รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 59 ทรัพย์ทวีคูณ 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท 59 ทรัพย์ทวีคูณ จำกัด
2 กนกศิลป์ โฆษณา 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกศิลป์ โฆษณา
3 กลอนไทย อินดัสทรี 40,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กลอนไทย อินดัสทรี จำกัด
4 คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 450,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด
5 คอปเปอร์ รีไฟเนอรี่ 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คอปเปอร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
6 คาสติ้ง เอชวี 2008 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คาสติ้ง เอชวี 2008 จำกัด
7 คุณวัฒนาจักรกลและอุตสาหกรรม 3,200,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คุณวัฒนาจักรกลและอุตสาหกรรม จำกัด
8 จ. ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท จ. ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9 จัสท์อินไทม์ อลูมิเนียม 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จัสท์อินไทม์ อลูมิเนียม จำกัด
10 จิ่งเหยียน 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จิ่งเหยียน จำกัด
11 จิตตปฏิมา คาสติ้ง (1964) 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท จิตตปฏิมา คาสติ้ง (1964) จำกัด
12 จี เอส คาสท์ 2,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จี เอส คาสท์ จำกัด
13 จี.เอส. เอ็นเนอร์จี 1,260,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
14 จีทูจี อลูมิเนียม 1,000,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีทูจี อลูมิเนียม
15 ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
16 ช.ศรัณย์ ปติมา 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ช.ศรัณย์ ปติมา จำกัด
17 ชดา คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชดา คอลเลคชั่น จำกัด
18 ช่างนิรันดร 1,000,000 แม่สรวย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างนิรันดร
19 ช่างบุญสืบ คนปั้นพระ ประติมากรรม 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างบุญสืบ คนปั้นพระ ประติมากรรม
20 ชาดา ประติมากรรม 4,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาดา ประติมากรรม
21 ชินโค สเตนเลส (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินโค สเตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด
22 ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) 1,100,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ซี เอส เอส สเปเชียล สตีล 50,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซี เอส เอส สเปเชียล สตีล จำกัด
24 ซี.อาร์.ที. เมททอล 2,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ซี.อาร์.ที. เมททอล จำกัด
25 ดับเบิ้ล ไลค์ ดอร์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ล ไลค์ ดอร์ จำกัด
26 ดี.ดี. ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดี.ดี. ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต จำกัด
27 ดี.ที.อินดัสเทรียล 400,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ที.อินดัสเทรียล
28 ตำนานพระ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ตำนานพระ จำกัด
29 ตุ่นเฮงหล่ง 1,500,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ่นเฮงหล่ง
30 ทรัพย์บุญมี อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญมี อลูมิเนียม
31 ทรัพย์มงคล อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์มงคล อลูมิเนียม จำกัด
32 ทรัพย์แสงทอง โลหะกิจ 3,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ทรัพย์แสงทอง โลหะกิจ จำกัด
33 ทรีนีตี้ อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรีนีตี้ อลูมิเนียม จำกัด
34 ทวีทรัพย์ การหล่อ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีทรัพย์ การหล่อ จำกัด
35 ทวีทรัพย์หล่อหลอม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีทรัพย์หล่อหลอม จำกัด
36 ทองสุขขี เอ็นจิเนียร์ริ่ง 500,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขขี เอ็นจิเนียร์ริ่ง
37 ท็อป คาสติ้ง 5,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อป คาสติ้ง จำกัด
38 ที โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ที โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
39 ทีแฟค เมททอล เทรด 300,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทีแฟค เมททอล เทรด จำกัด
40 ทูลกราเวียร์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูลกราเวียร์
41 ธนเลิศ โลหะ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ธนเลิศ โลหะ จำกัด
42 นครชัยศรีกลการ 300,000 นครชัยศรี นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีกลการ
43 นัฐทณัฎฒ์ 4,500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
44 นิลมังกร เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลมังกร เอ็นจิเนียริ่ง
45 บ้านช่างหล่อ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บ้านช่างหล่อ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ จำกัด
46 บี.พี. ไดคาสติ้ง 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บี.พี. ไดคาสติ้ง จำกัด
47 บุญรักษาบิสสิเนส 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญรักษาบิสสิเนส จำกัด
48 ปฏิมาพรเลิศ กำแพงแสน 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ปฏิมาพรเลิศ กำแพงแสน จำกัด
49 ประกิจจิตรนอก 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ประกิจจิตรนอก จำกัด
50 ประดิษฐ์การหล่อ 1,200,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์การหล่อ
51 ประติมา ไฟน์ อาร์ท 4,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประติมา ไฟน์ อาร์ท
52 ประติมากรรมและหล่อโลหะ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ประติมากรรมและหล่อโลหะ จำกัด
53 ประทุมอลูมิเนียม 200,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม
54 ปราณี เอ็นจิเนียริ่ง (1992) 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ปราณี เอ็นจิเนียริ่ง (1992) จำกัด
55 พระพุทธคุณ 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท พระพุทธคุณ จำกัด
56 พรีซิชั่น คาสติ้ง 5,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีซิชั่น คาสติ้ง จำกัด
57 พอง เพลทติ้ง 500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอง เพลทติ้ง
58 พัชโรจน์ โลหะกิจ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พัชโรจน์ โลหะกิจ จำกัด
59 พี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2010) 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2010) จำกัด
60 พี.ที.เอส.อลูมีเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี.ที.เอส.อลูมีเนียม จำกัด
61 พี.พี.เค.เม็ททัล อาร์ทส์ ดีไซเน่อร์ 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค.เม็ททัล อาร์ทส์ ดีไซเน่อร์
62 พี.เค.อาร์ ประติมากรรม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พี.เค.อาร์ ประติมากรรม จำกัด
63 พีทีดับบลิว ออโตเมชั่น 1,500,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พีทีดับบลิว ออโตเมชั่น จำกัด
64 พีเอ็นบี เมทัล 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พีเอ็นบี เมทัล จำกัด
65 พุทธ พรหมรังสี 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พุทธ พรหมรังสี จำกัด
66 พุทธคุณ ประติมากรรม 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท พุทธคุณ ประติมากรรม จำกัด
67 พุทธธรรมรังษี 200,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธธรรมรังษี
68 พุทธบารมี ๙๙ ไฟน์อาร์ท 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พุทธบารมี ๙๙ ไฟน์อาร์ท จำกัด
69 พุทธปฏิมากร 1,000,000 เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธปฏิมากร
70 พุทธวิจิตร 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธวิจิตร
71 พุทธศิลป์ จิวเวลรี่ 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พุทธศิลป์ จิวเวลรี่ จำกัด
72 พุทไธศวรรย์ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พุทไธศวรรย์ จำกัด
73 ภรณ์วภัส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ภรณ์วภัส จำกัด
74 ภารุจาอมูเลท 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ภารุจาอมูเลท จำกัด
75 มหาบูรพาอาจารย์ 5,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท มหาบูรพาอาจารย์ จำกัด
76 มังกร เฟาน์ดรี่ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มังกร เฟาน์ดรี่ จำกัด
77 มาวิน เมทัล 10,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท มาวิน เมทัล จำกัด
78 มือทองอาร์ต 1,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท มือทองอาร์ต จำกัด
79 มูน ไลท์ อาร์ท 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท มูน ไลท์ อาร์ท จำกัด
80 ยงค์เจริญการช่าง 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ยงค์เจริญการช่าง จำกัด
81 ยิ่งเจริญ อลูมิเนียม 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญ อลูมิเนียม
82 ยูเนี่ยน ดัคไทล์ 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน ดัคไทล์ จำกัด
83 ร่วมใจโลหะการ 400,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจโลหะการ
84 ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท 5,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท จำกัด
85 รักษาความปลอดภัย โชติกาล อินเตอร์ การ์ด 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รักษาความปลอดภัย โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด
86 รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด
87 ลายกนกโกลด์ รีไฟเนอรี 5,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ลายกนกโกลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
88 ลี้คุณฮั้ว 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้คุณฮั้ว
89 วิทยาการหล่อ แดง - ดาว 1,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท วิทยาการหล่อ แดง - ดาว จำกัด
90 วิศาลทรัพย์เจริญ 2010 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ 2010 จำกัด
91 วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
92 วีรภัทร เฟาน์ดรี 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท วีรภัทร เฟาน์ดรี จำกัด
93 ศิริโชคคาสติ้ง 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคคาสติ้ง
94 ศิลป์เดชา 3,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เดชา
95 สมบัติวิชุมา 500,000 สำโรงทาบ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติวิชุมา
96 สมบุญ ไฟน์อาร์ท 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท สมบุญ ไฟน์อาร์ท จำกัด
97 สมหมายเชิดชู 500,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหมายเชิดชู
98 สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง 50,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
99 สยาม สเมลเทอรี 20,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สยาม สเมลเทอรี จำกัด
100 สยาม แคริบเบียน โกลบอล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สยาม แคริบเบียน โกลบอล จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ