รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เคียววะ ออพติคัล 30,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
2 ที.พี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
3 ทีโก้ เอเชีย 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
4 ปูเป้ คาเมร่า แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ยโสธร เมืองยโสธร
5 พี แอนด์ เอช ไมโครสโคป 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
6 วี.เอ. เซอร์จิคอล 1,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
7 ออพติค สแควร์ 5,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด


ข้อมูลผู้ประกอบการ