รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตตัวเก็บประจุและตัวต้านทานสำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 คาโคกิ อิเล็กทรอนิกส์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
2 จี้ เชา (ไทยแลนด์) 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
3 ซื่อหลง อิเล็กทรอนิกส์ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
4 แดฮัน ไครเมท 155,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
5 โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 1,408,000,000 ฉะเชิงเทรา บางปะกง
6 โทเทิล ดิจิตอล อินโนเวชั่น 5,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
7 ธานินทร์ เอลน่า 350,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
8 เน็กซ์เจน ออลเวิร์ค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
9 เพาเวอร์ คอนเวอร์เตอร์ 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
10 แม็กซิม่า อิเลคทรอนิคส์ 39,500,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
11 ลิ้ง ไมโคร 8,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
12 เอฟไอทีที 4,850,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
13 ไอวัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 100,000,000 ชลบุรี พานทอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ