รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กรีนเทเบิ้ลแวร์ 500,000 ชุมพร เมืองชุมพร บริษัท กรีนเทเบิ้ลแวร์ จำกัด
2 กลาส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท กลาส เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 กิมไป๊ บอทเทิล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท กิมไป๊ บอทเทิล จำกัด
4 ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี 900,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ขอนแก่นกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
5 คงกระพัน เอ็กซ์ปอร์ต 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง บริษัท คงกระพัน เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
6 จง ไท่ กุ้ย ฝู๋ ดีเวลลอปเม้นท์ 5,000,000 เชียงใหม่ แม่ริม บริษัท จง ไท่ กุ้ย ฝู๋ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
7 ชัยปวีร์ อินดัสเทรียล 500,000 สมุทรปราการ บางพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยปวีร์ อินดัสเทรียล
8 ซี.เค.พี. บรรจุภัณฑ์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท ซี.เค.พี. บรรจุภัณฑ์ จำกัด
9 บ๊อสตั้น อินดัสทรี่ 16,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท บ๊อสตั้น อินดัสทรี่ จำกัด
10 บางกอกกล๊าส 3,620,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
11 บางกอกกล๊าส 3,620,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
12 บี.เค.เค.เมททัล เวอคส์ 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท บี.เค.เค.เมททัล เวอคส์ จำกัด
13 บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น 525,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท บีจีซี กล๊าส โซลูชั่น จำกัด
14 ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี 1,190,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
15 ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี 600,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
16 ปอกิก (ประเทศไทย) 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ปอกิก (ประเทศไทย) จำกัด
17 พลาสท์ แคป 4,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท พลาสท์ แคป จำกัด
18 พิมสอนรุ่งเรือง 1,000,000 กำแพงเพชร คลองขลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมสอนรุ่งเรือง
19 ภาวิน 168 กรุ๊ป 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท ภาวิน 168 กรุ๊ป จำกัด
20 มหาชัยรีนิวแอนด์เบฟเวอเรจ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท มหาชัยรีนิวแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
21 มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) 42,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด
22 ยูไนเต็ด กลาส 15,000,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด กลาส
23 ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี 1,500,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
24 ศศินาฏ กลาส 800,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท ศศินาฏ กลาส จำกัด
25 สยามกลาส อินดัสทรี 400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
26 สรรชัยพลาสติกมั่นคง 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บริษัท สรรชัยพลาสติกมั่นคง จำกัด
27 อยุธยากล๊าส อินดัสทรี 3,000,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จำกัด
28 อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย 1,170,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
29 เค ดี โปรดักส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ บริษัท เค ดี โปรดักส์ จำกัด
30 เจ.เจ.สตีล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท เจ.เจ.สตีล จำกัด
31 เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 4,114,626,699 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
32 เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี 400,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
33 แสงอนันต์ กรุ๊ป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอนันต์ กรุ๊ป
34 โอเชียนกลาส 500,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
35 โอเชียนกลาส 165,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด
36 ไทย มาลายา กลาส 3,270,000,000 สระบุรี หนองแค บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด
37 ไทยซูจองกล๊าซ 75,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ