รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำยางข้น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำยางข้น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กระบี่พารารับเบอร์ 35,000,000 กระบี่ อ่าวลึก
2 กลุ่มแปลงใหญ่ กยท. ต.ทุ่งนารี 3,000 พัทลุง ป่าบอน
3 กลุ่มแปลงใหญ่ กยท.บ้านในกอย 3,200 พัทลุง ป่าบอน
4 กว๋างเขิ่นรับเบอร์(ตรัง) 276,771,000 ตรัง สิเกา
5 เกษตรการยาง 11,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
6 โกสินทร์ เจริญการยาง 2,000,000 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม
7 เคบี 168 2,000,000 ระยอง แกลง
8 ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น 70,000,000 สงขลา จะนะ
9 ช.ยิ่งเจริญทรัพย์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
10 ชาตไพสิฐ รับเบอร์ 1,000,000 ระยอง แกลง
11 โชคชัยรัตน์การโยธา 50,000,000 ราชบุรี ดำเนินสะดวก
12 ไชยาพร ลาเท็กซ์ 65,000,000 สงขลา บางกล่ำ
13 ซีเอชซี รับเบอร์ 20,000,000 หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู
14 เซาท์แลนด์โปรดัค 200,000,000 สงขลา หาดใหญ่
15 เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ (พัทลุง) 200,000,000 สงขลา หาดใหญ่
16 เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ 120,000,000 สงขลา หาดใหญ่
17 ด้ายดี อีลาสติก 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
18 ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ 35,000,000 ระยอง แกลง
19 ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) 450,000,000 สงขลา สะเดา
20 ทองไทยนาบอน 20,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน
21 ทัทวิน 185,888,000 สงขลา หาดใหญ่
22 ท่าฉางรับเบอร์ ( นครศรีธรรมราช ) 1,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
23 ท่าฉางรับเบอร์ 240,000,000 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง
24 ที เอส เค เค 11,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
25 ที.ที.ลาเท็กซ์ แอนด์โปรดักซ์ 30,000,000 นครศรีธรรมราช นาบอน
26 ทีเค88 รับเบอร์ 2,000,000 พะเยา ภูซาง
27 ไทย ภัสนันท์ พร๊อพเพอร์ตี้ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
28 ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป 1,022,219,530 สมุทรปราการ บางพลี
29 ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ 70,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
30 ธนทรัพย์ รับเบอร์ 2,000,000 สงขลา หาดใหญ่
31 ธัญญสิริกิจ 25,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
32 นำรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็คส์ 15,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
33 เน็กซิโอนิส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
34 เนเจอร์เท็กซ์ 7,500,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
35 เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี 100,000,000 ระยอง ปลวกแดง
36 บ่อทอง เนเชแรลรับเบอร์เทรด 35,000,000 ชลบุรี บ่อทอง
37 บี เทค อินดัสตรี 75,000,000 สงขลา รัตภูมิ
38 เบทต้า ลาเท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 120,000,000 ระยอง เมืองระยอง
39 ปุณศรี 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
40 แปลงใหญ่ยางพารา (บึงโขงหลง) 6,000 บึงกาฬ บึงโขงหลง
41 แปลงใหญ่ยางพาราหนองแหน 200,000 ยโสธร กุดชุม
42 พอเพียง เอ็นเตอร์ไพรส์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
43 พัทลุงพาราเท็กซ์ 120,000,000 สงขลา หาดใหญ่
44 พารารับเบอร์ 25,000,000 ตรัง สิเกา
45 พาราสปอร์ต 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ
46 เพียวลาเทค 50,000,000 ภูเก็ต ถลาง
47 ฟีนิกส์รับเบอร์โปรดักส์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
48 เฟลเท็กซ์ 200,000,000 สงขลา รัตภูมิ
49 ภาชญารับเบอร์ลาเท็คซ์ 2,000,000 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก
50 มาร์เด็ค-ยะลา 137,116,300 ยะลา เมืองยะลา
51 มาล์เทครับเบอร์ 50,000,000 สงขลา หาดใหญ่
52 เมืองใหม่ กัตทรี 340,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
53 ยางวีเอ 64,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
54 ยูนิที รับเบอร์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
55 ยูนิเท็กซ์ รับเบอร์ 30,000,000 สงขลา หาดใหญ่
56 รุ่งเรืองยางพารา 500,000 นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา
57 ละหานทรายรับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์ 24,000,000 บุรีรัมย์ บ้านกรวด
58 ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) 15,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
59 วงศ์บัณฑิต ลาเท็กซ์ 2020 20,000,000 ตรัง ห้วยยอด
60 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา บ้านเทพเจริญ 20,000 ยโสธร ไทยเจริญ
61 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราเมืองเลย 2,000,000 เลย เมืองเลย
62 วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมแปรรูปยางพารา 1,000,000 ตรัง ห้วยยอด
63 ศรีเจริญ ลาเท็กซ์ 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
64 สยาม พิพัฒณกิจ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
65 สยามพาราเกษตรภัณฑ์ 1,000,000 พะเยา เมืองพะเยา
66 สะเดาอุตสาหกรรมยางพารา (1988) 187,000,000 สงขลา สะเดา
67 สะบ้าย้อย ลาเท็กซ์ 120,000,000 สงขลา สะบ้าย้อย
68 สายสัมพันธ์ เจแอนด์พี 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง
69 หมิง อัง อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ 36,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
70 หาดใหญ่รับเบอร์เทค 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
71 อภิมิตรมงคล ลาเท็กซ์ 38,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
72 ออมนิสตาร์ 155,000,000 สงขลา หาดใหญ่
73 อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
74 อิมพีเรียล รับเบอร์ 5,000,000 ระยอง แกลง
75 อี ฮับ ฮวด 200,000,000 สงขลา สะเดา
76 อีเกิ้ลวูด 1960 (ประเทศไทย) 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
77 อีสาน แอกริคัลเจอร์ 1,500,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
78 อุตสาหกรรมน้ำยางยะลา 16,500,000 ยะลา เมืองยะลา
79 เอ็น.วาย รับเบอร์ 150,000,000 ชลบุรี หนองใหญ่
80 เอ็ม.พี.ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
81 เอส เค ลาเท็คซ์ 100,000,000 สงขลา บางกล่ำ
82 เอส.วี.รับเบอร์ อินดัสตรี้ 50,000,000 สงขลา นาหม่อม
83 ไฮ-เท็กซ์ รับเบอร์ 59,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน


ข้อมูลผู้ประกอบการ