รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 สงฆ์จิน 1,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
2 เอ แอนด์ เอฟ อิมเมจิเนชั่น 2,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย


ข้อมูลผู้ประกอบการ