รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 59 ทรัพย์ทวีคูณ 2,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท 59 ทรัพย์ทวีคูณ จำกัด
2 กนกศิลป์ โฆษณา 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกศิลป์ โฆษณา
3 กลอนไทย อินดัสทรี 40,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กลอนไทย อินดัสทรี จำกัด
4 คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 450,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด
5 คอปเปอร์ รีไฟเนอรี่ 10,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท คอปเปอร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
6 คาสติ้ง เอชวี 2008 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คาสติ้ง เอชวี 2008 จำกัด
7 คุณวัฒนาจักรกลและอุตสาหกรรม 3,200,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท คุณวัฒนาจักรกลและอุตสาหกรรม จำกัด
8 จ. ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท จ. ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9 จัสท์อินไทม์ อลูมิเนียม 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท จัสท์อินไทม์ อลูมิเนียม จำกัด
10 จิ่งเหยียน 2,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท จิ่งเหยียน จำกัด
11 จิตตปฏิมา คาสติ้ง (1964) 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท จิตตปฏิมา คาสติ้ง (1964) จำกัด
12 จี เอส คาสท์ 2,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท จี เอส คาสท์ จำกัด
13 จี.เอส. เอ็นเนอร์จี 1,260,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
14 จีทูจี อลูมิเนียม 1,000,000 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีทูจี อลูมิเนียม
15 ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
16 ช.ศรัณย์ ปติมา 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ช.ศรัณย์ ปติมา จำกัด
17 ชดา คอลเลคชั่น 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชดา คอลเลคชั่น จำกัด
18 ช่างนิรันดร 1,000,000 แม่สรวย เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างนิรันดร
19 ช่างบุญสืบ คนปั้นพระ ประติมากรรม 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างบุญสืบ คนปั้นพระ ประติมากรรม
20 ชาดา ประติมากรรม 4,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาดา ประติมากรรม
21 ชินโค สเตนเลส (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินโค สเตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด
22 ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) 1,100,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ซี เอส เอส สเปเชียล สตีล 50,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ซี เอส เอส สเปเชียล สตีล จำกัด
24 ซี.อาร์.ที. เมททอล 2,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท ซี.อาร์.ที. เมททอล จำกัด
25 ดับเบิ้ล ไลค์ ดอร์ 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ล ไลค์ ดอร์ จำกัด
26 ดี.ดี. ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ดี.ดี. ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต จำกัด
27 ดี.ที.อินดัสเทรียล 400,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ที.อินดัสเทรียล
28 ตำนานพระ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ตำนานพระ จำกัด
29 ตุ่นเฮงหล่ง 1,500,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ่นเฮงหล่ง
30 ทรัพย์บุญมี อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญมี อลูมิเนียม
31 ทรัพย์มงคล อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์มงคล อลูมิเนียม จำกัด
32 ทรัพย์แสงทอง โลหะกิจ 3,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ทรัพย์แสงทอง โลหะกิจ จำกัด
33 ทรีนีตี้ อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทรีนีตี้ อลูมิเนียม จำกัด
34 ทวีทรัพย์ การหล่อ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีทรัพย์ การหล่อ จำกัด
35 ทวีทรัพย์หล่อหลอม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทวีทรัพย์หล่อหลอม จำกัด
36 ทองสุขขี เอ็นจิเนียร์ริ่ง 500,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขขี เอ็นจิเนียร์ริ่ง
37 ท็อป คาสติ้ง 5,000,000 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อป คาสติ้ง จำกัด
38 ที โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ที โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
39 ทีแฟค เมททอล เทรด 300,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ทีแฟค เมททอล เทรด จำกัด
40 ทูลกราเวียร์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูลกราเวียร์
41 ธนเลิศ โลหะ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ธนเลิศ โลหะ จำกัด
42 นครชัยศรีกลการ 300,000 นครชัยศรี นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีกลการ
43 นัฐทณัฎฒ์ 4,500,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
44 นิลมังกร เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 โพธิ์ทอง อ่างทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลมังกร เอ็นจิเนียริ่ง
45 บ้านช่างหล่อ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท บ้านช่างหล่อ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ จำกัด
46 บี.พี. ไดคาสติ้ง 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท บี.พี. ไดคาสติ้ง จำกัด
47 บุญรักษาบิสสิเนส 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท บุญรักษาบิสสิเนส จำกัด
48 ปฏิมาพรเลิศ กำแพงแสน 2,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท ปฏิมาพรเลิศ กำแพงแสน จำกัด
49 ประกิจจิตรนอก 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ประกิจจิตรนอก จำกัด
50 ประดิษฐ์การหล่อ 1,200,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์การหล่อ
51 ประติมา ไฟน์ อาร์ท 4,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประติมา ไฟน์ อาร์ท
52 ประติมากรรมและหล่อโลหะ 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ประติมากรรมและหล่อโลหะ จำกัด
53 ประทุมอลูมิเนียม 200,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม
54 ปราณี เอ็นจิเนียริ่ง (1992) 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ปราณี เอ็นจิเนียริ่ง (1992) จำกัด
55 พระพุทธคุณ 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท พระพุทธคุณ จำกัด
56 พรีซิชั่น คาสติ้ง 5,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท พรีซิชั่น คาสติ้ง จำกัด
57 พอง เพลทติ้ง 500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอง เพลทติ้ง
58 พัชโรจน์ โลหะกิจ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พัชโรจน์ โลหะกิจ จำกัด
59 พี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2010) 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2010) จำกัด
60 พี.ที.เอส.อลูมีเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พี.ที.เอส.อลูมีเนียม จำกัด
61 พี.พี.เค.เม็ททัล อาร์ทส์ ดีไซเน่อร์ 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค.เม็ททัล อาร์ทส์ ดีไซเน่อร์
62 พี.เค.อาร์ ประติมากรรม 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พี.เค.อาร์ ประติมากรรม จำกัด
63 พีทีดับบลิว ออโตเมชั่น 1,500,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พีทีดับบลิว ออโตเมชั่น จำกัด
64 พีเอ็นบี เมทัล 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พีเอ็นบี เมทัล จำกัด
65 พุทธ พรหมรังสี 1,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พุทธ พรหมรังสี จำกัด
66 พุทธคุณ ประติมากรรม 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท พุทธคุณ ประติมากรรม จำกัด
67 พุทธธรรมรังษี 200,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธธรรมรังษี
68 พุทธบารมี ๙๙ ไฟน์อาร์ท 1,000,000 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พุทธบารมี ๙๙ ไฟน์อาร์ท จำกัด
69 พุทธปฏิมากร 1,000,000 เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธปฏิมากร
70 พุทธวิจิตร 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธวิจิตร
71 พุทธศิลป์ จิวเวลรี่ 5,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท พุทธศิลป์ จิวเวลรี่ จำกัด
72 พุทไธศวรรย์ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พุทไธศวรรย์ จำกัด
73 ภรณ์วภัส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ภรณ์วภัส จำกัด
74 ภารุจาอมูเลท 2,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ภารุจาอมูเลท จำกัด
75 มหาบูรพาอาจารย์ 5,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท มหาบูรพาอาจารย์ จำกัด
76 มังกร เฟาน์ดรี่ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท มังกร เฟาน์ดรี่ จำกัด
77 มาวิน เมทัล 10,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท มาวิน เมทัล จำกัด
78 มือทองอาร์ต 1,000,000 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ บริษัท มือทองอาร์ต จำกัด
79 มูน ไลท์ อาร์ท 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท มูน ไลท์ อาร์ท จำกัด
80 ยงค์เจริญการช่าง 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ยงค์เจริญการช่าง จำกัด
81 ยิ่งเจริญ อลูมิเนียม 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญ อลูมิเนียม
82 ยูเนี่ยน ดัคไทล์ 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูเนี่ยน ดัคไทล์ จำกัด
83 ร่วมใจโลหะการ 400,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจโลหะการ
84 ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท 5,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท จำกัด
85 รักษาความปลอดภัย โชติกาล อินเตอร์ การ์ด 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รักษาความปลอดภัย โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด
86 รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด
87 ลายกนกโกลด์ รีไฟเนอรี 5,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ลายกนกโกลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
88 ลี้คุณฮั้ว 200,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้คุณฮั้ว
89 วิทยาการหล่อ แดง - ดาว 1,000,000 พุทธมณฑล นครปฐม บริษัท วิทยาการหล่อ แดง - ดาว จำกัด
90 วิศาลทรัพย์เจริญ 2010 5,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ 2010 จำกัด
91 วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
92 วีรภัทร เฟาน์ดรี 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท วีรภัทร เฟาน์ดรี จำกัด
93 ศิริโชคคาสติ้ง 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคคาสติ้ง
94 ศิลป์เดชา 3,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เดชา
95 สมบัติวิชุมา 500,000 สำโรงทาบ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติวิชุมา
96 สมบุญ ไฟน์อาร์ท 5,000,000 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา บริษัท สมบุญ ไฟน์อาร์ท จำกัด
97 สมหมายเชิดชู 500,000 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหมายเชิดชู
98 สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง 50,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
99 สยาม สเมลเทอรี 20,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สยาม สเมลเทอรี จำกัด
100 สยาม แคริบเบียน โกลบอล 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท สยาม แคริบเบียน โกลบอล จำกัด
101 สยาม แคสติ้ง 18,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สยาม แคสติ้ง จำกัด
102 สยามจักรกล 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท สยามจักรกล จำกัด
103 สยามตักศิลป์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สยามตักศิลป์ จำกัด
104 สยามเมทัลคาสติ้ง 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สยามเมทัลคาสติ้ง จำกัด
105 สยามโปรดักท์ แคสติ้งโมลด์ 2,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามโปรดักท์ แคสติ้งโมลด์ จำกัด
106 สระตระกูล เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระตระกูล เอ็นจิเนียริ่ง
107 สหวิศว์หล่อโลหะ 24,200,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท สหวิศว์หล่อโลหะ จำกัด
108 สากล ไดคาสติ้ง 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากล ไดคาสติ้ง
109 สามพรานฟาวน์ดี้ร์ 500,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพรานฟาวน์ดี้ร์
110 สินไพศาลโลหะการ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สินไพศาลโลหะการ จำกัด
111 สุวรรณภูมิ โลหะกิจ 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณภูมิ โลหะกิจ
112 สุเทพ การหล่อ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท สุเทพ การหล่อ จำกัด
113 สไมล์บราส 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท สไมล์บราส จำกัด
114 หงส์ชัยมงคล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท หงส์ชัยมงคล จำกัด
115 หุ่นขี้ผึ้ง 490,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท หุ่นขี้ผึ้ง จำกัด
116 อธิปฏิมากรรมคีตะศิลป์ 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท อธิปฏิมากรรมคีตะศิลป์ จำกัด
117 อรพล อลูมิเนียม 2,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท อรพล อลูมิเนียม จำกัด
118 อรัญญา อาร์ท 4,000,000 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี บริษัท อรัญญา อาร์ท จำกัด
119 อลู เอ็ม บี 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท อลู เอ็ม บี จำกัด
120 ออร์คิดเทค ซัพพลาย 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์คิดเทค ซัพพลาย
121 อาคมโมลด์ พลาสติก 1,000,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท อาคมโมลด์ พลาสติก จำกัด
122 อาร์.เอส.โสภณ 100,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.โสภณ
123 อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย 1,500,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด
124 ฮะสูน โลหะการ 100,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะสูน โลหะการ
125 ฮิป โปร เมคคานิคอล 2,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ฮิป โปร เมคคานิคอล จำกัด
126 เกษมศิลป์ 2,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท เกษมศิลป์ จำกัด
127 เก้าสปีดอินเตอร์ 1,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เก้าสปีดอินเตอร์ จำกัด
128 เค.เอส.ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เค.เอส.ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต จำกัด
129 เจทีเอส อินดัสตรี้ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เจทีเอส อินดัสตรี้ จำกัด
130 เจียเม่งกวงหล่อหลอม 40,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เจียเม่งกวงหล่อหลอม จำกัด
131 เจี่ยโซยหยี 1,200,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยโซยหยี
132 เจเอสพี แคสติ้ง 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท เจเอสพี แคสติ้ง จำกัด
133 เซ้าท์อีสเอ็มไพร์ 6,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ้าท์อีสเอ็มไพร์ จำกัด
134 เดอะ บราส แอนด์ บรอนซ์ แฟคตอรี่ ดีไซน์ 2,000,000 เมืองนครนายก นครนายก บริษัท เดอะ บราส แอนด์ บรอนซ์ แฟคตอรี่ ดีไซน์ จำกัด
135 เทพเจริญ มีทอล 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เทพเจริญ มีทอล จำกัด
136 เพชรเจริญ อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เพชรเจริญ อลูมิเนียม จำกัด
137 เม้ง อินกอต 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เม้ง อินกอต จำกัด
138 เมโทรโพลิส-ไอเคเค 15,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เมโทรโพลิส-ไอเคเค จำกัด
139 เลิศเสรี อุตสาหกรรม 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เลิศเสรี อุตสาหกรรม จำกัด
140 เสริมสิริ อาร์ต แอนด์ คราฟ 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เสริมสิริ อาร์ต แอนด์ คราฟ จำกัด
141 เอ.ซี.ซี เม็ททอล 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอ.ซี.ซี เม็ททอล จำกัด
142 เอ.ยู.เอ็น.โปรดักชั่น ไลน์ 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท เอ.ยู.เอ็น.โปรดักชั่น ไลน์ จำกัด
143 เอกชัยเมทอล 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอกชัยเมทอล จำกัด
144 เอ็นเอสพี แม็ชชีน พาร์ท 400,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอสพี แม็ชชีน พาร์ท
145 เอพี แมชชีนเนอรี่ ทูล แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เอพี แมชชีนเนอรี่ ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
146 เอ็ม เอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย) 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอ็ม เอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
147 เอส พี บี นครปฐม 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอส พี บี นครปฐม จำกัด
148 เอส พี เมตัลเวอร์ค 100,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ค จำกัด
149 เอส.ที.รีไซเคิล 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รีไซเคิล
150 เอส.พี.บี. เทิร์นนิ่ง เวิร์ค 800,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.บี. เทิร์นนิ่ง เวิร์ค
151 เอส.พี.เอส.บรอนซ์ 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เอส.พี.เอส.บรอนซ์ จำกัด
152 เอส.เอส.อินกอต อลูมิเนียม 1999 30,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอส.เอส.อินกอต อลูมิเนียม 1999 จำกัด
153 เอสดี เม็ททอลชีท (นครพนม) 5,000,000 นาหว้า นครพนม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี เม็ททอลชีท (นครพนม)
154 เอเชีย ไฟน์ อาร์ท 5,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท เอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัด
155 เอเซีย คราฟท์ สตูดิโอ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอเซีย คราฟท์ สตูดิโอ จำกัด
156 เอแอล. โซลูชั่น 100,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เอแอล. โซลูชั่น จำกัด
157 แกรนด์ คาสติ้ง 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท แกรนด์ คาสติ้ง จำกัด
158 แกรนด์ คาสเทค 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท แกรนด์ คาสเทค จำกัด
159 แสตนดาร์ด คาสติ้ง 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท แสตนดาร์ด คาสติ้ง จำกัด
160 แอดวานซ์ แมชชีนนิ่ง เซอร์วิส 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท แอดวานซ์ แมชชีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด
161 แอล.เอส.จี.กรุ๊ป 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท แอล.เอส.จี.กรุ๊ป จำกัด
162 แอลฟา ออโตเมชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท แอลฟา ออโตเมชั่น จำกัด
163 โกล เบิล พรีซิชั่น 3,000,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท โกล เบิล พรีซิชั่น จำกัด
164 โชคทรัพย์เจริญ อลูมิเนียม 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท โชคทรัพย์เจริญ อลูมิเนียม จำกัด
165 โชคเจริญ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท โชคเจริญ จำกัด
166 โรงหล่อ กรุงไทย 1,000,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงหล่อ กรุงไทย จำกัด
167 โรงหล่อ กุลวัฒนา 200,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อ กุลวัฒนา
168 โรงหล่อ ป.ธนพร 1,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อ ป.ธนพร
169 โรงหล่อ วี.ซี.โลหะกิจ 200,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อ วี.ซี.โลหะกิจ
170 โรงหล่อ ส.โลหะการ 2,400,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อ ส.โลหะการ
171 โรงหล่อชอเจริญ 5,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท โรงหล่อชอเจริญ จำกัด
172 โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อทองเหลืองบ้านท่ากระยาง
173 โรงหล่อนิวแสงดี 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท โรงหล่อนิวแสงดี จำกัด
174 โรงหล่อฝ่ายการผลิต เสาร์ไทยเจริญ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อฝ่ายการผลิต เสาร์ไทยเจริญ
175 โรงหล่อลาดหลุมแก้ว 1,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท โรงหล่อลาดหลุมแก้ว จำกัด
176 โรงหล่อวิรัตน์ไพบูลย์ โลหะกิจ 1,000,000 ดอนตูม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อวิรัตน์ไพบูลย์ โลหะกิจ
177 โรงหล่อเกษมสุขสินธิ์เจริญ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อเกษมสุขสินธิ์เจริญ
178 โรงหล่อเพ้ง การเกษตร 800,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงหล่อเพ้ง การเกษตร
179 ไตรธนาคม 500,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรธนาคม
180 ไทย รอยัล ดิจิตอล เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ 2,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย รอยัล ดิจิตอล เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
181 ไทย อะคิบะ 320,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด
182 ไทย เบอร์เนอร์ 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทย เบอร์เนอร์ จำกัด
183 ไทยถาวร คอปเปอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยถาวร คอปเปอร์ จำกัด
184 ไทยฮี 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยฮี จำกัด
185 ไทยเมทัลโปรดักชั่น 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไทยเมทัลโปรดักชั่น จำกัด
186 ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส 32,000,000 อัมพวา สมุทรสงคราม บริษัท ไทยแสตนดาร์ด สเตนเลส จำกัด
187 ไท่หยงต๋า 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ไท่หยงต๋า จำกัด
188 ไอยรา อาร์ต แอนด์ คราฟท์ 60,000,000 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ไอยรา อาร์ต แอนด์ คราฟท์ จำกัด
189 ไฮ-เทค คาสติ้ง 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮ-เทค คาสติ้ง จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ