย์ชัยเจริญ 1,000,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท พิบูลย์ชัยเจริญ จำกัด
66 พี เจ รับเบอร์ 30,000,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท พี เจ รับเบอร์ จำกัด
67 พี.ซี.รับเบอร์ 100,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พี.ซี.รับเบอร์ จำกัด
68 พี.ที.รับเบอร์จันดี 2,000,000 ฉวาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.รับเบอร์จันดี
69 พี.พี.เอส รับเบอร์ 200,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอส รับเบอร์
70 พี.เค การยาง 5,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท พี.เค การยาง จำกัด
71 พีอาร์ซี คอมปาวเดอร์ 20,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท พีอาร์ซี คอมปาวเดอร์ จำกัด
72 พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ 5,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ จำกัด
73 ฟง หงษ์ หยวน เฮง รับเบอร์ 4,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ฟง หงษ์ หยวน เฮง รับเบอร์ จำกัด
74 ภูซาง บิ๊กเกรท รับเบอร์ 1,000,000 ภูซาง พะเยา บริษัท ภูซาง บิ๊กเกรท รับเบอร์ จำกัด
75 ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด
76 มารวย เอส ที อาร์ 75,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มารวย เอส ที อาร์ จำกัด
77 ย่งล้งรับเบอร์ 38,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
78 ย่งไทยการยาง 40,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด
79 ยางทองอุดร 1,000,000 นายูง อุดรธานี บริษัท ยางทองอุดร จำกัด
80 ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง 5,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
81 ยูนิ-รับเบอร์ 140,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จำกัด
82 ยูนิแมครับเบอร์ 110,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
83 ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น 20,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำกัด
84 ยูโร-ออเรียนทัล รับเบอร์ 20,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ยูโร-ออเรียนทัล รับเบอร์ จำกัด
85 ยูโรซัน ไพโอเนียร์ 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ยูโรซัน ไพโอเนียร์ จำกัด
86 รธิภัท 5,000,000 จังหาร ร้อยเอ็ด บริษัท รธิภัท จำกัด
87 รวมกิจการยางพารา 70,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท รวมกิจการยางพารา จำกัด
88 ระนองรับเบอร์ 1,000,000 กะเปอร์ ระนอง บริษัท ระนองรับเบอร์ จำกัด
89 รันเนส เวิลด์ 28,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รันเนส เวิลด์ จำกัด
90 รับเบอร์ พลาเนท 80,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด
91 รับเบอร์ อีสต์ 16,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท รับเบอร์ อีสต์ จำกัด
92 รับเบอร์ เวิลด์กรีน 3,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท รับเบอร์ เวิลด์กรีน จำกัด
93 รับเบอร์โฮม 900,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเบอร์โฮม
94 รับเบอร์ไพร์ส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเบอร์ไพร์ส
95 รับเบอส์ อินโนเทค 100,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท รับเบอส์ อินโนเทค จำกัด
96 ริเริ่ม อินดัสตรี้ 4,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ริเริ่ม อินดัสตรี้ จำกัด
97 ล็อกซีลรับเบอร์ 7,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ล็อกซีลรับเบอร์ จำกัด
98 ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี 150,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด
99 ลานนา รับเบอร์ 20,000,000 พญาเม็งราย เชียงราย บริษัท ลานนา รับเบอร์ จำกัด
100 ล่ำซำยางพารา 3,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล่ำซำยางพารา

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ