รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 59 ทรัพย์ทวีคูณ 2,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท 59 ทรัพย์ทวีคูณ จำกัด
2 กนกศิลป์ โฆษณา 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกศิลป์ โฆษณา
3 กลอนไทย อินดัสทรี 40,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท กลอนไทย อินดัสทรี จำกัด
4 คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 450,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด
5 คอปเปอร์ รีไฟเนอรี่ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย บริษัท คอปเปอร์ รีไฟเนอรี่ จำกัด
6 คาสติ้ง เอชวี 2008 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท คาสติ้ง เอชวี 2008 จำกัด
7 คุณวัฒนาจักรกลและอุตสาหกรรม 3,200,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท คุณวัฒนาจักรกลและอุตสาหกรรม จำกัด
8 จ. ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท จ. ล่ำซำ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9 จัสท์อินไทม์ อลูมิเนียม 4,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท จัสท์อินไทม์ อลูมิเนียม จำกัด
10 จิ่งเหยียน 2,000,000 ชลบุรี บ้านบึง บริษัท จิ่งเหยียน จำกัด
11 จิตตปฏิมา คาสติ้ง (1964) 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท จิตตปฏิมา คาสติ้ง (1964) จำกัด
12 จี เอส คาสท์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท จี เอส คาสท์ จำกัด
13 จี.เอส. เอ็นเนอร์จี 1,260,000,000 ราชบุรี โพธาราม บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
14 จีทูจี อลูมิเนียม 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีทูจี อลูมิเนียม
15 ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด
16 ช.ศรัณย์ ปติมา 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ช.ศรัณย์ ปติมา จำกัด
17 ชดา คอลเลคชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท ชดา คอลเลคชั่น จำกัด
18 ช่างนิรันดร 1,000,000 เชียงราย แม่สรวย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างนิรันดร
19 ช่างบุญสืบ คนปั้นพระ ประติมากรรม 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างบุญสืบ คนปั้นพระ ประติมากรรม
20 ชาดา ประติมากรรม 4,000,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาดา ประติมากรรม
21 ชินโค สเตนเลส (ประเทศไทย) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท ชินโค สเตนเลส (ประเทศไทย) จำกัด
22 ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) 1,100,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ บริษัท ซังเคียว ทาเทยาม่า อัลลอยด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ซี เอส เอส สเปเชียล สตีล 50,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ซี เอส เอส สเปเชียล สตีล จำกัด
24 ซี.อาร์.ที. เมททอล 2,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ บริษัท ซี.อาร์.ที. เมททอล จำกัด
25 ดับเบิ้ล ไลค์ ดอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ดับเบิ้ล ไลค์ ดอร์ จำกัด
26 ดี.ดี. ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ดี.ดี. ทรัพย์รุ่งเรือง อินกอต จำกัด
27 ดี.ที.อินดัสเทรียล 400,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.ที.อินดัสเทรียล
28 ตำนานพระ 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท ตำนานพระ จำกัด
29 ตุ่นเฮงหล่ง 1,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุ่นเฮงหล่ง
30 ทรัพย์บุญมี อลูมิเนียม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์บุญมี อลูมิเนียม
31 ทรัพย์มงคล อลูมิเนียม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ทรัพย์มงคล อลูมิเนียม จำกัด
32 ทรัพย์แสงทอง โลหะกิจ 3,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ทรัพย์แสงทอง โลหะกิจ จำกัด
33 ทรีนีตี้ อลูมิเนียม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ทรีนีตี้ อลูมิเนียม จำกัด
34 ทวีทรัพย์ การหล่อ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ทวีทรัพย์ การหล่อ จำกัด
35 ทวีทรัพย์หล่อหลอม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ทวีทรัพย์หล่อหลอม จำกัด
36 ทองสุขขี เอ็นจิเนียร์ริ่ง 500,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสุขขี เอ็นจิเนียร์ริ่ง
37 ท็อป คาสติ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ บริษัท ท็อป คาสติ้ง จำกัด
38 ที โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ที โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
39 ทีแฟค เมททอล เทรด 300,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ทีแฟค เมททอล เทรด จำกัด
40 ทูลกราเวียร์ 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูลกราเวียร์
41 ธนเลิศ โลหะ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ธนเลิศ โลหะ จำกัด
42 นครชัยศรีกลการ 300,000 นครปฐม นครชัยศรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยศรีกลการ
43 นัฐทณัฎฒ์ 4,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
44 นิลมังกร เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 อ่างทอง โพธิ์ทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิลมังกร เอ็นจิเนียริ่ง
45 บ้านช่างหล่อ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ 10,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท บ้านช่างหล่อ อาร์ท แอนด์ คราฟท์ จำกัด
46 บี.พี. ไดคาสติ้ง 2,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท บี.พี. ไดคาสติ้ง จำกัด
47 บุญรักษาบิสสิเนส 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม บริษัท บุญรักษาบิสสิเนส จำกัด
48 ปฏิมาพรเลิศ กำแพงแสน 2,000,000 นครปฐม กำแพงแสน บริษัท ปฏิมาพรเลิศ กำแพงแสน จำกัด
49 ประกิจจิตรนอก 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บริษัท ประกิจจิตรนอก จำกัด
50 ประดิษฐ์การหล่อ 1,200,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์การหล่อ
51 ประติมา ไฟน์ อาร์ท 4,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประติมา ไฟน์ อาร์ท
52 ประติมากรรมและหล่อโลหะ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท ประติมากรรมและหล่อโลหะ จำกัด
53 ประทุมอลูมิเนียม 200,000 นครปฐม เมืองนครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทุมอลูมิเนียม
54 ปราณี เอ็นจิเนียริ่ง (1992) 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี บริษัท ปราณี เอ็นจิเนียริ่ง (1992) จำกัด
55 พระพุทธคุณ 5,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท พระพุทธคุณ จำกัด
56 พรีซิชั่น คาสติ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี บริษัท พรีซิชั่น คาสติ้ง จำกัด
57 พอง เพลทติ้ง 500,000 สมุทรปราการ บางพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอง เพลทติ้ง
58 พัชโรจน์ โลหะกิจ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท พัชโรจน์ โลหะกิจ จำกัด
59 พี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2010) 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท พี เอ็น เอ เอ็นจิเนียริ่ง (2010) จำกัด
60 พี.ที.เอส.อลูมีเนียม 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท พี.ที.เอส.อลูมีเนียม จำกัด
61 พี.พี.เค.เม็ททัล อาร์ทส์ ดีไซเน่อร์ 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค.เม็ททัล อาร์ทส์ ดีไซเน่อร์
62 พี.เค.อาร์ ประติมากรรม 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท พี.เค.อาร์ ประติมากรรม จำกัด
63 พีทีดับบลิว ออโตเมชั่น 1,500,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท พีทีดับบลิว ออโตเมชั่น จำกัด
64 พีเอ็นบี เมทัล 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท พีเอ็นบี เมทัล จำกัด
65 พุทธ พรหมรังสี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา บริษัท พุทธ พรหมรังสี จำกัด
66 พุทธคุณ ประติมากรรม 1,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท พุทธคุณ ประติมากรรม จำกัด
67 พุทธธรรมรังษี 200,000 นนทบุรี บางใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธธรรมรังษี
68 พุทธบารมี ๙๙ ไฟน์อาร์ท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน บริษัท พุทธบารมี ๙๙ ไฟน์อาร์ท จำกัด
69 พุทธปฏิมากร 1,000,000 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธปฏิมากร
70 พุทธวิจิตร 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พุทธวิจิตร
71 พุทธศิลป์ จิวเวลรี่ 5,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท พุทธศิลป์ จิวเวลรี่ จำกัด
72 พุทไธศวรรย์ 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี บริษัท พุทไธศวรรย์ จำกัด
73 ภรณ์วภัส 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท ภรณ์วภัส จำกัด
74 ภารุจาอมูเลท 2,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง บริษัท ภารุจาอมูเลท จำกัด
75 มหาบูรพาอาจารย์ 5,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล บริษัท มหาบูรพาอาจารย์ จำกัด
76 มังกร เฟาน์ดรี่ 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท มังกร เฟาน์ดรี่ จำกัด
77 มาวิน เมทัล 10,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท มาวิน เมทัล จำกัด
78 มือทองอาร์ต 1,000,000 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บริษัท มือทองอาร์ต จำกัด
79 มูน ไลท์ อาร์ท 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท มูน ไลท์ อาร์ท จำกัด
80 ยงค์เจริญการช่าง 1,000,000 นครปฐม นครชัยศรี บริษัท ยงค์เจริญการช่าง จำกัด
81 ยิ่งเจริญ อลูมิเนียม 500,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญ อลูมิเนียม
82 ยูเนี่ยน ดัคไทล์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค บริษัท ยูเนี่ยน ดัคไทล์ จำกัด
83 ร่วมใจโลหะการ 400,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมใจโลหะการ
84 ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท 5,000,000 ลพบุรี ท่าวุ้ง บริษัท ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท จำกัด
85 รักษาความปลอดภัย โชติกาล อินเตอร์ การ์ด 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท รักษาความปลอดภัย โชติกาล อินเตอร์ การ์ด จำกัด
86 รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท รุ่งเจริญฟาวน์ดรี้โปรดัคท์ จำกัด
87 ลายกนกโกลด์ รีไฟเนอรี 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร บริษัท ลายกนกโกลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
88 ลี้คุณฮั้ว 200,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลี้คุณฮั้ว
89 วิทยาการหล่อ แดง - ดาว 1,000,000 นครปฐม พุทธมณฑล บริษัท วิทยาการหล่อ แดง - ดาว จำกัด
90 วิศาลทรัพย์เจริญ 2010 5,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ 2010 จำกัด
91 วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น 10,000,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
92 วีรภัทร เฟาน์ดรี 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท วีรภัทร เฟาน์ดรี จำกัด
93 ศิริโชคคาสติ้ง 500,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคคาสติ้ง
94 ศิลป์เดชา 3,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์เดชา
95 สมบัติวิชุมา 500,000 สุรินทร์ สำโรงทาบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติวิชุมา
96 สมบุญ ไฟน์อาร์ท 5,000,000 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม บริษัท สมบุญ ไฟน์อาร์ท จำกัด
97 สมหมายเชิดชู 500,000 อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหมายเชิดชู
98 สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง 50,000,000 ระยอง ปลวกแดง บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
99 สยาม สเมลเทอรี 20,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท สยาม สเมลเทอรี จำกัด
100 สยาม แคริบเบียน โกลบอล 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บริษัท สยาม แคริบเบียน โกลบอล จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ