รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 168 มหาศาล ซีเมนต์ 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก
2 331 คอนกรีต 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
3 79 น. พาณิชย์ คอนกรีต 1,000,000 นครราชสีมา วังน้ำเขียว
4 ก.กรุ๊ป คอนกรีต 2018 3,000,000 ศรีสะเกษ พยุห์
5 กบินทร์คอนกรีต 5,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี
6 กระนวนคอนกรีต 25,000,000 ขอนแก่น กระนวน
7 กระบุรีคอนกรีต 30,000,000 ระนอง เมืองระนอง
8 กริซซี่ คอนสตรั๊คชั่น 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
9 กฤตยาคอนกรีต 1,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
10 กลเจริญคอนกรีต 2015 1,000,000 อุดรธานี บ้านผือ
11 กล้าเจริญคอนกรีต 1,000,000 บึงกาฬ โซ่พิสัย
12 กอวัฒนาคอนกรีต 5,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
13 กันตา คอนกรีต 1,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
14 กันทรลักษ์คอนกรีต 2,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์
15 กัปตัน คอนกรีต 1,000,000 สุราษฎร์ธานี พนม
16 กาเซ็ม คอนกรีต 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
17 กาญจนา คอนกรีต 700,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
18 กิจเจริญตะพานหินคอนกรีต 1,000,000 พิจิตร ตะพานหิน
19 กิจไพศาลคอนกรีตไลน์ 1,000,000 นครปฐม บางเลน
20 กิจวาณิช คอนกรีต 5,000,000 สระบุรี เมืองสระบุรี
21 กิตติสัมพันธ์ คอนกรีต (2558) 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
22 กุดหว้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง 2,000,000 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์
23 กู๊ด ดีล เฮ้าส์ 1,000,000 สระบุรี บ้านหมอ
24 เกรทเทสต์ คอนกรีต กาญจนบุรี 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
25 เกรทเทสต์ คอนกรีต 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
26 เกษตรมั่นคง อุตสาหกรรม 5,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
27 เกษตรสมบูรณ์คอนกรีต 5,000,000 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์
28 เก้าคอนกรีตมั่นคง 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง
29 เกียรติคอนกรีต 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
30 เกียรติเจริญชัยคอนกรีตโปรดักส์ 10,000,000 สตูล ท่าแพ
31 เกียรติชัยคอนกรีต 5,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช
32 เกียวเจริญ คอนกรีต 2022 3,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
33 เกียวเจริญคอนกรีต 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
34 เกื้อหนุนคอนกรีต 1,000,000 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม
35 แกรนด์คอนกรีต 1,000,000 นครสวรรค์ แม่วงก์
36 แก้วคอนกรีต 1,000,000 สุราษฎร์ธานี พุนพิน
37 แก้วพระยา คอนกรีต 10,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
38 โกวิทศิริกุลบริการ 10,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
39 ขจรคอนกรีต 5,000,000 ตาก เมืองตาก
40 ขนอมคอนกรีต 2000 1,000,000 นครศรีธรรมราช ขนอม
41 ขวัญใจสิบล้อ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 1,000,000 ตาก แม่สอด
42 ขอนแก่นมะลิวัลย์ 10,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
43 ขาณุคอนกรีต 31,000,000 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี
44 ขุขันธ์ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 5,000,000 ศรีสะเกษ ขุขันธ์
45 ขุนคลัง คอนกรีต 1,000,000 ยโสธร เลิงนกทา
46 ขุนเรือง รุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต 800,000 กำแพงเพชร ไทรงาม
47 เขมราชคอนกรีต 4,500,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
48 เขาพนม คอนกรีต 5,000,000 กระบี่ เขาพนม
49 เขื่องในคอนกรีต 5,000,000 อุบลราชธานี เขื่องใน
50 ค.เจริญ คอนกรีต 1,000,000 สกลนคร โพนนาแก้ว
51 คงถาวร คอนกรีต 5,000,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร
52 คงพัชร์ โลจิสติคส์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
53 คณิศร คอนกรีต 4,000,000 ตาก ท่าสองยาง
54 คลังทองอุตสาหกรรมคอนกรีต 30,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
55 คลังเหล็กคอนกรีต 5,000,000 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง
56 คอนกรีต 881 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
57 คอนกรีต 881 คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ลำพูน บ้านธิ
58 คอนกรีต บาริสต้า 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
59 คอนกรีตซีแพค ระนอง 5,000,000 ระนอง เมืองระนอง
60 คอนกรีตรุ่งโรจน์ 4,000,000 สกลนคร สว่างแดนดิน
61 คอนทรา คอนสตรัคชั่น 20,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
62 คอนสตรัคชั่น คอนกรีต 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
63 คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย 100,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
64 คารีคอนกรีต 4,000,000 ยะลา บันนังสตา
65 คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร 5,000,000 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร
66 คิวมิกซ์ซัพพลาย 800,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
67 เค ที ซี ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต 10,000,000 สงขลา ระโนด
68 เค เอ็น ซี คอนกรีต 5,000,000 มหาสารคาม เชียงยืน
69 เค.ซี.คอนกรีต 15,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
70 เค.ดี.คอนกรีต 5,000,000 หนองคาย ศรีเชียงใหม่
71 เค.พี. รุ่งเรืองคอนกรีต 1,000,000 ศรีสะเกษ กันทรารมย์
72 เค.เอ็น.คอนกรีต 2020 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
73 เค.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินเตอร์เทรด 25,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร
74 เค.โอ.ไอซ์ 20,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
75 เคแพคคอนกรีต 2004 250,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
76 เคมิกซ์ 5,000,000 สงขลา สิงหนคร
77 เคเอสขอนแก่น คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
78 เคแอล คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ตรัง ย่านตาขาว
79 โคกยางคอนกรีต 5,000,000 กระบี่ เหนือคลอง
80 โคราชคอนกรีตมิคเซอร์ 10,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
81 โคราชคอนกรีตมิคเซอร์ 10,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
82 งามยิ่งเจริญคอนกรีต 1,500,000 ลพบุรี บ้านหมี่
83 จงเจริญ คอนกรีต 1,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย
84 จงรัก คอนกรีต (2017) 2,000,000 อุดรธานี เพ็ญ
85 จรรยารักษ์ ซีเมนต์ 7,000,000 ราชบุรี โพธาราม
86 จรัญ คอนกรีต 2009 3,000,000 สงขลา ระโนด
87 จรูญคอนกรีต 1,000,000 พิษณุโลก วังทอง
88 จักรวาล คอนกรีต 5,000,000 นครราชสีมา โชคชัย
89 จันเสน คอนกรีต 1,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
90 จารุวัลย์คอนกรีต 3,500,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
91 จำลองชัย คอนกรีต 59 3,000,000 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย
92 จิตติพันธ์คอนกรีต 3,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล
93 จิตติพันธ์คอนกรีต 3,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล
94 จินดารัตน์คอนกรีต 10,000,000 อุบลราชธานี บุณฑริก
95 จิรโชติ คอนกรีต 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
96 จิรดีผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1,000,000 เพชรบุรี ท่ายาง
97 จุฑารัตน์คอนกรีต 5,000,000 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์
98 เจ คอนกรีต 50,000 ระยอง นิคมพัฒนา
99 เจ พี คอนกรีต(2015) 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี
100 เจ.เค. คอนกรีต 16,000,000 สุรินทร์ ปราสาท

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ