รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี กรุ๊ป 2,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
2 เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย
3 เอส เทคโนโลยี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท เอส เทคโนโลยี จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ