รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ที.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท ที.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ทีโก้ เอเชีย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท ทีโก้ เอเชีย จำกัด
3 พี แอนด์ เอช ไมโครสโคป 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท พี แอนด์ เอช ไมโครสโคป จำกัด
4 วี.เอ. เซอร์จิคอล 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท วี.เอ. เซอร์จิคอล จำกัด
5 ออพติค สแควร์ 5,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด บริษัท ออพติค สแควร์ จำกัด
6 เคียววะ ออพติคัล 4,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท เคียววะ ออพติคัล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ