รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตจอคอมพิวเตอร์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตจอคอมพิวเตอร์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 แกรนเตอร์ กรุ๊ป 1,000,000 นครพนม เมืองนครพนม
2 บิลด์คอนเน็ค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
3 อินเทลลิเจนซ์ ไพรม์ โซลูชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม


ข้อมูลผู้ประกอบการ