รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำยางข้น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำยางข้น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กระบี่พารารับเบอร์ 35,000,000 อ่าวลึก กระบี่ บริษัท กระบี่พารารับเบอร์ จำกัด
2 กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) 276,771,000 สิเกา ตรัง บริษัท กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) จำกัด
3 คีเชง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท คีเชง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น 70,000,000 จะนะ สงขลา บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น จำกัด
5 ช.ยิ่งเจริญทรัพย์ 1,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ยิ่งเจริญทรัพย์
6 ชาตไพสิฐ รับเบอร์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ชาตไพสิฐ รับเบอร์ จำกัด
7 ซีเอชซี รับเบอร์ 20,000,000 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู บริษัท ซีเอชซี รับเบอร์ จำกัด
8 ด้ายดี อีลาสติก 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ด้ายดี อีลาสติก จำกัด
9 ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ 35,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด
10 ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) 450,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
11 ทองเจริญผล 1,000,000 พรเจริญ บึงกาฬ บริษัท ทองเจริญผล จำกัด
12 ทองไทย เอ็น.บี. 50,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ทองไทย เอ็น.บี. จำกัด
13 ทองไทยนาบอน 20,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทยนาบอน
14 ทัทวิน 135,888,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ทัทวิน จำกัด
15 ท่าฉางรับเบอร์ 240,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
16 ท่าฉางรับเบอร์ ( นครศรีธรรมราช ) 1,000,000 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ ( นครศรีธรรมราช ) จำกัด
17 ที.ที.ลาเท็กซ์ แอนด์โปรดักซ์ 30,000,000 นาบอน นครศรีธรรมราช บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์ แอนด์โปรดักซ์ จำกัด
18 ทีเค88 รับเบอร์ 2,000,000 ภูซาง พะเยา บริษัท ทีเค88 รับเบอร์ จำกัด
19 ธนทรัพย์ รับเบอร์ 2,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท ธนทรัพย์ รับเบอร์ จำกัด
20 ธัญญสิริกิจ 25,000,000 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท ธัญญสิริกิจ จำกัด
21 น้ำยางศรีทอง 67,000,000 ลำทับ กระบี่ บริษัท น้ำยางศรีทอง จำกัด
22 น้ำยางศรีทอง (ระยอง) 79,000,000 แกลง ระยอง บริษัท น้ำยางศรีทอง (ระยอง) จำกัด
23 นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ 15,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ จำกัด
24 บ่อทอง เนเชแรลรับเบอร์เทรด 35,000,000 บ่อทอง ชลบุรี บริษัท บ่อทอง เนเชแรลรับเบอร์เทรด จำกัด
25 บิทูเมน อินโนเวชั่น 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บิทูเมน อินโนเวชั่น จำกัด
26 บี เทค อินดัสตรี 75,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท บี เทค อินดัสตรี จำกัด
27 ปุณศรี 10,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ปุณศรี จำกัด
28 พอเพียง เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พอเพียง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
29 พัทลุงพาราเท็กซ์ 113,500,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท พัทลุงพาราเท็กซ์ จำกัด
30 พารารับเบอร์ 25,000,000 สิเกา ตรัง บริษัท พารารับเบอร์ จำกัด
31 พาราลิเมอร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พาราลิเมอร์ จำกัด
32 พาราสปอร์ต 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บริษัท พาราสปอร์ต จำกัด
33 ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด
34 มาร์เด็ค-ยะลา 137,116,300 เมืองยะลา ยะลา บริษัท มาร์เด็ค-ยะลา จำกัด
35 มาล์เทครับเบอร์ 50,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท มาล์เทครับเบอร์ จำกัด
36 ยางทอง ลาเท็กซ์ 20,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ยางทอง ลาเท็กซ์ จำกัด
37 ยางวีเอ 64,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ยางวีเอ จำกัด
38 ยางไทย เอเชีย 250,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ยางไทย เอเชีย จำกัด
39 ยูนิที รับเบอร์ 1,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ยูนิที รับเบอร์ จำกัด
40 ยูนิเท็กซ์ รับเบอร์ 30,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ยูนิเท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด
41 รุ่งเรืองยางพารา 500,000 ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองยางพารา
42 ละหานทรายรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ 24,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ บริษัท ละหานทรายรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ จำกัด
43 วินเท็กซ์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ 300,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท วินเท็กซ์ รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
44 ศรีเจริญ ลาเท็กซ์ 25,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีเจริญ ลาเท็กซ์ จำกัด
45 ศรีเทพไทยโลจิสติกส์ 1,812,500 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีเทพไทยโลจิสติกส์ จำกัด
46 สยาม พิพัฒณกิจ 5,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม พิพัฒณกิจ จำกัด
47 สวิตตา รับเบอร์ 3,000,000 แกลง ระยอง บริษัท สวิตตา รับเบอร์ จำกัด
48 สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ 120,000,000 สะบ้าย้อย สงขลา บริษัท สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ จำกัด
49 สุราษฎร์ธานีลาเทกซ์ 19,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท สุราษฎร์ธานีลาเทกซ์ จำกัด
50 หมิง อัง อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ 36,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท หมิง อัง อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ จำกัด
51 หาดใหญ่รับเบอร์เทค 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่รับเบอร์เทค
52 อภิมิตรมงคล ลาเท็กซ์ 38,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อภิมิตรมงคล ลาเท็กซ์ จำกัด
53 อมฤทธาพาวเวอร์ รับเบอร์อินดัสเตรียล 1,000,000 ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช บริษัท อมฤทธาพาวเวอร์ รับเบอร์อินดัสเตรียล จำกัด
54 ออมนิสตาร์ 155,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท ออมนิสตาร์ จำกัด
55 อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ 200,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ จำกัด
56 อี ฮับ ฮวด 200,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท อี ฮับ ฮวด จำกัด
57 อุตสาหกรรมน้ำยางยะลา 16,500,000 เมืองยะลา ยะลา บริษัท อุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด
58 เกษตรการยาง 11,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท เกษตรการยาง จำกัด
59 เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ 120,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำกัด
60 เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) 200,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) จำกัด
61 เซาท์แลนด์โปรดัค 200,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท เซาท์แลนด์โปรดัค จำกัด
62 เนเจอร์เท็กซ์ 7,500,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท เนเจอร์เท็กซ์ จำกัด
63 เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี 100,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
64 เบทต้า ลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 120,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เบทต้า ลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
65 เพียวลาเทค 50,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท เพียวลาเทค จำกัด
66 เฟลเท็กซ์ 200,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท เฟลเท็กซ์ จำกัด
67 เมืองใหม่ กัตทรี 340,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)
68 เอ เอ็น ซี ลาเท็กซ์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) 2,000,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ บริษัท เอ เอ็น ซี ลาเท็กซ์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
69 เอ็น.วาย รับเบอร์ 147,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท เอ็น.วาย รับเบอร์ จำกัด
70 เอ็ม.พี.ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี.ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง
71 เอส เค ลาเท็คซ์ 100,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท เอส เค ลาเท็คซ์ จำกัด
72 เอส.วี.รับเบอร์ อินดัสตรี้ 50,000,000 นาหม่อม สงขลา บริษัท เอส.วี.รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด
73 แฮปปี้ แคร์ โกลฟ 5,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท แฮปปี้ แคร์ โกลฟ จำกัด
74 โกสินทร์ เจริญการยาง 2,000,000 คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี บริษัท โกสินทร์ เจริญการยาง จำกัด
75 โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ 2,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท โอ.เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
76 ไชยาพร ลาเท็กซ์ 65,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท ไชยาพร ลาเท็กซ์ จำกัด
77 ไทย ภัสนันท์ พร๊อพเพอร์ตี้ 5,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย ภัสนันท์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
78 ไทยฟิลาเท็กซ์ 708,228,608 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
79 ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 681,479,688 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
80 ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ 70,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
81 ไทยเสริม รับเบอร์ 50,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเสริม รับเบอร์ จำกัด
82 ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ 80,000,000 พุนพิน สุราษฎร์ธานี บริษัท ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ