รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 กลุ่มจักรกลการเกษตร 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บริษัท กลุ่มจักรกลการเกษตร จำกัด
2 คูโบต้า พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) 506,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท คูโบต้า พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ชัยสีมา แทรกเตอร์ 5,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท ชัยสีมา แทรกเตอร์ จำกัด
4 ชินบัญชา 1,000,000 สกลนคร เมืองสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินบัญชา
5 ชูศิลปการเกษตร 2,000,000 ลพบุรี ชัยบาดาล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูศิลปการเกษตร
6 ซี ที เจ เฮฟวี่พาร์ท เทรดดิ้ง 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ซี ที เจ เฮฟวี่พาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด
7 ซี.เอส.มอเตอร์ (1978) 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท ซี.เอส.มอเตอร์ (1978) จำกัด
8 นครหลวงเอ็นจิเนียริ่ง (1994) 2,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหลวงเอ็นจิเนียริ่ง (1994)
9 นครหลวงเอ็นจิเนียริ่ง (1994) 2,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท นครหลวงเอ็นจิเนียริ่ง (1994) จำกัด
10 ป. รุ่งเรืองแทรคเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท ป. รุ่งเรืองแทรคเตอร์ จำกัด
11 ปัญญาประดิษฐ์จักรกล 1,000,000 อุดรธานี บ้านผือ บริษัท ปัญญาประดิษฐ์จักรกล จำกัด
12 พัฒนกิจบ้านโป่ง 15,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จำกัด
13 มุ้ยเลง 5,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท มุ้ยเลง จำกัด
14 มุ้ยเลงอุตสาหกรรม 7,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุ้ยเลงอุตสาหกรรม
15 รถไถเล็กเสี่ยกรุง 1,000,000 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถไถเล็กเสี่ยกรุง
16 รัตนอุตสาหกรรมการเกษตร 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่ บริษัท รัตนอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
17 ราชาแมชีนเนอรี่ 40,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท ราชาแมชีนเนอรี่ จำกัด
18 รุ่งเรืองกิจบ้านโป่ง 3,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท รุ่งเรืองกิจบ้านโป่ง จำกัด
19 ลิ่มเชียงเส็ง 700,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง
20 วรพนิต 4,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท วรพนิต จำกัด
21 วิเชียรจักรกลการเกษตร 900,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเชียรจักรกลการเกษตร
22 ส.พัฒนาการหล่อ 18,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท ส.พัฒนาการหล่อ จำกัด
23 ส่งเสริมแมชชีน 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ส่งเสริมแมชชีน จำกัด
24 สนิทกัน อินดัสตรีส์ กรุ๊ป 48,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท สนิทกัน อินดัสตรีส์ กรุ๊ป จำกัด
25 สยาม คูโบต้า แทรกเตอร์ 2,406,000,000 ชลบุรี พานทอง บริษัท สยาม คูโบต้า แทรกเตอร์ จำกัด
26 สยาม ชิง เซิ่น 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา บริษัท สยาม ชิง เซิ่น จำกัด
27 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น 3,114,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
28 สยามช้างไทย อินดัสทรี 6,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท สยามช้างไทย อินดัสทรี จำกัด
29 สามัคคีการเกษตร 10,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง บริษัท สามัคคีการเกษตร จำกัด
30 ออโต้แอนด์แทรกเตอร์ 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ บริษัท ออโต้แอนด์แทรกเตอร์ จำกัด
31 อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส
32 เจริญนาม เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครปฐม สามพราน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญนาม เอ็นจิเนียริ่ง
33 เต็งเฮงการเกษตร 3,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็งเฮงการเกษตร
34 เบญจกุลพัฒน์ 5,000,000 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บริษัท เบญจกุลพัฒน์ จำกัด
35 เมืองขยายจักรกล 1,100,000 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองขยายจักรกล
36 เรียวเออิ เมทัลส์ (ไทยแลนด์) 60,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท เรียวเออิ เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
37 เวิร์ลอินเตอร์ไลท์ 1,500,000 นครปฐม ดอนตูม บริษัท เวิร์ลอินเตอร์ไลท์ จำกัด
38 เอส.วาย.ซีล แทรคเตอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน บริษัท เอส.วาย.ซีล แทรคเตอร์ จำกัด
39 เอสดับเบิลยูเคที เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ บริษัท เอสดับเบิลยูเคที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
40 โชคไพบูลย์แมชชินเนอร์รี่ 4,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า บริษัท โชคไพบูลย์แมชชินเนอร์รี่ จำกัด
41 ไคเฮงหลี แมชีนเนอรี 3,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง บริษัท ไคเฮงหลี แมชีนเนอรี จำกัด
42 ไทยอรุณมอเตอร์ 4,100,000 ขอนแก่น ชุมแพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอรุณมอเตอร์
43 ไทยเส็งยนต์ การเกษตร 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท ไทยเส็งยนต์ การเกษตร จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ