รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 111 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท 111 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
2 3 พี แอดวานซ์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท 3 พี แอดวานซ์ จำกัด
3 ก. กิตติเสถียร 300,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. กิตติเสถียร
4 กนก โปรดักส์ 10,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กนก โปรดักส์ จำกัด
5 กนกแฮนด์ 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กนกแฮนด์ จำกัด
6 กมลอินดัสตรี 130,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด
7 กมลเทรดดิ้ง 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กมลเทรดดิ้ง จำกัด
8 กระทิงนครเกษตรยนต์ 1,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทิงนครเกษตรยนต์
9 กรีนซิลล่า 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนซิลล่า จำกัด
10 กฤษกลเทค 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท กฤษกลเทค จำกัด
11 กลกิจ แมชชินเนอรี่ 9,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท กลกิจ แมชชินเนอรี่ จำกัด
12 กลกิจบ้านโป่ง 39 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท กลกิจบ้านโป่ง 39 จำกัด
13 กวงไถ่อินเตอร์โปรดักท์ 1,000,000 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บริษัท กวงไถ่อินเตอร์โปรดักท์ จำกัด
14 กวี อินดัสทรี 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวี อินดัสทรี
15 กสิกรรมจักรกลลพบุรี 80,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท กสิกรรมจักรกลลพบุรี จำกัด
16 กิจกษิต 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจกษิต จำกัด
17 กู๊ดดี้ แมชชีนนารี แอนด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดดี้ แมชชีนนารี แอนด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี 45,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี จำกัด
19 ขันวิชัย จักรกล 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ขันวิชัย จักรกล จำกัด
20 ควายทอง เออีซี 25,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควายทอง เออีซี จำกัด
21 คอนเนอร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คอนเนอร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 คอปเปอร์ไรซ์ 1,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัด
23 คิว ซี เซอคึล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิว ซี เซอคึล จำกัด
24 จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ 5,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
25 จักรสีเลิศ 6,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท จักรสีเลิศ จำกัด
26 ชลบุรีเมืองทอง 60,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลบุรีเมืองทอง จำกัด
27 ชัยดำรงค์ อุบล 67,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ชัยดำรงค์ อุบล จำกัด
28 ชัยพนาแทรกเตอร์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ชัยพนาแทรกเตอร์ จำกัด
29 ชัยอนันต์ เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป 6,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ชัยอนันต์ เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด
30 ช่างเล็กเกาะลอย 4,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ช่างเล็กเกาะลอย จำกัด
31 ช้างแทรกเตอร์ 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ช้างแทรกเตอร์ จำกัด
32 ชุมพรเคที เกษตรภัณฑ์ 1,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท ชุมพรเคที เกษตรภัณฑ์ จำกัด
33 ชุมแสง เทคโนโลยี 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี บริษัท ชุมแสง เทคโนโลยี จำกัด
34 ซักไมค์ไฮ 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซักไมค์ไฮ
35 ซาตาเก้ (ประเทศไทย) 42,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด
36 ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง 190,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
37 ซี.พี.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,250,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ซี.พี.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
38 ซี.เจ.พี.อิเล็คทริค 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เจ.พี.อิเล็คทริค จำกัด
39 ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 97,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
40 ซีบีไอรุ่งเรือง 5,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบีไอรุ่งเรือง
41 ซีแมนเกียร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแมนเกียร์ จำกัด
42 ซุปเปอร์โปรดักชั่น 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซุปเปอร์โปรดักชั่น จำกัด
43 ณรงค์กานต์เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์กานต์เอ็นจิเนียริ่ง
44 ดวงดีเทคโนการเกษตร 4,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีเทคโนการเกษตร
45 ดับบลิวพีไทย 2,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพีไทย
46 ดับเบิลยู เอ็ม อีโค เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ดับเบิลยู เอ็ม อีโค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
47 ดำรงค์กิจชนะชัย 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ดำรงค์กิจชนะชัย จำกัด
48 ดี.เจ.เค. คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ดี.เจ.เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
49 ดีน่า วอร์เตอร์เทค 2004 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ดีน่า วอร์เตอร์เทค 2004 จำกัด
50 ดีเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 6,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ดีเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
51 ต.สหกิจอินดัสตรี 11,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.สหกิจอินดัสตรี จำกัด
52 ต.เกษตรพัฒนา 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เกษตรพัฒนา
53 ตรีธารทิพย์วงศ์ 1,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ บริษัท ตรีธารทิพย์วงศ์ จำกัด
54 ถาวงศ์(2011) 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ถาวงศ์(2011) จำกัด
55 ทรงชัย อกริคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ทรงชัย อกริคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
56 ทรัพย์ขจรโชติ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ขจรโชติ จำกัด
57 ทรัพย์บูรพาจักรกล 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์บูรพาจักรกล จำกัด
58 ทรัพย์รวยยิ่ง 500,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวยยิ่ง
59 ทวีวัฒน์ เทรดดิ้ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ทวีวัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด
60 ท็อปโปรดักส์ ซัพพลาย 20,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อปโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
61 ทะเลทอง แฟคตอรี่ 17,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด
62 ท่าเสาพัฒนา 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ท่าเสาพัฒนา จำกัด
63 ที.ที.เฟิร์ส 35,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ที.ที.เฟิร์ส จำกัด
64 ที.พี.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง (2017) 1,000,000 หัวตะพาน อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง (2017)
65 ที.พี.เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ที.พี.เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
66 ที.เค.แมชชีนเนอรี 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที.เค.แมชชีนเนอรี จำกัด
67 ทีจีอี แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทีจีอี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
68 ทีทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
69 ทีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
70 ธนาภัณฑ์ อุตสาหกรรม 500,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด
71 ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป 2,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
72 ธัญญากลกิจ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ธัญญากลกิจ จำกัด
73 ธุรกิจไพศาล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธุรกิจไพศาล จำกัด
74 นครินทร์ ธุรกิจและการค้า 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท นครินทร์ ธุรกิจและการค้า จำกัด
75 นิว บิสซิเนส แพลทฟอร์ม 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท นิว บิสซิเนส แพลทฟอร์ม จำกัด
76 บอร์นไพพ์ 3,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท บอร์นไพพ์ จำกัด
77 บอสส์ อินเตอร์โปรดักส์ 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท บอสส์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
78 บ่อไทย เครื่องมือการเกษตร 1,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท บ่อไทย เครื่องมือการเกษตร จำกัด
79 บางกอก เค เค เอส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บางกอก เค เค เอส จำกัด
80 บ้านเห็ด-ผักไฮโดร 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านเห็ด-ผักไฮโดร จำกัด
81 บี อินเว้นท์ 600,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อินเว้นท์
82 บี. อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ 2,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี. อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด
83 บี.ซี.เกษตรจักรกล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท บี.ซี.เกษตรจักรกล จำกัด
84 บี.ที. โอโต้พาร์ต 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต จำกัด
85 บี.ที.จักรกล 130,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บี.ที.จักรกล จำกัด
86 บี.เค.เค.อีสเทิร์น 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค.เค.อีสเทิร์น จำกัด
87 บุญ บุญ ศิลา 10,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท บุญ บุญ ศิลา จำกัด
88 บุญถาวรการเกษตร 8,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท บุญถาวรการเกษตร จำกัด
89 ประดิษฐ์มิลเลอร์เอ็นจิเนียริ่ง 40,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ประดิษฐ์มิลเลอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
90 พญาแล อินดัสตรี้ 9,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พญาแล อินดัสตรี้ จำกัด
91 พร้อมพันธ์ อินโนเวชั่น แพลนท์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท พร้อมพันธ์ อินโนเวชั่น แพลนท์ จำกัด
92 พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 15,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 จำกัด
93 พลวัชร์เครื่องยนต์ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด
94 พศวัต อินเตอร์ 30,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท พศวัต อินเตอร์ จำกัด
95 พ่อขุนแทรคอีควิปเม้นท์ 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่อขุนแทรคอีควิปเม้นท์
96 พันท้าย เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พันท้าย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
97 พิษณุโลกเครื่องกล 1,500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกเครื่องกล
98 พี พี พี โพรดิวเซอร์ 800,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี พี โพรดิวเซอร์
99 พี เอช ดี ผาช่อ 1,000,000 ปง พะเยา บริษัท พี เอช ดี ผาช่อ จำกัด
100 พี เอ็ม โปรดักชั่น 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท พี เอ็ม โปรดักชั่น จำกัด
101 พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ 25,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
102 พี.อาร์.จักรกลการเกษตร 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.จักรกลการเกษตร
103 พี.เค.อุตสาหกรรม 400,000 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.อุตสาหกรรม
104 พี.เมทัล แอนด์ สตีลเวิร์ค 1,000,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เมทัล แอนด์ สตีลเวิร์ค จำกัด
105 พีที ประโยชน์แทรกเตอร์ 23,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท พีที ประโยชน์แทรกเตอร์ จำกัด
106 พีเอสเอฟ อกรี 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท พีเอสเอฟ อกรี จำกัด
107 ฟ้า เฟรช ฟาร์ม 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟ้า เฟรช ฟาร์ม จำกัด
108 ฟาร์มเทรดดิ้ง 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี บริษัท ฟาร์มเทรดดิ้ง จำกัด
109 ฟาร์มเห็ดเชษฐบ้านเลือก 3,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ฟาร์มเห็ดเชษฐบ้านเลือก จำกัด
110 ฟาร์มโปร 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ฟาร์มโปร จำกัด
111 ฟูจิเจน แอลซีเอ็ม เทคโนโลยี 1,000,000 อุทัย พระนครศรีอยุธยา บริษัท ฟูจิเจน แอลซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
112 ภูริภิญญดา โปรดักส์ อินดัสตรี้ 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ภูริภิญญดา โปรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด
113 มณฑลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท มณฑลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
114 มนัสชัยโลหะกิจ 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนัสชัยโลหะกิจ
115 มานะรุ่งเรืองกิจ 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะรุ่งเรืองกิจ
116 มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 130,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จำกัด
117 มาร์เทนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท มาร์เทนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
118 มาลัยเพชร 1,000,000 ตะพานหิน พิจิตร บริษัท มาลัยเพชร จำกัด
119 มิลค์เทคแดรี่แมชชีน 1,000,000 พัฒนานิคม ลพบุรี บริษัท มิลค์เทคแดรี่แมชชีน จำกัด
120 ยนตรการ เมทัล เวิร์ค 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ยนตรการ เมทัล เวิร์ค จำกัด
121 ยูนิเวอร์แซล เทคโนโลยีส์ 50,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ยูนิเวอร์แซล เทคโนโลยีส์ จำกัด
122 ยูนิไท อุตสาหกรรม เทรดดิ้ง 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ยูนิไท อุตสาหกรรม เทรดดิ้ง จำกัด
123 รถเกี่ยวข้าวสยาม 2,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา บริษัท รถเกี่ยวข้าวสยาม จำกัด
124 รถไถนามิตรเกษตร 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท รถไถนามิตรเกษตร จำกัด
125 รอดน้ำเพชร 1,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดน้ำเพชร
126 รุ่งเจริญอุตสาหกรรม (1994) 5,000,000 ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด บริษัท รุ่งเจริญอุตสาหกรรม (1994) จำกัด
127 รุ่งเจริญและรุ่งเจริญการเกษตร 1,500,000 นาดูน มหาสารคาม บริษัท รุ่งเจริญและรุ่งเจริญการเกษตร จำกัด
128 ลิขิตชีวัน 66,400,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท ลิขิตชีวัน จำกัด
129 ลีดดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ลีดดิ้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
130 วรรณศร วิศวกรรม 1,000,000 หนองแค สระบุรี บริษัท วรรณศร วิศวกรรม จำกัด
131 วังเกษตรภัณฑ์ 1,000,000 เคียนซา สุราษฎร์ธานี บริษัท วังเกษตรภัณฑ์ จำกัด
132 วันเบสท์ อินดัสทรี 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท วันเบสท์ อินดัสทรี จำกัด
133 วัสสัน เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สวี ชุมพร บริษัท วัสสัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
134 วายทูเจ แมชชีนเนอรี่ 24,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก บริษัท วายทูเจ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
135 วิชาญ แมชชินเนอรี่ (บางเลน) 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท วิชาญ แมชชินเนอรี่ (บางเลน) จำกัด
136 วิทูรย์ เจริญผล 3,000,000 ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทูรย์ เจริญผล
137 วิริทธิ์ ซัพพลายเออร์ 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริทธิ์ ซัพพลายเออร์
138 วี พี.ไร้ซ์ 5,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี พี.ไร้ซ์
139 วี.แอล.มาร์เก็ตติ้ง อควาคัลเจอร์ 5,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท วี.แอล.มาร์เก็ตติ้ง อควาคัลเจอร์ จำกัด
140 ศรีบูรพากรุงเทพ 2009 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท ศรีบูรพากรุงเทพ 2009 จำกัด
141 ศักดิ์ญาพล เพื่อนเกษตร 1,000,000 หัวตะพาน อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ญาพล เพื่อนเกษตร
142 ศักดิ์พัฒนาการเกษตร 20,000,000 ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
143 ศิลากาญจน์การเกษตร 3,000,000 วังม่วง สระบุรี บริษัท ศิลากาญจน์การเกษตร จำกัด
144 ส.สัญญาแทรกเตอร์ 1,000,000 พนมไพร ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สัญญาแทรกเตอร์
145 สงขลาวนาวัฒน์ 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท สงขลาวนาวัฒน์ จำกัด
146 สตาร์ รุ่งเรือง 300,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ รุ่งเรือง
147 สตาเม็ก พริซิชชั่น เวิร์ค 4,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท สตาเม็ก พริซิชชั่น เวิร์ค จำกัด
148 สตาเม็ก เทคโนโลยี 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท สตาเม็ก เทคโนโลยี จำกัด
149 สมพงษ์การช่าง 2559 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท สมพงษ์การช่าง 2559 จำกัด
150 สมาร์ทติ๊งคอนโทล 1,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท สมาร์ทติ๊งคอนโทล จำกัด
151 สยาม อินคูเบเตอร์ ซีสเต็ม 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม อินคูเบเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด
152 สยามอิมพลีเม้น 5,000,000 บางกระทุ่ม พิษณุโลก บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด
153 สยามแท็ปโก้ 3,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด
154 สยามแทรคเตอร์ 289 15,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท สยามแทรคเตอร์ 289 จำกัด
155 สยามแมค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท สยามแมค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
156 สหด่านชัยการช่าง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สหด่านชัยการช่าง จำกัด
157 สหทูลส์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท สหทูลส์ จำกัด
158 สหพล การช่าง 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพล การช่าง
159 สหแมชินเนอรี่ 2559 1,000,000 ภูเพียง น่าน บริษัท สหแมชินเนอรี่ 2559 จำกัด
160 สหไทยอารีย์ 5,000,000 บัวใหญ่ นครราชสีมา บริษัท สหไทยอารีย์ จำกัด
161 สามพี่น้องการเกษตร 1,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี่น้องการเกษตร
162 สามพีแมชชีน 300,000 พัฒนานิคม ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพีแมชชีน
163 สินเกียรติ์ ซี.อาร์ เทรดดิ้ง 2,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สินเกียรติ์ ซี.อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
164 สินไทยบราเดอร์ 1,500,000 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร บริษัท สินไทยบราเดอร์ จำกัด
165 สุ แอนด์ สุ อินเตอร์ กรุ๊ป 4,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สุ แอนด์ สุ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
166 สุขประดับ การช่าง 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขประดับ การช่าง
167 สุรินทร์เอราวัณการเกษตร 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เอราวัณการเกษตร
168 หลงยุ๋น 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท หลงยุ๋น จำกัด
169 อกรินโนเวท 7,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
170 อรุณกฤษณ์ ซัพพลายเออร์ 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท อรุณกฤษณ์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
171 อรุณศิลป์ โฟรเซ่น 5,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท อรุณศิลป์ โฟรเซ่น จำกัด
172 อ๋องรุ่งเรือง 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ๋องรุ่งเรือง
173 อ็อปซี่ อกริ เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อ็อปซี่ อกริ เทรดดิ้ง จำกัด
174 อะกริ แอนด์ อะควา คัลเจอร์ เทคโนโลยี 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท อะกริ แอนด์ อะควา คัลเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
175 อะกริเน็ตติ้ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อะกริเน็ตติ้ง จำกัด
176 อะกริเน็ตไทย 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท อะกริเน็ตไทย จำกัด
177 อะโกรแมกซ์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อะโกรแมกซ์ จำกัด
178 อาร์ แอนด์ ซี พาร์ทส์ ซัพพลายส์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ แอนด์ ซี พาร์ทส์ ซัพพลายส์ จำกัด
179 อินทร์สมบูรณ์ 1,000,000 หนองหาน อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์สมบูรณ์
180 อินเตอร์เนชั่นแนล ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
181 อินเตอร์แม็กกานิก 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท อินเตอร์แม็กกานิก จำกัด
182 อิศวภา เอ็นจิเนีย 5,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิศวภา เอ็นจิเนีย
183 อีส เอนจิเนียริ่ง มาสเตอร์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท อีส เอนจิเนียริ่ง มาสเตอร์ จำกัด
184 อีแต๋นฟอร์ยู 1,000,000 บ้านลาด เพชรบุรี บริษัท อีแต๋นฟอร์ยู จำกัด
185 อุดรธานีออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุดรธานีออร์แกนิค วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
186 อุตสาหกรรมไทยจักรกลพัฒนาการเกษตร 5,000,000 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมไทยจักรกลพัฒนาการเกษตร จำกัด
187 อู๊ดมอเตอร์ 5,000,000 ประทาย นครราชสีมา บริษัท อู๊ดมอเตอร์ จำกัด
188 อโกร โปรดักส์ เซอร์วิสเซส 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท อโกร โปรดักส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
189 ฮิโนต้า (ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท ฮิโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
190 เก็กโค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เก็กโค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
191 เกษตรกลการ คอร์ปอเรชั่น 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เกษตรกลการ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
192 เกษตรควรชู 5,000,000 กำแพงแสน นครปฐม บริษัท เกษตรควรชู จำกัด
193 เกษตรบ้านทุ่งอินดัสทรี 1,000,000 ไทรน้อย นนทบุรี บริษัท เกษตรบ้านทุ่งอินดัสทรี จำกัด
194 เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม 10,000,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
195 เกษตรอินเตอร์ 42 6,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด
196 เกษตรไทยเจริญดี 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เกษตรไทยเจริญดี จำกัด
197 เกียรติธวัช 2552 4,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เกียรติธวัช 2552 จำกัด
198 เค แอล ขาวโลหะภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เค แอล ขาวโลหะภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
199 เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค 150,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด
200 เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค 210,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
201 เค.ซี.ดี. ควายทอง (ประเทศไทย) 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เค.ซี.ดี. ควายทอง (ประเทศไทย) จำกัด
202 เค.ที.เค พัฒนาการเกษตร 5,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค.ที.เค พัฒนาการเกษตร จำกัด
203 เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง 45,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
204 เครื่องจักรกล ตราช้าง 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เครื่องจักรกล ตราช้าง จำกัด
205 เคเจเอส แอนด์ ที 25,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เคเจเอส แอนด์ ที จำกัด
206 เจ อาร์ การเกษตร เมททัลเวิร์ค บ้านโป่ง 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ อาร์ การเกษตร เมททัลเวิร์ค บ้านโป่ง จำกัด
207 เจ แอนด์ ทีพี เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ แอนด์ ทีพี เซอร์วิส จำกัด
208 เจ แอนด์ พี สเปรย์เยอร์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เจ แอนด์ พี สเปรย์เยอร์ จำกัด
209 เจ.เค.อโกรบิซ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท เจ.เค.อโกรบิซ จำกัด
210 เจ.เค.แทรกเตอร์ 1,000,000 วังสมบูรณ์ สระแก้ว บริษัท เจ.เค.แทรกเตอร์ จำกัด
211 เจนเจริญโลหะเกษตร 1,000,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนเจริญโลหะเกษตร
212 เจริญกลวิศวกรรม 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เจริญกลวิศวกรรม จำกัด
213 เจริญทรัพย์ เกษตรยนต์ 1,000,000 นาด้วง เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ เกษตรยนต์
214 เจเคพี พัฒนา 1,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เจเคพี พัฒนา จำกัด
215 เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร 1111 120,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เชียงรายอุตสาหกรรมการเกษตร 1111 จำกัด
216 เซนฟูลี่ 3,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท เซนฟูลี่ จำกัด
217 เดลต้า เวต แมนูแฟคเจอริ่ง 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เดลต้า เวต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
218 เดลต้าเวต 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เดลต้าเวต จำกัด
219 เดสโก เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เดสโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
220 เทค อะ กู๊ดแคร์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เทค อะ กู๊ดแคร์ จำกัด
221 เทคโน-เบิร์ด 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด
222 เนคโกยา อะโกร 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เนคโกยา อะโกร จำกัด
223 เนปอน (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด
224 เพชรรวงข้าว อินเตอร์เนชั่นแนล 2,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เพชรรวงข้าว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
225 เมืองตากแทรคอีควิปเม้นท์ 1,000,000 เมืองตาก ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองตากแทรคอีควิปเม้นท์
226 เวิร์คแมน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) 26,500,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เวิร์คแมน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
227 เอ แอนด์ เค เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) 20,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เอ แอนด์ เค เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
228 เอ.จี แมนูแฟคเจอริ่ง 10,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.จี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
229 เอ.อี.อินดัสทรี่ 2,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท เอ.อี.อินดัสทรี่ จำกัด
230 เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ 35,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท เอ็กซ์ตรีม อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
231 เอ็น เอส เคมีเกษตร 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น เอส เคมีเกษตร จำกัด
232 เอ็น.เค.ณรงค์เอ็นจิเนียริ่ง 1,100,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.เค.ณรงค์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
233 เอ็น.เค.ณรงค์เอ็นจิเนียริ่ง 1,100,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.ณรงค์เอ็นจิเนียริ่ง
234 เอ็น.เอส.อาร์ อิมปอร์ต 3,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็น.เอส.อาร์ อิมปอร์ต จำกัด
235 เอ็น.โอ.เอส 2017 1,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท เอ็น.โอ.เอส 2017 จำกัด
236 เอนกการช่าง 3,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท เอนกการช่าง จำกัด
237 เอ็นเวิลด์ แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท เอ็นเวิลด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
238 เอพี สมาร์ท โซลูชั่น 500,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี สมาร์ท โซลูชั่น
239 เอพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี 500,000 เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท เอพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
240 เอส ที เค แมคคานิค กรุ๊ป 1,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท เอส ที เค แมคคานิค กรุ๊ป จำกัด
241 เอส เค ที 2012 เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เอส เค ที 2012 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
242 เอส เอ็ม แอล เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เทรด 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เอส เอ็ม แอล เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด
243 เอส-เทค โมลด์ แอนด์ พาร์ท 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส-เทค โมลด์ แอนด์ พาร์ท
244 เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล 88,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
245 เอส.เค.ดับบลิว อินเตอร์เทรด 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.เค.ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด
246 เอส.เอส.ยู. อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.เอส.ยู. อินเตอร์เทรด จำกัด
247 เอสที สยาม เกษตรอุตสาหกรรม 5,000,000 ชุมแพ ขอนแก่น บริษัท เอสที สยาม เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
248 เอสทีจี เทคโน 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เอสทีจี เทคโน จำกัด
249 เอสวี อะกริเทค 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอสวี อะกริเทค จำกัด
250 เอสเจ แลบบอราทอรี่ 100,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เอสเจ แลบบอราทอรี่ จำกัด
251 เอเวอร์เบสท์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เอเวอร์เบสท์ จำกัด
252 เอเอสพีโอ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเอสพีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
253 เฮ้าส์ออฟกรีน 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เฮ้าส์ออฟกรีน จำกัด
254 แก่นไทย แมชชีนเนอรี่ 3,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท แก่นไทย แมชชีนเนอรี่ จำกัด
255 แพร์รี เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 4,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท แพร์รี เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
256 แสนปัญญา กรุ๊ป 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท แสนปัญญา กรุ๊ป จำกัด
257 โชคชัย อะควาเรี่ยม 500,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย อะควาเรี่ยม
258 โชคชัยจักรกลเกษตร 11,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
259 โชคทวีเกษตรยนต์ 1,000,000 โคกเจริญ ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีเกษตรยนต์
260 โพลี แกลร์ เทค 500,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพลี แกลร์ เทค
261 โฟลไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท โฟลไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
262 โรงกลึงสินทวี จันทบุรี 1,000,000 ขลุง จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงสินทวี จันทบุรี
263 โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 6,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท โรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่น จำกัด
264 โรงงานอุตสาหกรรมยางสุวรรณจักร 3,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมยางสุวรรณจักร
265 โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา 15,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัด
266 โรงงานเจริญผลอุดร 1,750,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเจริญผลอุดร
267 โอ๋ประดิษฐ์ไฮเทค (2018) 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท โอ๋ประดิษฐ์ไฮเทค (2018) จำกัด
268 โอเคเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา บริษัท โอเคเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
269 ไคเฮงหลี การเกษตร 300,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไคเฮงหลี การเกษตร
270 ไตรมิตร เมททัล เวิร์ค 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรมิตร เมททัล เวิร์ค
271 ไททำอะไหล่ภัณฑ์ 2,000,000 กระนวน ขอนแก่น บริษัท ไททำอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด
272 ไทย อินโนเวชั่น โกลบอล 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทย อินโนเวชั่น โกลบอล จำกัด
273 ไทย เดลิก้า 30,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไทย เดลิก้า จำกัด
274 ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
275 ไทยดีเซล ดีเวลอปเมนท์ 120,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยดีเซล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
276 ไทยมาร์เทค พรอสเพอริตี้ 2,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ไทยมาร์เทค พรอสเพอริตี้ จำกัด
277 ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง 30,000,000 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยรุ่งเรืองแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
278 ไทยสปริงเดย์ 8,500,000 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยสปริงเดย์ จำกัด
279 ไทยสแตนดาร์ด ฟิตติ้ง 3,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยสแตนดาร์ด ฟิตติ้ง จำกัด
280 ไทยเลิศอุตสาหกรรม 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ไทยเลิศอุตสาหกรรม จำกัด
281 ไทยแมกซ์เวล แฟบริเคท 15,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไทยแมกซ์เวล แฟบริเคท จำกัด
282 ไทยแม็คอุตสาหกรรม 1,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท ไทยแม็คอุตสาหกรรม จำกัด
283 ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง 90,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทรอัมฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
284 ไทเกอร์ คาวาชิมะ (ประเทศไทย) 40,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ไทเกอร์ คาวาชิมะ (ประเทศไทย) จำกัด
285 ไทเกอร์ ไพรด์ 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ไทเกอร์ ไพรด์ จำกัด
286 ไพบูลย์ส่งเสริมการเกษตร 2,500,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ไพบูลย์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด
287 ไอฟาร์มมิ่ง 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ไอฟาร์มมิ่ง จำกัด
288 ไฮยีลด์พืชผล 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮยีลด์พืชผล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ