รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 111 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 ราชบุรี โพธาราม
2 ก. กิตติเสถียร 300,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
3 กนก โปรดักส์ 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
4 กมลเทรดดิ้ง 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
5 กมลอินดัสตรี 130,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
6 กรวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท 3,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
7 กระท่อมตาปี คอนแทค ฟาร์มมิ่ง เฮิร์บ 2,000,000 สุราษฎร์ธานี เคียนซา
8 กระทิงนครเกษตรยนต์ 1,000,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย
9 กรีนซิลล่า 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
10 กรีนเนอร์เวชั่น 1,000,000 ตรัง เมืองตรัง
11 กฤตพาณิชย์ 1,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี
12 กฤษกลเทค 1,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
13 กลกิจ แมชชินเนอรี่ 9,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
14 กลกิจบ้านโป่ง 39 5,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
15 กวงไถ่อินเตอร์โปรดักท์ 1,000,000 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่
16 กวี อินดัสทรี 1,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
17 กิตติภณเกษตรยนต์ 300,000 กาญจนบุรี ท่ามะกา
18 กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี 45,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
19 เก็กโค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
20 เกษตรควรชู 5,000,000 นครปฐม กำแพงแสน
21 เกษตรไทยเจริญดี 1,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
22 เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม 10,000,000 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
23 เกษตรอินเตอร์ 42 6,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
24 เกษตรอินเตอร์ วิศวกรรม 5,000,000 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์
25 เกียรติธวัช 2552 4,500,000 สมุทรปราการ บางพลี
26 แก้วเก้า ดีเวลลอปเม้นท์ 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
27 แก้วเจริญยนต์ แทรคเตอร์ 1,000,000 นครราชสีมา โนนไทย
28 โกรท แอนด์ โก 1,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
29 ขันวิชัย จักรกล 1,000,000 กาญจนบุรี ท่าม่วง
30 ควายทอง เออีซี 25,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
31 ควีน เขียวขจีย์ 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
32 คิวบิค ซัพพลาย 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
33 เค แอล ขาวโลหะภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครปฐม สามพราน
34 เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
35 เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค 280,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
36 เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง 45,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
37 เคเจเอส แอนด์ ที 25,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
38 เคพีทีเวิลด์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
39 เคลนเทค เอ็กซิม 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
40 เคอาร์เคการเกษตรรุ่งเรืองกิจ 500,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์
41 ไคเฮงหลี การเกษตร 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
42 จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ 5,000,000 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย
43 จักรสีเลิศ 6,000,000 นครปฐม บางเลน
44 จ่าวอาน เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
45 เจ อาร์ การเกษตร เมททัลเวิร์ค บ้านโป่ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
46 เจ แอนด์ ทีพี เซอร์วิส 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
47 เจ แอนด์ พี สเปรย์เยอร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
48 เจ.เค.แทรกเตอร์ 1,000,000 สระแก้ว วังสมบูรณ์
49 เจ.เค.อโกรบิซ 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
50 เจเคพี พัฒนา 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
51 เจนเจริญโลหะเกษตร 1,000,000 นนทบุรี บางใหญ่
52 เจริญกลวิศวกรรม 1,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
53 เจริญทรัพย์ เกษตรยนต์ 1,000,000 เลย นาด้วง
54 เจริญอินทรีย์ สุข 1,000,000 เชียงใหม่ แม่ริม
55 โจโฉ 555 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
56 ชลบุรีเมืองทอง 60,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
57 ชัยดำรงค์ อุบล 67,000,000 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี
58 ชัยพนาแทรกเตอร์ 1,000,000 ระยอง แกลง
59 ช้างแทรกเตอร์ 1,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
60 ช่างเล็กเกาะลอย 4,000,000 ระยอง แกลง
61 ชุมแสง เทคโนโลยี 1,000,000 จันทบุรี นายายอาม
62 เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร 1111 120,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง
63 เชื้อเพลิงไทย 1,000,000 นนทบุรี ไทรน้อย
64 โชคชัย อะควาเรี่ยม 500,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค
65 โชคชัยจักรกลเกษตร 11,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
66 โชคทวีเกษตรยนต์ 1,000,000 ลพบุรี โคกเจริญ
67 ซาตาเก้ (ประเทศไทย) 42,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
68 ซาตาเกะ เอเชีย 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
69 ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง 190,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
70 ซี.เจ.พี.อิเล็คทริค 2,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
71 ซี.พี.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,250,000 ปทุมธานี สามโคก
72 ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 120,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
73 ซีบีไอรุ่งเรือง 5,000,000 บุรีรัมย์ สตึก
74 ซีแมนเกียร์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
75 ซุปเปอร์ ซัพ เมทัลเวิร์ค 2,000,000 ราชบุรี บ้านโป่ง
76 เซนฟูลี่ 3,000,000 สุพรรณบุรี อู่ทอง
77 โซโลที 1,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี
78 ไซโลเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มส์ 1,000,000 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน
79 ณัฐปภัสร์ กลการ 1,500,000 นครปฐม สามพราน
80 ดวงดีเทคโนการเกษตร 4,000,000 ชัยนาท เมืองชัยนาท
81 ดอนจานเกษตรกลการ 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
82 ดับบลิวพีไทย 2,000,000 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์
83 ดำรงค์กิจชนะชัย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
84 ดีน่า วอร์เตอร์เทค 2004 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
85 ดีเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 6,000,000 นครปฐม สามพราน
86 เดลต้า เวต แมนูแฟคเจอริ่ง 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
87 เดลต้าเวต 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
88 ต.เกษตรพัฒนา 2,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม
89 ต.สหกิจอินดัสตรี 11,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
90 ตรีธารทิพย์วงศ์ 1,000,000 บุรีรัมย์ บ้านกรวด
91 ตั้งไท้ฮั้ว (ใต้ฟ้า) 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
92 ไตรมิตร เมททัล เวิร์ค 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
93 ถาวงศ์(2011) 1,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
94 ทรงชัย อกริคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
95 ทรัพย์ขจรโชติ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
96 ทรัพย์บูรพาจักรกล 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
97 ท็อปโปรดักส์ ซัพพลาย 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
98 ทะเลทอง แฟคตอรี่ 17,000,000 ชลบุรี พนัสนิคม
99 ทับทิม ฟาร์ม เทคโนโลยี 1,000,000 นครราชสีมา โนนสูง
100 ทำดีวิศวกรรม 1,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ