รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 95เคโกลบอล 2,000,000 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท 95เคโกลบอล จำกัด
2 ๙๙ ดี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท ๙๙ ดี เซ็นเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
3 กระบี่ลาเท็กซ์ 1,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ลาเท็กซ์
4 กรีนคิมเบอร์ 1,000,000 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนคิมเบอร์
5 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ชุมพร) 56,100,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ชุมพร) จำกัด
6 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) 500,000,000 ควนกาหลง สตูล บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด
7 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) 374,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด
8 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) 438,869,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย อีสเทิร์น) จำกัด
9 กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) 444,811,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
10 กาญจนธานี (1988) 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กาญจนธานี (1988) จำกัด
11 กูด สทัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กูด สทัฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
12 คุริยาม่า -โอจิ (ไทยแลนด์) 90,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท คุริยาม่า -โอจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 จันทร์วิรัตน์ 750,000 ท้ายเหมือง พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์วิรัตน์
14 ชอร์ รับเบอร์ 1,000,000 บางแก้ว พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอร์ รับเบอร์
15 ชัยวัฒนา โฮลดิ้ง 10,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ชัยวัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด
16 ช้าง รับเบอร์ ดิเวลลอปเมนท์ 2,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ช้าง รับเบอร์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
17 ซันแอร์โรว์ ซิตี้ 500,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
18 ซี ดี ซี โพลิเมอร์ 200,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท ซี ดี ซี โพลิเมอร์ จำกัด
19 ซุปเปอร์ ลาเท็กซ์ 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ซุปเปอร์ ลาเท็กซ์ จำกัด
20 ณ.ฌา อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ณ.ฌา อินเตอร์เทรด จำกัด
21 ณาวา รับเบอร์ 2,000,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณาวา รับเบอร์
22 ดอยหลวงยางพารา 5,000,000 ดอยหลวง เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอยหลวงยางพารา
23 ดี.แอล.อาร์. รับเบอร์ 5,000,000 จะนะ สงขลา บริษัท ดี.แอล.อาร์. รับเบอร์ จำกัด
24 ดีเค.ด้ามขวานการเกษตร 5,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท ดีเค.ด้ามขวานการเกษตร จำกัด
25 ตระกูลหวง อุตสาหกรรม 20,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ตระกูลหวง อุตสาหกรรม จำกัด
26 ถลางลาเท็กซ์ 20,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ถลางลาเท็กซ์ จำกัด
27 ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) 252,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา(อีสาน) จำกัด
28 ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง 185,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
29 ทรัพย์วรรณทวี 1,000,000 สิรินธร อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วรรณทวี
30 ทองขวัญการยาง 1,000,000 พิปูน นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขวัญการยาง
31 ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ 150,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัด
32 ทองไทย เอ.เอส. 155,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด
33 ทองไทยนาบอน 220,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ทองไทยนาบอน จำกัด
34 ท็อปพาร์ท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 4,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ท็อปพาร์ท เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
35 ทิโพ รับเบอร์ 5,000,000 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด บริษัท ทิโพ รับเบอร์ จำกัด
36 ที.ซี.รับเบอร์เทรดดิ้ง 2,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ที.ซี.รับเบอร์เทรดดิ้ง จำกัด
37 ทีเค. เจริญรุ่งเรือง 5,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ทีเค. เจริญรุ่งเรือง
38 ทุ่งใหญ่ การยาง 200,000,000 ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บริษัท ทุ่งใหญ่ การยาง จำกัด
39 ธนบูลย์ยางพารา 1,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบูลย์ยางพารา
40 นรภัทรการเกษตร 1,000,000 ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรภัทรการเกษตร
41 นอร์ทอีส รับเบอร์ 470,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
42 นอร์ทอีส รับเบอร์ 770,000,000 ประโคนชัย บุรีรัมย์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
43 นาคิเทค 211,000,000 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร บริษัท นาคิเทค จำกัด
44 นาบอนรับเบอร์ 12,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
45 น่ำฮงรับเบอร์อินดัสตรีส 10,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท น่ำฮงรับเบอร์อินดัสตรีส จำกัด
46 นิว ไทย รับเบอร์ 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว ไทย รับเบอร์
47 นุชรีย์ลาเท็กซ์ 500,000 บางแก้ว พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชรีย์ลาเท็กซ์
48 บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) 447,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
49 บลู สตาร์ รับเบอร์ 5,000,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู สตาร์ รับเบอร์
50 บีญอนด์ รับเบอร์ เทรด อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต 2,000,000 เชียงของ เชียงราย บริษัท บีญอนด์ รับเบอร์ เทรด อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
51 บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ 25,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ จำกัด
52 บุญอนันต์ ซัพพลาย 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บุญอนันต์ ซัพพลาย จำกัด
53 ปริ๊นซ์ รับเบอร์ 2,000,000 หนองหาน อุดรธานี บริษัท ปริ๊นซ์ รับเบอร์ จำกัด
54 ปิยะพาราวูด 150,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท ปิยะพาราวูด จำกัด
55 ผลทวีรับเบอร์ 2,000,000 ท่าแซะ ชุมพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลทวีรับเบอร์
56 พยัคฆ์พารา อินดัสทรี 2,000,000 วาริชภูมิ สกลนคร บริษัท พยัคฆ์พารา อินดัสทรี จำกัด
57 พรพัฒน์ เทรดดิ้ง 5,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท พรพัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด
58 พรีเมียร์ พาราวู้ด 20,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท พรีเมียร์ พาราวู้ด จำกัด
59 พังงา พัฒนกิจ รับเบอร์ 30,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท พังงา พัฒนกิจ รับเบอร์ จำกัด
60 พัฒนาธุรกิจสากล 35,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด
61 พัทเท็กซ์ ที ที อาร์ 30,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พัทเท็กซ์ ที ที อาร์ จำกัด
62 พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 1,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท พันทอง สยามพาราเท็กซ์ 2018 จำกัด
63 พาราบิลเลี่ยน 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท พาราบิลเลี่ยน จำกัด
64 พาราเทค รับเบอร์ 3,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท พาราเทค รับเบอร์ จำกัด
65 พิบูลย์ชัยเจริญ 1,000,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท พิบูลย์ชัยเจริญ จำกัด
66 พี เจ รับเบอร์ 30,000,000 ปะทิว ชุมพร บริษัท พี เจ รับเบอร์ จำกัด
67 พี.ซี.รับเบอร์ 100,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พี.ซี.รับเบอร์ จำกัด
68 พี.ที.รับเบอร์จันดี 2,000,000 ฉวาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.รับเบอร์จันดี
69 พี.พี.เอส รับเบอร์ 200,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เอส รับเบอร์
70 พี.เค การยาง 5,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท พี.เค การยาง จำกัด
71 พีอาร์ซี คอมปาวเดอร์ 20,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท พีอาร์ซี คอมปาวเดอร์ จำกัด
72 พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ 5,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ็นดับบลิว รับเบอร์ จำกัด
73 ฟง หงษ์ หยวน เฮง รับเบอร์ 4,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท ฟง หงษ์ หยวน เฮง รับเบอร์ จำกัด
74 ภูซาง บิ๊กเกรท รับเบอร์ 1,000,000 ภูซาง พะเยา บริษัท ภูซาง บิ๊กเกรท รับเบอร์ จำกัด
75 ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ภูมิพัฒน์ รับเบอร์ จำกัด
76 มารวย เอส ที อาร์ 75,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท มารวย เอส ที อาร์ จำกัด
77 ย่งล้งรับเบอร์ 38,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จำกัด
78 ย่งไทยการยาง 40,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด
79 ยางทองอุดร 1,000,000 นายูง อุดรธานี บริษัท ยางทองอุดร จำกัด
80 ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง 5,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแท่ง จำกัด
81 ยูนิ-รับเบอร์ 140,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ยูนิ-รับเบอร์ จำกัด
82 ยูนิแมครับเบอร์ 110,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท ยูนิแมครับเบอร์ จำกัด
83 ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น 20,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำกัด
84 ยูโร-ออเรียนทัล รับเบอร์ 20,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ยูโร-ออเรียนทัล รับเบอร์ จำกัด
85 ยูโรซัน ไพโอเนียร์ 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ยูโรซัน ไพโอเนียร์ จำกัด
86 รธิภัท 5,000,000 จังหาร ร้อยเอ็ด บริษัท รธิภัท จำกัด
87 รวมกิจการยางพารา 70,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท รวมกิจการยางพารา จำกัด
88 ระนองรับเบอร์ 1,000,000 กะเปอร์ ระนอง บริษัท ระนองรับเบอร์ จำกัด
89 รันเนส เวิลด์ 28,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รันเนส เวิลด์ จำกัด
90 รับเบอร์ พลาเนท 80,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท รับเบอร์ พลาเนท จำกัด
91 รับเบอร์ อีสต์ 16,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท รับเบอร์ อีสต์ จำกัด
92 รับเบอร์ เวิลด์กรีน 3,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท รับเบอร์ เวิลด์กรีน จำกัด
93 รับเบอร์โฮม 900,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเบอร์โฮม
94 รับเบอร์ไพร์ส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับเบอร์ไพร์ส
95 รับเบอส์ อินโนเทค 100,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท รับเบอส์ อินโนเทค จำกัด
96 ริเริ่ม อินดัสตรี้ 4,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ริเริ่ม อินดัสตรี้ จำกัด
97 ล็อกซีลรับเบอร์ 7,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ล็อกซีลรับเบอร์ จำกัด
98 ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี 150,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ลองเท็กซ์รับเบอร์อินดัสตรี จำกัด
99 ลานนา รับเบอร์ 20,000,000 พญาเม็งราย เชียงราย บริษัท ลานนา รับเบอร์ จำกัด
100 ล่ำซำยางพารา 3,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล่ำซำยางพารา
101 ลูเครทีฟ สยาม 1,000,000 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ลูเครทีฟ สยาม จำกัด
102 วงศ์ทวีทรัพย์ รับเบอร์ 5,000,000 เขาย้อย เพชรบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ทวีทรัพย์ รับเบอร์
103 วงศ์บัณฑิต 1,260,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
104 วงศ์บัณฑิต เอ็น อาร์ 100,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท วงศ์บัณฑิต เอ็น อาร์ จำกัด
105 วงศ์ศิริ 2015 25,000,000 แก่งหางแมว จันทบุรี บริษัท วงศ์ศิริ 2015 จำกัด
106 วันมอร์ อินเตอร์เทรด 4,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท วันมอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
107 วัลลภการยาง 3,000,000 ช้างกลาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลภการยาง
108 วาย.ที. รับเบอร์ 100,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัด
109 วาริน รับเบอร์ 50,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท วาริน รับเบอร์ จำกัด
110 วินซ์ เอ็กซ์พอร์ต เอ็นเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท วินซ์ เอ็กซ์พอร์ต เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
111 วีซี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท วีซี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
112 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 1,535,999,998 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
113 ศรีราชา ช็อปปิ้งมอล 55,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ศรีราชา ช็อปปิ้งมอล จำกัด
114 ศรีเจริญ รับเบอร์ 65,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีเจริญ รับเบอร์ จำกัด
115 สยาม อะกรี 2015 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท สยาม อะกรี 2015 จำกัด
116 สยามอินเตอร์รับเบอร์ 17,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สยามอินเตอร์รับเบอร์ จำกัด
117 สวนยางไทย 6,000,000 ยี่งอ นราธิวาส บริษัท สวนยางไทย จำกัด
118 สวรินทร์รับเบอร์ 5,000,000 แกลง ระยอง บริษัท สวรินทร์รับเบอร์ จำกัด
119 สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ 40,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด
120 สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา (1988) 180,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา (1988) จำกัด
121 สามวังคันทรีคลับ 30,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สามวังคันทรีคลับ จำกัด
122 สามเอ อะบันแด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล 6,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท สามเอ อะบันแด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
123 สินโชติพัฒน์ 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สินโชติพัฒน์ จำกัด
124 หน่ำฮั่วรับเบอร์ 500,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด
125 หวง ไท่ ไทร์ (ไทยแลนด์) 4,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท หวง ไท่ ไทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
126 ห้วยทรายรับเบอร์โกลด์ 2,000,000 เวียงชัย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้วยทรายรับเบอร์โกลด์
127 หวาไถ้ รับเบอร์ 370,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จำกัด
128 หาดสินรับเบอร์ 170,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท หาดสินรับเบอร์ จำกัด
129 ห้าตะวันรุ่งเจริญ 1,500,000 นาบอน นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าตะวันรุ่งเจริญ
130 ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ 20,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ออดสกี้ คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
131 อาร์วัน วงศ์ เวนเจอร์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อาร์วัน วงศ์ เวนเจอร์ จำกัด
132 อินฟินิท รับเบอร์ 30,000,000 นิคมคำสร้อย มุกดาหาร บริษัท อินฟินิท รับเบอร์ จำกัด
133 อินสไปร์ โฮลดิ้ง 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อินสไปร์ โฮลดิ้ง จำกัด
134 อินเตอร์เทคนิค โรเลอร์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์เทคนิค โรเลอร์ จำกัด
135 อี.คิว. รับเบอร์ 394,788,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด
136 อี๊สต์พารา 2,100,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี๊สต์พารา
137 อุตสาหกรรมยางตะวันออก 9,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมยางตะวันออก จำกัด
138 อุตสาหกรรมยางพาราไทย 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมยางพาราไทย จำกัด
139 ฮงฮั้วรับเบอร์ 6,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ฮงฮั้วรับเบอร์ จำกัด
140 ฮ่วยชวน 40,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮ่วยชวน จำกัด
141 ฮ่วยชวน 40,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮ่วยชวน จำกัด
142 เค พี มาสเตอร์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เค พี มาสเตอร์ จำกัด
143 เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) 50,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
144 เครือวัลย์รับเบอร์ไทย 20,000,000 พนมดงรัก สุรินทร์ บริษัท เครือวัลย์รับเบอร์ไทย จำกัด
145 เงินทองไทยการยาง 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เงินทองไทยการยาง จำกัด
146 เจ.พี. รับเบอร์ 1,000,000 เขื่องใน อุบลราชธานี บริษัท เจ.พี. รับเบอร์ จำกัด
147 เจ.ยู.ซัพพลาย 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ยู.ซัพพลาย
148 เจ.เอส.ที รับเบอร์ 200,000,000 จะนะ สงขลา บริษัท เจ.เอส.ที รับเบอร์ จำกัด
149 เชียงรายเครปรับเบอร์ 19,000,000 เชียงของ เชียงราย บริษัท เชียงรายเครปรับเบอร์ จำกัด
150 เซาท์ - อีสต์รับเบอร์ 10,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์ - อีสต์รับเบอร์ จำกัด
151 เซาท์แลนด์รับเบอร์ 400,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
152 เซาท์แลนด์รีซอร์ซ 1,080,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด
153 เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) 500,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จำกัด
154 เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ตรัง) 500,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (ตรัง) จำกัด
155 เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (เพชรบูรณ์) 300,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ (เพชรบูรณ์) จำกัด
156 เต็กเล่ย์ ที.ที.อาร์ 50,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เต็กเล่ย์ ที.ที.อาร์ จำกัด
157 เต็กเอก(กรุ๊ป) 10,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เต็กเอก(กรุ๊ป) จำกัด
158 เตี่ยเหลียง ยางพารา 5,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท เตี่ยเหลียง ยางพารา จำกัด
159 เทคนิค รับเบอร์ แลนด์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เทคนิค รับเบอร์ แลนด์ จำกัด
160 เบส ลาเท็คซ 100,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท เบส ลาเท็คซ จำกัด
161 เบสท์ คอมปาวด์ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ คอมปาวด์
162 เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ 130,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด
163 เมืองใหม่ กัตทรี 255,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด
164 เอ็กซ์ซิม เนเชลรัล รับเบอร์ 3,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท เอ็กซ์ซิม เนเชลรัล รับเบอร์ จำกัด
165 เอช วี ฟิลลา 390,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด
166 เอช.ซี.อาร์. กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอช.ซี.อาร์. กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จำกัด
167 เอทู รับเบอร์ 48,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เอทู รับเบอร์ จำกัด
168 เอส ที ลาเท็กซ์ 130,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท เอส ที ลาเท็กซ์ จำกัด
169 เอส แอนด์ เอช รับเบอร์ 3,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท เอส แอนด์ เอช รับเบอร์ จำกัด
170 เอส แอนด์ แอล ยางพารา 20,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เอส แอนด์ แอล ยางพารา จำกัด
171 เอสพีไรซ์ 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท เอสพีไรซ์ จำกัด
172 เอี่ยมจิต การเกษตร 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เอี่ยมจิต การเกษตร จำกัด
173 เอเชียนรับเบอร์ฮับ (ไทย) 5,000,000 นาทวี สงขลา บริษัท เอเชียนรับเบอร์ฮับ (ไทย) จำกัด
174 เอเอ ลาเทค กรุ๊ป 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอเอ ลาเทค กรุ๊ป จำกัด
175 แกรนด์รับเบอร์ 53,625,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แกรนด์รับเบอร์ จำกัด
176 แพนรับเบอร์ อินดัสตรีส์ 55,000,000 จะนะ สงขลา บริษัท แพนรับเบอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด
177 แมนเดอร์รับเบอร์ 12,500,000 สะเดา สงขลา บริษัท แมนเดอร์รับเบอร์ จำกัด
178 แสงตวัน รับเบอร์ 139,400,000 พระพรหม นครศรีธรรมราช บริษัท แสงตวัน รับเบอร์ จำกัด
179 แสงตวัน รับเบอร์ 139,400,000 พระพรหม นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตวัน รับเบอร์
180 แสงทองรับเบอร์ 370,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท แสงทองรับเบอร์ จำกัด
181 แอซ เซอะ ลิงค์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท แอซ เซอะ ลิงค์ จำกัด
182 แอ๊ดว๊านซ์ โพลิเมอร์ เจ.ที. 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ โพลิเมอร์ เจ.ที. จำกัด
183 แอล.ซี.อี.เอช.กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท แอล.ซี.อี.เอช.กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จำกัด
184 โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 200,000,000 สิเกา ตรัง บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
185 โชคอนันต์รับเบอร์ 1,000,000 สังคม หนองคาย บริษัท โชคอนันต์รับเบอร์ จำกัด
186 โรงงานชาวสวน 2,000,000 พญาเม็งราย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานชาวสวน
187 โรงงานยางตราสิงห์โตง่วนซุ่นฮวด 6,300,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โรงงานยางตราสิงห์โตง่วนซุ่นฮวด จำกัด
188 โออุจิ (ประเทศไทย) 230,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท โออุจิ (ประเทศไทย) จำกัด
189 โอเรียนน่า เวิลด์ รับเบอร์ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท โอเรียนน่า เวิลด์ รับเบอร์ จำกัด
190 ไต๋ รับเบอร์ 100,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด
191 ไทย ซีโร่ 2,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ซีโร่ จำกัด
192 ไทย สไมล์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย สไมล์ อินเตอร์เนชั่นแนล
193 ไทย ไบโอ เพลเลท 5,000,000 ฉวาง นครศรีธรรมราช บริษัท ไทย ไบโอ เพลเลท จำกัด
194 ไทยกู๊ดแลนด์รับเบอร์ 48,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท ไทยกู๊ดแลนด์รับเบอร์ จำกัด
195 ไทยมา รับเบอร์ 100,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท ไทยมา รับเบอร์ จำกัด
196 ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ 500,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด
197 ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) 100,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
198 ไทยลัมเฮง เอสทีอาร์ 51,000,000 ภูซาง พะเยา บริษัท ไทยลัมเฮง เอสทีอาร์ จำกัด
199 ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์ อินดัสตรี้ 25,000,000 ห้วยยอด ตรัง บริษัท ไทยล่ำเฮ็งรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
200 ไทยสิริพร 5,000,000 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช บริษัท ไทยสิริพร จำกัด
201 ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น 50,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
202 ไทยฮั้วยางพารา 6,900,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
203 ไทยฮั้วระยองยางพารา 300,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด
204 ไทยเจริญ รับเบอร์ 3,000,000 ไทยเจริญ ยโสธร บริษัท ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด
205 ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น 60,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
206 ไทยเมด เบบี้โปรดักส์ 10,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเมด เบบี้โปรดักส์ จำกัด
207 ไท่เจิ้งฟง รับเบอร์ 6,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไท่เจิ้งฟง รับเบอร์ จำกัด
208 ไนซ์ รับเบอร์ โปรดักส์ 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไนซ์ รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
209 ไฮ-เทค รับเบอร์ เวนเจอร์ส 23,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท ไฮ-เทค รับเบอร์ เวนเจอร์ส จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ