รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 เซฟตี้ เทคโนโลยี่ ครีเอชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท เซฟตี้ เทคโนโลยี่ ครีเอชั่น จำกัด
2 เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
3 เอนเนอร์จี ดีพาวเวอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท เอนเนอร์จี ดีพาวเวอร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ