รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบปอร์ซเลนและเซรามิกชนิดอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 3 เอส ไทย ดอลล์ 4,000,000 นครปฐม สามพราน
2 กรกฎ สโตนแวร์ 500,000 เชียงใหม่ หางดง
3 กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย 400,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
4 กลุ่มสื่อทางไท 1,500,000 สงขลา บางกล่ำ
5 กษมา พอทเทอรี่ 2,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
6 แกรนด์เซรามิค 2,500,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
7 ขอนแก่นเซรามิค 3,000,000 ขอนแก่น บ้านแฮด
8 เขียน เวิร์ค ช้อป 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
9 คราฟท์ แอนด์ เคลย์ พอทเทอรี่ 2,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
10 คริสตัลเซรามิคส์ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
11 ควอลิตี้ เซรามิก 50,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร
12 คอมพาวด์เคลย์ 65,000,000 สิงห์บุรี พรหมบุรี
13 คำแสนกอง 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
14 คิวรีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลอพเมนท์ 3,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร
15 เค.เค.เซรามิคส์ 5,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
16 เคลย์เทค 2021 15,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
17 โคราช แสงสุวรรณ พ็อตเทอร์รี่ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
18 จิรภา คอร์ปอเรชั่น 5,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
19 จี.เอ็ม. เซรามิค ฟิลเตอร์(เอ็กซ์ปอร์ต) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
20 เจแปน โฟโต เซรามิก 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
21 เจเอ็นเอส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
22 เจิ้นฟู่เอ็นเตอร์ไพรส์ 10,000,000 ตาก แม่สอด
23 ฉลอง (2002) 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
24 ฉัตรวิบูลย์จวงจันทร์เซรามิค 1,000,000 นครปฐม สามพราน
25 ฉางเจียเซรามิค 15,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
26 ชวนหลงเซรามิค 2,500,000 ลำพูน เมืองลำพูน
27 ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์ 2,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
28 ชูปรา 2,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
29 เชียงใหม่พอร์สเลน 3,500,000 เชียงใหม่ หางดง
30 ซิมมิก อินดัสทรี 4,000,000 นครปฐม นครชัยศรี
31 ซี แอนด์ พี ศิลาดล 17,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
32 ซีลเทค คาร์ไบด์ 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
33 เซรามิค ดินทอง 10,000,000 นครปฐม บางเลน
34 เซรามิค สกรีนโลโก้ 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
35 เซรามิค เอส.ที.ซี. 4,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
36 เซรามิคส์ เน็ทเวิร์ค 2,000,000 เชียงใหม่ สารภี
37 เซแรม ไทย 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
38 ณ.นว อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี
39 ดิน เซรามิคส์ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
40 ดินขาวลำปาง 4,500,000 ลำปาง เมืองลำปาง
41 เดคอรามิคซ์ รูม ดีไซน์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
42 เดอะ สวีทกรีน 5,000,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
43 ตงไฮ่เซรามิค 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
44 เตาเม็งราย 2,500,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
45 ทองเจริญเซรามิค 500,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
46 ทอแสง อ่างบัว 500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
47 ที.ดับบลิว.เซรามิกส์ 6,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
48 ไทย เกลซ อุตสาหกรรม 72,000,000 สระบุรี หนองแค
49 ไทย อินเทอร์ราคอตต้า 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางบาล
50 ไทยเจริญเซรามิก 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
51 ไทยแลนด์เทเบิลแวร์ (1974) 23,500,000 ลำปาง เมืองลำปาง
52 ไทยศิริอาร์ตไชน่า 30,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
53 ธนบดี เดคอร์ เซรามิค 10,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
54 นีโอ พ็อตเตอรี่ 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
55 เนล เฮ้าส์ แบงคอก 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
56 บลูวิทช คราฟท์ แอนด์ เคลย์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
57 บ้านลำพูนเซรามิค 2,000,000 ลำพูน บ้านธิ
58 บ้านสวนเซรามิค 3,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
59 บี.พี.ซี.เซรามิกส์ 1,000,000 ลำปาง เกาะคา
60 บีเค เซรามิก เอ็กซพอร์ต 2,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
61 บีเซน 18,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
62 บุญมา อินดัสทรี้ 1,000,000 นครราชสีมา โนนสูง
63 ประกอบทรัพย์ทวี เซอรามิคส์ 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
64 ปะการัง เซรามิค ซัพพลาย 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ
65 ปั้นดิน ดีไซน์ 1,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
66 โปรเกรส พลาสมิค(ไทยแลนด์) 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
67 พรหมประทานพร เซรามิคเคลย์ 3,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
68 พอทเทอรี เคลย์ 100,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
69 พ็อทเทอรี่ แลนด์ - เซรามิค เวิลด์ 10,000,000 จันทบุรี นายายอาม
70 พี.เซ็นเตอร์ เซรามิค 5,000,000 ลำปาง แม่ทะ
71 แฟนซีเซรามิคส์ 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
72 มายด์ฟูล 8 พอทเทอร์รี่ 4,000,000 ลำปาง เกาะคา
73 มีลาภ เซรามิค 15,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
74 มีศิลป์ เซรามิค 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
75 แม เนจ อาร์ท 300,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
76 แม่สอดเซรามิค 5,000,000 ตาก แม่สอด
77 ไมน์เทค 30,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
78 โยริน เทรดดิ้ง 22,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
79 รัตนโกสินทร์ เซรามิกค์ (4) 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
80 รัตนโกสินทร์ราชบุรี พอทเทอรี่ 2,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
81 ราชาเซรามิค 168,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
82 ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล 450,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
83 รามาเซรามิค 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
84 รุ่งฤทธิ์ไฟเบอร์กลาส 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
85 โรงงานดินเผาแหลมทอง 250,000 ลำปาง เมืองลำปาง
86 โรงงานไทยเครื่องเคลือบชลบุรี 1,500,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
87 ลักษิกา917 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
88 ลำปาง เซรามิค 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
89 ลำปางศิลปนคร 27,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
90 ลีลามิค 300,000 ลำปาง เมืองลำปาง
91 เล็กเซรามิค 500,000 ลำปาง เมืองลำปาง
92 ไลท์ อีเลคทริค 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
93 วาลด์ พอทเทอรี่ 25,000,000 ลำปาง ห้างฉัตร
94 วิภาดา ผลิตภัณฑ์ 2008 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน
95 วุฒิชัย เซรามิคส์ 3,000,000 ลำปาง แม่ทะ
96 แวลิวเทรนด์ 22,000,000 ตาก แม่สอด
97 สถิรพงศ์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
98 สมศักดิ์เซรามิค 5,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
99 สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
100 สยาม โทซู เซรามิกส์ 50,000,000 สระบุรี หนองแค

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ