รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปูนซีเมนต์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปูนซีเมนต์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ก.วัฒนาพานิช 2,500,000 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.วัฒนาพานิช
2 กรีน อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง บริษัท กรีน อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
3 กาญจนาวัสดุก่อสร้าง 2,300,000 ชลบุรี บางละมุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนาวัสดุก่อสร้าง
4 กึกก้อง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต (2019) 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท กึกก้อง ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต (2019) จำกัด
5 จริตสกุล วัสดุก่อสร้าง 3,000,000 พัทลุง เมืองพัทลุง บริษัท จริตสกุล วัสดุก่อสร้าง จำกัด
6 ชลประทานซีเมนต์ 455,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด
7 ชลประทานซีเมนต์ 1,200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
8 ซัน ซีเมนต์ โพรเซส 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท ซัน ซีเมนต์ โพรเซส จำกัด
9 ซานต้าไมนิ่ง 1,610,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซานต้าไมนิ่ง
10 ซิก้า (ประเทศไทย) 302,100,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
11 ถิระณัฐ 3,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม บริษัท ถิระณัฐ จำกัด
12 ทรัพย์อุดมคอนกรีต 4,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท ทรัพย์อุดมคอนกรีต จำกัด
13 ทอรัส เอส ดี 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท ทอรัส เอส ดี จำกัด
14 ทานตะวันคอนกรีต 500,000 พิจิตร สากเหล็ก บริษัท ทานตะวันคอนกรีต จำกัด
15 ที.เอ็น.กบินทร์คอนกรีต กรุ๊ป 3,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บริษัท ที.เอ็น.กบินทร์คอนกรีต กรุ๊ป จำกัด
16 ทีพีวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บอเรดไพล์ 3,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บริษัท ทีพีวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บอเรดไพล์ จำกัด
17 ธนยศ คอนกรีต 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท ธนยศ คอนกรีต จำกัด
18 ธวัชวัตถุก่อสร้าง 5,000,000 ตรัง ห้วยยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชวัตถุก่อสร้าง
19 นพพร คอนกรีต 500,000 นครราชสีมา ปากช่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพร คอนกรีต
20 บ้านใหญ่ อินคอร์ปอเรชั่น 5,000,000 สระบุรี บ้านหมอ บริษัท บ้านใหญ่ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
21 บิ๊กโฟร์ มอร์ต้าร์ 10,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร บริษัท บิ๊กโฟร์ มอร์ต้าร์ จำกัด
22 บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย 2,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย
23 บุญมาเกียรติ 5,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท บุญมาเกียรติ จำกัด
24 ป.รุ่งเรืองวัสดุ 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี บริษัท ป.รุ่งเรืองวัสดุ จำกัด
25 ปฐวีทรัพย์4289 2,000,000 เชียงใหม่ สันทราย บริษัท ปฐวีทรัพย์4289 จำกัด
26 ปูนซิเมนต์ไทย 1,200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
27 ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) 575,000,000 สระบุรี บ้านหมอ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
28 ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 700,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
29 ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) 589,187,500 ลำปาง แจ้ห่ม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
30 ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 625,000,000 สระบุรี แก่งคอย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
31 ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก 701,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด
32 ปูนซีเมนต์นครหลวง 975,333,300 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
33 ปูนซีเมนต์นครหลวง 2,980,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
34 ปูนซีเมนต์เอเซีย 4,250,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด
35 ปูนซีเมนต์เอเซีย 4,670,523,072 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
36 พี ค่อน สแตนดาร์ด 50,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด
37 พีค อินโนเวชั่น โปรดักส์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท พีค อินโนเวชั่น โปรดักส์ จำกัด
38 พีที คอนกรีต 1,200,000 เชียงราย แม่จัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที คอนกรีต
39 พีแอนด์เอ กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ 10,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท พีแอนด์เอ กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
40 ฟ็อกซ์เซม 4,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ฟ็อกซ์เซม จำกัด
41 ฟูจิ เบตอน (ประเทศไทย) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ฟูจิ เบตอน (ประเทศไทย) จำกัด
42 ภูมิใจไทยซีเมนต์ 1,300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
43 มหาราช คอนกรีต 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา มหาราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาราช คอนกรีต
44 มิตรไพบูลย์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล บริษัท มิตรไพบูลย์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
45 ยงสวัสดิ์ โฮมโปร 15,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ยงสวัสดิ์ โฮมโปร จำกัด
46 ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว 100,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลปูนซิเมนต์ขาว จำกัด
47 ยูบาว (ประเทศไทย) 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำกัด
48 ยูเนี่ยนไทยซีเมนต์อินดัสตรี้ 300,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท ยูเนี่ยนไทยซีเมนต์อินดัสตรี้ จำกัด
49 ยูไนเต็ด บริวเวอรี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ยูไนเต็ด บริวเวอรี่ จำกัด
50 รักชาติ แมททีเรียลส์ 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติ แมททีเรียลส์
51 รามา ซีเมนต์ 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท รามา ซีเมนต์ จำกัด
52 รุ่งเรือง รีโนเวชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง รีโนเวชั่น
53 วันสุข พร็อพเพอร์ตี้ 3,000,000 กาฬสินธุ์ สมเด็จ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันสุข พร็อพเพอร์ตี้
54 วิคตอรี่ไนน์ 10,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท วิคตอรี่ไนน์ จำกัด
55 ศิริพงษ์ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ 25,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ศิริพงษ์ผลิตภัณฑ์ซิเมนต์ จำกัด
56 ศิริพงษ์โชคชัยคอนกรีต 1,000,000 นครราชสีมา โชคชัย บริษัท ศิริพงษ์โชคชัยคอนกรีต จำกัด
57 ส.เจริญชัย ซีเมนต์บล็อก 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท ส.เจริญชัย ซีเมนต์บล็อก จำกัด
58 ส.แสงชัยคอนกรีต 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ส.แสงชัยคอนกรีต จำกัด
59 สยามมิกซ์ คอนกรีต 5,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท สยามมิกซ์ คอนกรีต จำกัด
60 สยามลอฟท์ อินโนเวชั่น 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท สยามลอฟท์ อินโนเวชั่น จำกัด
61 สยามแสตนดาร์ด โปรดักส์ 3,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บริษัท สยามแสตนดาร์ด โปรดักส์ จำกัด
62 สวรรค์ประทานพรคอนกรีต 13,000,000 ชัยภูมิ แก้งคร้อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรคอนกรีต
63 สว่างแสง 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท สว่างแสง จำกัด
64 สหชัยซีแพค 10,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยซีแพค
65 สหซีเมนต์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม บริษัท สหซีเมนต์ จำกัด
66 สองออ 1,000,000 เชียงใหม่ หางดง บริษัท สองออ จำกัด
67 สามัคคีซีเมนต์ 235,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัด
68 สุขศรีสมบูรณ์ 25,000,000 ราชบุรี ปากท่อ บริษัท สุขศรีสมบูรณ์ จำกัด
69 อุดม คอนกรีต 1,000,000 น่าน เมืองน่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดม คอนกรีต
70 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บี เอ็ม ซี 100,000,000 นครพนม ท่าอุเทน บริษัท อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บี เอ็ม ซี จำกัด
71 อุ้ยคำ คอนกรีต 2,000,000 เชียงราย แม่สรวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ้ยคำ คอนกรีต
72 เกรทคอร์ปอร์เรชั่น 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท เกรทคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
73 เค มอร์ตาร์ (ไทยแลนด์) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท เค มอร์ตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
74 เค เอ็มไพร์ กรุป 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท เค เอ็มไพร์ กรุป จำกัด
75 เค แอนด์ เอส 888 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บริษัท เค แอนด์ เอส 888 จำกัด
76 เจ.เอ็น.เอช.(ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท เจ.เอ็น.เอช.(ประเทศไทย) จำกัด
77 เซ้าเทอร์น ซีเมนต์ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท เซ้าเทอร์น ซีเมนต์ จำกัด
78 เอส เอ็ม ซี สมานคอนกรีต 400,000 สมุทรปราการ บางพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม ซี สมานคอนกรีต
79 เอส.อาร์.คอนกรีต 12,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.คอนกรีต
80 เอส.เอ็น.พี. เยนเนอรัล เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บริษัท เอส.เอ็น.พี. เยนเนอรัล เทรดดิ้ง จำกัด
81 เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ 284,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
82 เอเชีย แอกกรีเกท แอนด์ ซีเมนต์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท เอเชีย แอกกรีเกท แอนด์ ซีเมนต์ จำกัด
83 โกลเดน อีเกร็ต ซีเมนต์ คาร์ไบด์ (ไทยแลนด์) 1,650,003,400 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท โกลเดน อีเกร็ต ซีเมนต์ คาร์ไบด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
84 โชคชัย ทีซี คอนกรีต 5,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท โชคชัย ทีซี คอนกรีต จำกัด
85 โยสิตา อินเตอร์เทรด 2,000,000 ชลบุรี บางละมุง บริษัท โยสิตา อินเตอร์เทรด จำกัด
86 โรฟีก้า (ประเทศไทย) 50,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท โรฟีก้า (ประเทศไทย) จำกัด
87 ไทย ทีเอ็มซี 6,200,000 ปทุมธานี สามโคก บริษัท ไทย ทีเอ็มซี จำกัด
88 ไทย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
89 ไทยทริดิไมท์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท ไทยทริดิไมท์ จำกัด
90 ไทยพอลลิชพลาสเตอร์ 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ไทยพอลลิชพลาสเตอร์ จำกัด
91 ไฟว์ ออลล์ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท ไฟว์ ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
92 ไวท์คลาวน์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง บริษัท ไวท์คลาวน์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ