รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตหม้อน้ำสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องระบายความร้อน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตหม้อน้ำสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลางและเครื่องระบายความร้อน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กมลการช่าง 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
2 เค.บอยเลอร์อินดัสเตรียลระยอง 15,000,000 ระยอง เมืองระยอง
3 เคพีไอ พริซิชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
4 ฉัตรชมชื่น 5,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
5 ช. เจริญชัย9 1,000,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
6 ซีเคเค เทคโนโลยี 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
7 ที.ซี. คูลิ่ง เทาเวอร์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
8 ไทย ฮีตติ้ง ดีเวลลอปเมนต์ 4,800,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
9 ไทยวานด์ แอดวานซ์ กรุ๊ป 26,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
10 ลัคกี้เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 5,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
11 ศิริพร เมคคานิค 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
12 เอ.ดี.อิเล็คทริคเซลแอนด์เซอร์วิส 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
13 เอชอาร์ไอ เอนเทค 152,607,000 ระยอง เมืองระยอง
14 ฮ.ประพันธ์แมชชินเนอรี่ 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
15 ฮันซ่า อินเตอร์เทค 62,924,840 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
16 ฮามาดะ เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 6,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด


ข้อมูลผู้ประกอบการ