รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คอสโม โปรดักส์ 20,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท คอสโม โปรดักส์ จำกัด
2 คิดี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) 3,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิดี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
3 ซุปเปอร์ล็อค 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซุปเปอร์ล็อค จำกัด
4 ธัญญะเจริญ อินดัสทรี 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท ธัญญะเจริญ อินดัสทรี จำกัด
5 ธันยทิพย์ 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ธันยทิพย์ จำกัด
6 พงษ์บัญชา อินดัสทรี้ 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท พงษ์บัญชา อินดัสทรี้ จำกัด
7 พัชรดาภา โปรดักส์ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรดาภา โปรดักส์
8 มิลิน เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท มิลิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9 ริช เอสเอ็มแอล กรุ๊ป 3,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ริช เอสเอ็มแอล กรุ๊ป จำกัด
10 ลัดธัญญปพน 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดธัญญปพน
11 วาล์วเจริญ อินดัสตรี้ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท วาล์วเจริญ อินดัสตรี้ จำกัด
12 สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ 200,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
13 หวั่น หลิน (ประเทศไทย) 30,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท หวั่น หลิน (ประเทศไทย) จำกัด
14 อาควาบาธ 150,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท อาควาบาธ จำกัด
15 อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ 191,700,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท อุตสาหกรรมสเตนเลสเคหภัณฑ์ จำกัด
16 อเปเซอร์ บาธแวร์ (ประเทศไทย) 2,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท อเปเซอร์ บาธแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17 เคแมน คิทเช่นแวร์ (ไทยแลนด์) 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เคแมน คิทเช่นแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
18 เซิ่งไท่ บราซแวร์ (ประเทศไทย) 980,000,000 เกาะจันทร์ ชลบุรี บริษัท เซิ่งไท่ บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 เอมีลี่ อินเท็นโต้ 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท เอมีลี่ อินเท็นโต้ จำกัด
20 แซนมาร์ท 20,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท แซนมาร์ท จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ