รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีน เทค รีไซคลิง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เทค รีไซคลิง จำกัด
2 กรีน เทค เมทัลส์ 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน เทค เมทัลส์ จำกัด
3 กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม 1,000,000 บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ บริษัท กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม จำกัด
4 ซิน ซิน เมทัลส์ 50,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิน ซิน เมทัลส์ จำกัด
5 ซี.เค.บี.เพลท สตีล 37,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท ซี.เค.บี.เพลท สตีล จำกัด
6 ซียี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) 100,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ซียี่ ซิงค์ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด
7 ดับเบิ้ลเคโปรดักส์ 1,000,000 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี บริษัท ดับเบิ้ลเคโปรดักส์ จำกัด
8 ดีโอนีส ฮอฟแมน (ประเทศไทย) 50,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีโอนีส ฮอฟแมน (ประเทศไทย) จำกัด
9 นิวไลฟ ซคลัพเจอร์ 2,100,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท นิวไลฟ ซคลัพเจอร์ จำกัด
10 บี.พี.พี.เวิลด์ไวด์ แล็บส์ เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.พี.พี.เวิลด์ไวด์ แล็บส์ เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 บีเคเอฟ ซิงค์ โซลูชั่น 25,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บีเคเอฟ ซิงค์ โซลูชั่น จำกัด
12 ป.สยามชลเทค 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ป.สยามชลเทค จำกัด
13 ปัญญารักษา 100,000,000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บริษัท ปัญญารักษา จำกัด
14 มุกตะวัน 1,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท มุกตะวัน จำกัด
15 ส.ทวีชัย โลหะกิจ 3,000,000 แม่จัน เชียงราย บริษัท ส.ทวีชัย โลหะกิจ จำกัด
16 อนัน เมทัล สแครพ 2,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท อนัน เมทัล สแครพ จำกัด
17 อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย 40,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมหลอมโลหะไทย จำกัด
18 อุลตราคอร์ 25,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อุลตราคอร์ จำกัด
19 เชซ อินดัสเตรียล 93,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัด
20 เบอร์กโซ่ เมตัลส์ 420,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด
21 เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ 250,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ
22 เหล็ก ตาข่ายไทย ฮาร์ดแวร์ 2,500,000 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร บริษัท เหล็ก ตาข่ายไทย ฮาร์ดแวร์ จำกัด
23 เอฟเวอร์โกรวิ่ง รีซอร์สเซส รีไซคลิ่ง(ประเทศไทย) 144,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท เอฟเวอร์โกรวิ่ง รีซอร์สเซส รีไซคลิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
24 เอเชีย โมเดอร์น เวอร์ค แอนด์ พาวเดอร์ โค้ทติ้ง 5,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท เอเชีย โมเดอร์น เวอร์ค แอนด์ พาวเดอร์ โค้ทติ้ง จำกัด
25 เอเชีย โมเดอร์น เวอร์ค แอนด์ พาวเดอร์ โค้ทติ้ง 10,000,000 แก่งคอย สระบุรี บริษัท เอเชีย โมเดอร์น เวอร์ค แอนด์ พาวเดอร์ โค้ทติ้ง จำกัด
26 โซล่าร์บรอนซ์ 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท โซล่าร์บรอนซ์ จำกัด
27 โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) 520,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท โดวะ เมทัลส์ แอนด์ ไมนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
28 โอ. เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 35,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท โอ. เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
29 โอ.เอ็ม. แอนด์ เค.พี. รีซอสเซส 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท โอ.เอ็ม. แอนด์ เค.พี. รีซอสเซส จำกัด
30 ไทย นันเฟอรัส เมทัล 250,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
31 ไทย นิว ซิงค์ เทคโนโลยี 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย นิว ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด
32 ไทยโซลเดอร์อินดัสตรี 40,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ไทยโซลเดอร์อินดัสตรี จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ