รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตปูนไลม์ (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรพาณิชย์ 100,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
2 กรุงเทพ ซี เอ โอ 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
3 เกษมปูนมาร์ล และปูนขาว 3,100,000 สระบุรี พระพุทธบาท
4 โกลเด้น ที เค เอเชีย 1,000,000 สระบุรี แก่งคอย
5 โกวิท ปูนขาว 9,100,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
6 คนอฟ ปลาสเตอร์ 100,000,000 ชลบุรี เกาะจันทร์
7 ครีเอทีฟ คร๊าฟ (ประเทศไทย) 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
8 ค้าลซันสไตน์ 30,000,000 สระบุรี แก่งคอย
9 เค.เอส.แอล.มิลลิ่ง 1,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
10 จิวเวลรี่ ปลาสเตอร์ 5,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
11 ช้าง จิวเวลรี่ พาวเดอร์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
12 เดอะยิปซัน อินเตอร์เทรด 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
13 ทองดีทวีทรัพย์ 750,000 สระบุรี พระพุทธบาท
14 ทองพล 3,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
15 ทองศรีกาญจน์ 4,500,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
16 ทีเอ็นดับเบิ้ลยู โดโลไมท์ กรุ๊ป 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
17 ไทยปลาสเตอร์อินดัสตรี้ 1,000,000 พิจิตร ทับคล้อ
18 ไทยไลม์ 2555 2,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
19 ไทยแสงสิน 500,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
20 นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ 405,000,000 สระบุรี หนองแค
21 บ้านเตาปูนยะลา 1,000,000 ยะลา เมืองยะลา
22 บ้านระบายสี เพ้นท์ โปรดักส์ 1,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
23 บี.เค.พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซั่ม คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
24 เบิร์ด ปูนขาว สระบุรี 1,000,000 สระบุรี หนองแค
25 แบล็ค ไทเกอร์ แมททีเรียล คอนสทรัคชั่น 5,000,000 พิจิตร ดงเจริญ
26 ปูนขาวศรสุพรชัย 1992 4,600,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
27 ผาตูบ อุตสาหกรรม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
28 ฝุ่นปูน 2,000,000 ชัยภูมิ คอนสวรรค์
29 พี แอนด์ เค ไลม์โปรดักซ์ 1,000,000 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน
30 มีแคลไซต์ 1,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
31 ยูเนี่ยน พลาสเตอร์ 1,200,000 ชลบุรี บ่อทอง
32 ยูไนเต็ด ปูนขาว 100,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
33 ราชบุรีปูนขาวไทย 5,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
34 ลักส์ ไลม์ (2009) 1,000,000 สระบุรี เมืองสระบุรี
35 เลิศอุดม 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
36 ไลม์มาสเตอร์ 140,000,000 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ
37 วิไลการค้า 4,000,000 สงขลา หาดใหญ่
38 วิไลการค้า 4,000,000 สงขลา หาดใหญ่
39 ส.ร่วมมิตรอุตสาหกรรมชัยภูมิ 4,000,000 ชัยภูมิ ภูเขียว
40 สยาม แคสติ้ง เพาว์เดอร์ส 16,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล
41 สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
42 สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว 27,877,500 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
43 สระบุรีปูนมาร์ล 2,000,000 สระบุรี พระพุทธบาท
44 สัจจาทรัพย์ทวี การโยธา 20,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
45 อมรชัยมินเนอรัล 10,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
46 ออล์ คราฟทส์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
47 อัญชนา 2,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
48 อาร์พีเอ็น อุตสาหกรรม 1,000,000 สระบุรี หนองแค
49 อีโค คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 12,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
50 เอเชี่ยน ผลิตภัณฑ์ยิปซัม 1,000,000 นครสวรรค์ หนองบัว
51 เอเชียพลาสเตอร์ 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
52 เอเซี่ยนเทคโนโลจิคอลปลาสเตอร์ (ประเทศไทย) 25,000,000 สงขลา หาดใหญ่
53 เอเซี่ยนออนไลน์ปลาสเตอร์ (ประเทศไทย) 100,000,000 สงขลา หาดใหญ่
54 เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส 6,735,000 ระยอง บ้านฉาง
55 เอส ที เอส ยิปซั่มปลาสเตอร์ 3,000,000 พิจิตร ตะพานหิน
56 เอส.จี เฮาส์ซิ่ง 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
57 เอส.พี.ซี. ปูนขาว (1998) 1,000,000 ราชบุรี ปากท่อ
58 เอส.เอ.แคลเซี่ยม 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง
59 เอสเค มิเนอรัล กรุ๊ป 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
60 แอล.เอส.เอ็ม. (1999) 20,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
61 โอเชียน ยิปซั่ม ปลาสเตอร์ 1,000,000 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด
62 ไอ-คอนกรีต 1,000,000 สุพรรณบุรี สองพี่น้อง
63 ฮัสตัน อินเตอร์เทรด 49,000,000 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ


ข้อมูลผู้ประกอบการ