รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ฟูจิ อินโนเวชั่น กรุ๊ป 200,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟูจิ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ