รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปรับสภาพและการเคลือบโลหะ การกัดกลึงขึ้นรูป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การปรับสภาพและการเคลือบโลหะ การกัดกลึงขึ้นรูป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 จีเอ็มเค เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท จีเอ็มเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 วิชัยอุตสาหกรรมภาคใต้ 500,000 สะเดา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยอุตสาหกรรมภาคใต้


ข้อมูลผู้ประกอบการ