รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อเหล็กกล้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อเหล็กกล้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 4จี เมทอล โปรดักซ์ 66,000,000 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
2 เค.เอส.ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
3 โชคทรัพย์เจริญ อลูมิเนียม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
4 ดี.ที.อินดัสเทรียล 400,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
5 แทย์ พรีซิชั่น อินดัสตรี้ส์ 10,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
6 ไทยดั๊กไทล์ อินดัสตรี้ 30,000,000 นครปฐม สามพราน
7 ประมล การช่าง 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
8 โปร ดี ดี ซัพพลาย 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
9 พรประทานสตีล 11,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
10 พี.เจ.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท 1,000,000 ปทุมธานี สามโคก
11 พี.เอส. เพิ่มทรัพย์ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
12 มอนสเตอร์เทค 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
13 ระนองอุตสาหกรรมหล่อเหล็กและใบจักร 2,000,000 ระนอง เมืองระนอง
14 โรงหล่อชอรุ่งเรือง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
15 วรรณธนาฟาวน์ดรี้ 8,600,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
16 วิชิต พูลทรัพย์อลูมิเนียม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
17 ศรีไทย ซุปเปอร์ สตีล (2010) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
18 ส.กันยาเทพ การช่าง 2019 1,000,000 สงขลา หาดใหญ่
19 สีชนะอลูมิเนียมไทย 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
20 สุ่นหลีการช่าง 1,000,000 ตรัง สิเกา
21 สุวรรณฟาวน์ดรี้ 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
22 แสงเจริญฟาวน์ดรี (1987) 80,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
23 เอวานี ยูนิเวอร์แซล 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
24 เอส.เค. โปรแคสติ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
25 ฮาราชู (ประเทศไทย) 343,000,000 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ