รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อเหล็กและเหล็กกล้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ธนโชติ คาสติ้ง 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน


ข้อมูลผู้ประกอบการ