รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเตาอบเตาหลอมและเตาเผา

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเตาอบเตาหลอมและเตาเผา

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีน โกลบอล ดิสทริบิวเตอร์ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
2 กรีน นราธิวาส เอนไวรอนเม้นท์ 1,000,000 นราธิวาส เมืองนราธิวาส
3 กรีนไพโอเนียร์ 1,000,000 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
4 กฤตษณ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครปฐม สามพราน
5 แก็ส เสตป 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
6 ขุมทองทรัพย์ไพศาล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
7 คีพ ไลฟ์ เอ็นไวรอนเมนท์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
8 เค.แอล.เอส.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
9 เคดีโอ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปทุมธานี หนองเสือ
10 โคกบะหว้า เอ็นจิเนียร์ริ่ง 100,000 อุดรธานี บ้านดุง
11 จตุรทิศ ไบโอเทค 1,000,000 ระยอง แกลง
12 จั๊มป์ อินเตอร์ โฮลดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
13 จีเนียสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
14 เจ ซิสเต็ม โซลูชั่น 500,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
15 เจ ดับเบิ้ลยู ที อะกรีเทค 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
16 เจเนรัล เซตอัพ 100,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
17 เจบีเคเทคนิคคอล 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
18 เจียซิ่ง เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 5,000,000 ชลบุรี บ้านบึง
19 ช. ทวีทรัพย์ แมชชีนเนอร์รี่ 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
20 ช. ไพโรจน์ 500,000 เชียงใหม่ สันกำแพง
21 ช่างแขกโคราชา เกษตรพอเพียง 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
22 เชง ชุน เอเชีย 7,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
23 โชเอ เอ็มเอฟจี. (ไทยแลนด์) 8,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
24 ซังเค็น อินดัสเทรียล เฟอร์เนส (ประเทศไทย) 20,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
25 ซังเคียวเฟอร์เนส 5,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
26 ซันเกียว เอเซีย (ประเทศไทย) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
27 ซันเคียว เอ็นไวรอนเมนทัล คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
28 ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
29 ซี.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินซีนอีเรเทอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
30 ซีเค การช่าง 2022 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
31 ซูปเพิร์บ ฮีทเตอร์ ไทย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
32 โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
33 ไซแอม บลาส เทค 1,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
34 ฐาติชน 5,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
35 ดีดีพลัส 88 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
36 แดแฮไทย อินเตอร์กรุ๊ป 3,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
37 ไดกิ เอ็นจิเนียริ่งไทย 4,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
38 ทวินตา 200,000 สระบุรี หนองแค
39 ทศคีรี 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
40 ทะวะศิลป์เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นนทบุรี บางกรวย
41 ทิด้า คลิน แอนด์ เฟอร์เนส 4,000,000 ลำปาง เกาะคา
42 ที.เค.เอช. เอ็นจีเนียริ่ง กรุ๊ป 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
43 ที.ซี. ฮีทเทค 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
44 ที.ธนทัต คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน
45 ทู ที เอ็ม 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
46 เทนเซอร์ โปรดักส์ 100,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
47 เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
48 โทเนทสึ ไทย 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
49 ไท่ ซุ่น (1999) 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
50 ไทยเบอร์เนอร์ แอนด์ เฟอร์เนส 2,000,000 นครปฐม สามพราน
51 ไทยเฟอร์เนส เอ็นจิเนียริ่ง 1,200,000 ลำปาง เมืองลำปาง
52 นัยน์ธรรม 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
53 ไนซ์ พาร์ท เซอร์วิส 6,110,000 ชลบุรี บ้านบึง
54 ไนซ์ พาร์ท เซอร์วิส 4,110,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
55 บางกอกเฟอเน็ส คอนสตรัคชั่น 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
56 บ้านโรงอบ 1,000,000 แพร่ เด่นชัย
57 บีเคอี คอมบัสชั่น คอนโทรลส์ 10,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
58 โปรกรีนพาวเวอร์ 3,000,000 นนทบุรี ปากเกร็ด
59 โปรเฟสชั่นแนลฮีตติ้ง แอนด์ เฟอร์เนส 1,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
60 พชร เมทัล เวอร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง 5,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
61 พลอยไพลิน กรีน เวิลด์ 1,000,000 เชียงใหม่ สันป่าตอง
62 พันธุ์เหล็กทิพย์ 1,000,000 ระยอง ปลวกแดง
63 พี.เอ. พากิจเจริญ 500,000 เชียงราย เวียงป่าเป้า
64 พีทีวาย ซันเทค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
65 เพชรคีรีฟาร์ม 1,000,000 เชียงราย แม่จัน
66 เพชรบุรี อุตสาหกรรม 5,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
67 ไพโอ เอนเนอจี โซลูชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
68 ฟิวเจอร์(ไทย) เอ็นเทค 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
69 ภัทร์ธนโชติ 1,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
70 ภูเก็ต อินเตอร์คูล 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
71 ภูมิฐานไฮเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
72 ม๊อกเวลล์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
73 มอเตอร์ ทราเวล อินไซด์ 4,000,000 บึงกาฬ เซกา
74 มาร์ค เทค เอนจิเนียริง แอนด์ ดีไซน์ 1,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
75 มีดีสยาม กรุ๊ป 1,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
76 มูราเสะ (ไทยแลนด์) 4,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
77 แมส โมดูล คอนซัลแทนท์ แอนด์ อาคิเท็ค 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
78 ยูซีดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
79 รุ่งทรัพย์ไพศาล วิศวกรรม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
80 เรย์-เท็ค อินดัสตรี้ 6,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
81 ลำปาง เขลางค์ทอง 1,000,000 ลำปาง เมืองลำปาง
82 ลืออรุณ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
83 ไลฟ์เวิร์ค เทคโนโลยี่ 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
84 ว. ธนกฤติไพศาล 1,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
85 วินเนอร์ เฟอร์เนส (ประเทศไทย) 1,000,000 เชียงราย เมืองเชียงราย
86 วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
87 วีรยา รีแฟค 200,000 สระบุรี หนองแค
88 เวสท์ เทคโนโลยี (2017) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
89 เวิลด์ เพ็ท แองเจิล 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
90 ศรีธรชวี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
91 สมศักดิ์ จักรกล 2,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
92 สยาม แคสติ้ง พาร์ทส นิสซิน 20,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
93 สยาม เฟอร์เนซ คอนสตรัคชั่น 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
94 สยาม เฟอร์เนส เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
95 สยาม ฮันเตอร์ 12,000,000 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ
96 สหพัฒนาอนุรักษ์พลังงาน 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
97 เสนา เทคโนโลยี 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา เสนา
98 หงส์ เออีซี 5,000,000 ยะลา เมืองยะลา
99 อควา ทรีทเม้นท์ 879 5,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
100 อรุณี อินซีเนเรเตอร์ 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ