รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ดีดีดี โค๊ตติ้ง 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
2 ที.จี.ดับเบิ้ลยู โปรดักส์ เทรดดิ้ง 3,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ