รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตหม้อน้ำสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องระบายความร้อน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตหม้อน้ำสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องระบายความร้อน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กมลการช่าง 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท กมลการช่าง จำกัด
2 ฉัตรชมชื่น 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ฉัตรชมชื่น จำกัด
3 ช. เจริญชัย9 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริษัท ช. เจริญชัย9 จำกัด
4 ซีเคเค เทคโนโลยี 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ซีเคเค เทคโนโลยี จำกัด
5 ที.ซี. คูลิ่ง เทาเวอร์ 5,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ที.ซี. คูลิ่ง เทาเวอร์ จำกัด
6 บีแอลพี แอนด์ เอสเคที 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท บีแอลพี แอนด์ เอสเคที จำกัด
7 ฟิวเจอร์ ดีไซน์ อินเทลลิเจ็นซ์ 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์ อินเทลลิเจ็นซ์ จำกัด
8 ฟิวเจอร์ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ฟิวเจอร์ดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
9 ศิริพร เมคคานิค 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ศิริพร เมคคานิค จำกัด
10 ฮ.ประพันธ์แมชชินเนอรี่ 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ.ประพันธ์แมชชินเนอรี่
11 ฮันซ่า อินเตอร์เทค 62,924,840 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เทค จำกัด
12 ฮามาดะ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 6,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฮามาดะ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
13 ฮีทอะเวย์ 100,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ฮีทอะเวย์ จำกัด
14 เค วาย อินเตอร์เทรด 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท เค วาย อินเตอร์เทรด จำกัด
15 เค.บอยเลอร์อินดัสเตรียลระยอง 15,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เค.บอยเลอร์อินดัสเตรียลระยอง จำกัด
16 เอ.ดี.อิเล็คทริคเซลแอนด์เซอร์วิส 500,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.ดี.อิเล็คทริคเซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด
17 ไทย ฮีตติ้ง ดีเวลลอปเมนต์ 4,800,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไทย ฮีตติ้ง ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
18 ไทยวานด์ แอดวานซ์ กรุ๊ป 26,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ไทยวานด์ แอดวานซ์ กรุ๊ป จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ