รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเลนส์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเลนส์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 คริสตัล เลนส์ คอร์ปอเรชั่น 15,700,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสตัล เลนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 คริสตัลอินคอร์ปอเรชั่น 5,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสตัลอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 คอสเมคอน 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท คอสเมคอน จำกัด
4 ซูงิโต ออพติคัล (ประเทศไทย) 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซูงิโต ออพติคัล (ประเทศไทย) จำกัด
5 ดิวบ้า คอนแทค เลนส์ 45,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดิวบ้า คอนแทค เลนส์ จำกัด
6 ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) 332,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท ทรานซิชั่นส์ อ็อพทิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
7 ทีเอสวาย ซัพพลาย 10,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ทีเอสวาย ซัพพลาย จำกัด
8 สยามเลนส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง 630,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท สยามเลนส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
9 สยามเลนส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง 442,900,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท สยามเลนส์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
10 ออร่า 65 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ออร่า 65 จำกัด
11 อายส์เทค 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท อายส์เทค จำกัด
12 อิกนิส อายแคร์ 5,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท อิกนิส อายแคร์ จำกัด
13 เซ็นทรัล อายแล็บ 110,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซ็นทรัล อายแล็บ จำกัด
14 เอ แอนด์ อาร์ ออพติคัล อิควิปเมนท์ (ประเทศไทย) 3,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ แอนด์ อาร์ ออพติคัล อิควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
15 เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) 620,000,000 พานทอง ชลบุรี บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
16 เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) 3,937,277,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
17 โพลี ซัน 20,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โพลี ซัน จำกัด
18 โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) 607,100,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท โรเด้นสต๊อก (ประเทศไทย) จำกัด
19 โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ 1,110,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด
20 ไทยโฮยา เลนซ์ 100,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ