รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตกระสุนและวัตถุระเบิด

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตกระสุนและวัตถุระเบิด

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ไทยอามส์ 256,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
2 บุลเล็ท มาสเตอร์ 78,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
3 ปภานันธ์ อินเตอร์กรุ๊ป 2,500,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
4 รัตน์คณิต 200,000 สงขลา หาดใหญ่
5 เวิลด์ไวด์ สตีล บอลล์ 20,000,000 นครปฐม สามพราน
6 สยาม แอมมูนิชั่น 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง


ข้อมูลผู้ประกอบการ