รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีนเทเบิ้ลแวร์ 500,000 ชุมพร เมืองชุมพร
2 คงกระพัน เอ็กซ์ปอร์ต 7,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
3 คงถาวร กลาสแวร์ 40,000,000 นครปฐม สามพราน
4 เจ.เจ.สตีล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
5 ชัยปวีร์ อินดัสเทรียล 500,000 สมุทรปราการ บางพลี
6 ซี.เค.พี. บรรจุภัณฑ์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
7 ไทย มาลายา กลาส 3,270,000,000 สระบุรี หนองแค
8 ไทยซูจองกล๊าซ 75,000,000 นครปฐม สามพราน
9 บ๊อสตั้น อินดัสทรี่ 16,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
10 บางกอกกล๊าส 3,620,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
11 บางกอกโมเดิร์นกลาสแวร์ 13,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
12 บี.เค.เค.เมททัล เวอคส์ 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
13 บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น 1,515,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
14 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 4,114,626,699 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
15 ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี 600,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
16 ปอกิก (ประเทศไทย) 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
17 พลาสท์ แคป 4,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
18 พิมสอนรุ่งเรือง 1,500,000 กำแพงเพชร คลองขลุง
19 ฟุ้กเฮงกลาส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
20 เฟอร์เวิร์ล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
21 ภาวิน 168 กรุ๊ป 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
22 มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) 42,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
23 ยูไนเต็ด กลาส 15,000,000 นครปฐม สามพราน
24 ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี 1,500,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
25 เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี 400,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง
26 ศศินาฏ กลาส 800,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
27 สยามกลาส อินดัสทรี 950,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
28 สรรชัยพลาสติกมั่นคง 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
29 อยุธยากล๊าส อินดัสทรี 3,000,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
30 อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย 1,170,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
31 โอเชียนกลาส 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
32 โอเชียนกลาส 165,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
33 ไอโนแม็กซ์พลาส 7,000,000 สมุทรปราการ บางพลี


ข้อมูลผู้ประกอบการ