รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้นแทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 111 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี 1,000,000 โพธาราม ราชบุรี บริษัท 111 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
2 3 พี แอดวานซ์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท 3 พี แอดวานซ์ จำกัด
3 ก. กิตติเสถียร 300,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. กิตติเสถียร
4 กนก โปรดักส์ 10,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กนก โปรดักส์ จำกัด
5 กนกแฮนด์ 1,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท กนกแฮนด์ จำกัด
6 กมลอินดัสตรี 130,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กมลอินดัสตรี จำกัด
7 กมลเทรดดิ้ง 5,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท กมลเทรดดิ้ง จำกัด
8 กระทิงนครเกษตรยนต์ 1,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระทิงนครเกษตรยนต์
9 กรีนซิลล่า 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีนซิลล่า จำกัด
10 กฤษกลเทค 1,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท กฤษกลเทค จำกัด
11 กลกิจ แมชชินเนอรี่ 9,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท กลกิจ แมชชินเนอรี่ จำกัด
12 กลกิจบ้านโป่ง 39 5,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี บริษัท กลกิจบ้านโป่ง 39 จำกัด
13 กวงไถ่อินเตอร์โปรดักท์ 1,000,000 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ บริษัท กวงไถ่อินเตอร์โปรดักท์ จำกัด
14 กวี อินดัสทรี 1,000,000 บ้านโป่ง ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวี อินดัสทรี
15 กสิกรรมจักรกลลพบุรี 80,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท กสิกรรมจักรกลลพบุรี จำกัด
16 กิจกษิต 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท กิจกษิต จำกัด
17 กู๊ดดี้ แมชชีนนารี แอนด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดดี้ แมชชีนนารี แอนด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี 45,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท กู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี จำกัด
19 ขันวิชัย จักรกล 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ขันวิชัย จักรกล จำกัด
20 ควายทอง เออีซี 25,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ควายทอง เออีซี จำกัด
21 คอนเนอร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คอนเนอร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 คอปเปอร์ไรซ์ 1,000,000 สรรคบุรี ชัยนาท บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัด
23 คิว ซี เซอคึล 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท คิว ซี เซอคึล จำกัด
24 จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ 5,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา บริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
25 จักรสีเลิศ 6,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท จักรสีเลิศ จำกัด
26 ชลบุรีเมืองทอง 60,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ชลบุรีเมืองทอง จำกัด
27 ชัยดำรงค์ อุบล 67,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ชัยดำรงค์ อุบล จำกัด
28 ชัยพนาแทรกเตอร์ 1,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ชัยพนาแทรกเตอร์ จำกัด
29 ชัยอนันต์ เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป 6,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี บริษัท ชัยอนันต์ เพอร์เฟคท์ กรุ๊ป จำกัด
30 ช่างเล็กเกาะลอย 4,000,000 แกลง ระยอง บริษัท ช่างเล็กเกาะลอย จำกัด
31 ช้างแทรกเตอร์ 1,000,000 อู่ทอง สุพรรณบุรี บริษัท ช้างแทรกเตอร์ จำกัด
32 ชุมพรเคที เกษตรภัณฑ์ 1,000,000 หลังสวน ชุมพร บริษัท ชุมพรเคที เกษตรภัณฑ์ จำกัด
33 ชุมแสง เทคโนโลยี 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี บริษัท ชุมแสง เทคโนโลยี จำกัด
34 ซักไมค์ไฮ 1,000,000 แม่แตง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซักไมค์ไฮ
35 ซาตาเก้ (ประเทศไทย) 42,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด
36 ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง 190,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
37 ซี.พี.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,250,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ซี.พี.เอส.ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
38 ซี.เจ.พี.อิเล็คทริค 2,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซี.เจ.พี.อิเล็คทริค จำกัด
39 ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 97,000,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
40 ซีบีไอรุ่งเรือง 5,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบีไอรุ่งเรือง
41 ซีแมนเกียร์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแมนเกียร์ จำกัด
42 ซุปเปอร์โปรดักชั่น 5,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซุปเปอร์โปรดักชั่น จำกัด
43 ณรงค์กานต์เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ท่ามะกา กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์กานต์เอ็นจิเนียริ่ง
44 ดวงดีเทคโนการเกษตร 4,000,000 เมืองชัยนาท ชัยนาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงดีเทคโนการเกษตร
45 ดับบลิวพีไทย 2,000,000 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิวพีไทย
46 ดับเบิลยู เอ็ม อีโค เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ดับเบิลยู เอ็ม อีโค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
47 ดำรงค์กิจชนะชัย 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท ดำรงค์กิจชนะชัย จำกัด
48 ดี.เจ.เค. คอร์ปอเรชั่น 2,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ดี.เจ.เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
49 ดีน่า วอร์เตอร์เทค 2004 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ดีน่า วอร์เตอร์เทค 2004 จำกัด
50 ดีเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 6,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ดีเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
51 ต.สหกิจอินดัสตรี 11,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ต.สหกิจอินดัสตรี จำกัด
52 ต.เกษตรพัฒนา 2,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เกษตรพัฒนา
53 ตรีธารทิพย์วงศ์ 1,000,000 บ้านกรวด บุรีรัมย์ บริษัท ตรีธารทิพย์วงศ์ จำกัด
54 ถาวงศ์(2011) 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ถาวงศ์(2011) จำกัด
55 ทรงชัย อกริคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ทรงชัย อกริคัลเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
56 ทรัพย์ขจรโชติ 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์ขจรโชติ จำกัด
57 ทรัพย์บูรพาจักรกล 4,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์บูรพาจักรกล จำกัด
58 ทรัพย์รวยยิ่ง 500,000 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รวยยิ่ง
59 ทวีวัฒน์ เทรดดิ้ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ทวีวัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด
60 ท็อปโปรดักส์ ซัพพลาย 20,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท็อปโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
61 ทะเลทอง แฟคตอรี่ 17,000,000 พนัสนิคม ชลบุรี บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด
62 ท่าเสาพัฒนา 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ท่าเสาพัฒนา จำกัด
63 ที.ที.เฟิร์ส 35,000,000 ชัยบาดาล ลพบุรี บริษัท ที.ที.เฟิร์ส จำกัด
64 ที.พี.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง (2017) 1,000,000 หัวตะพาน อำนาจเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง (2017)
65 ที.พี.เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 บางเลน นครปฐม บริษัท ที.พี.เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
66 ที.เค.แมชชีนเนอรี 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที.เค.แมชชีนเนอรี จำกัด
67 ทีจีอี แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทีจีอี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
68 ทีทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ทีทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
69 ทีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ทีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
70 ธนาภัณฑ์ อุตสาหกรรม 500,000 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนาภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด
71 ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป 2,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท ธนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
72 ธัญญากลกิจ 5,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ธัญญากลกิจ จำกัด
73 ธุรกิจไพศาล 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ธุรกิจไพศาล จำกัด
74 นครินทร์ ธุรกิจและการค้า 4,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท นครินทร์ ธุรกิจและการค้า จำกัด
75 นิว บิสซิเนส แพลทฟอร์ม 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท นิว บิสซิเนส แพลทฟอร์ม จำกัด
76 บอร์นไพพ์ 3,000,000 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร บริษัท บอร์นไพพ์ จำกัด
77 บอสส์ อินเตอร์โปรดักส์ 1,000,000 ปากท่อ ราชบุรี บริษัท บอสส์ อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด
78 บ่อไทย เครื่องมือการเกษตร 1,000,000 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ บริษัท บ่อไทย เครื่องมือการเกษตร จำกัด
79 บางกอก เค เค เอส 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บางกอก เค เค เอส จำกัด
80 บ้านเห็ด-ผักไฮโดร 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านเห็ด-ผักไฮโดร จำกัด
81 บี อินเว้นท์ 600,000 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อินเว้นท์
82 บี. อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ 2,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี. อินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์เทคโนโลยี่ จำกัด
83 บี.ซี.เกษตรจักรกล 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท บี.ซี.เกษตรจักรกล จำกัด
84 บี.ที. โอโต้พาร์ต 10,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต จำกัด
85 บี.ที.จักรกล 130,000,000 บ้านบึง ชลบุรี บริษัท บี.ที.จักรกล จำกัด
86 บี.เค.เค.อีสเทิร์น 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค.เค.อีสเทิร์น จำกัด
87 บุญ บุญ ศิลา 10,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท บุญ บุญ ศิลา จำกัด
88 บุญถาวรการเกษตร 8,000,000 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บริษัท บุญถาวรการเกษตร จำกัด
89 ประดิษฐ์มิลเลอร์เอ็นจิเนียริ่ง 40,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ประดิษฐ์มิลเลอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
90 พญาแล อินดัสตรี้ 9,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พญาแล อินดัสตรี้ จำกัด
91 พร้อมพันธ์ อินโนเวชั่น แพลนท์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท พร้อมพันธ์ อินโนเวชั่น แพลนท์ จำกัด
92 พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 15,000,000 พระพุทธบาท สระบุรี บริษัท พรเจริญ (ช่างคิด) 2014 จำกัด
93 พลวัชร์เครื่องยนต์ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด
94 พศวัต อินเตอร์ 30,000,000 ท่าวุ้ง ลพบุรี บริษัท พศวัต อินเตอร์ จำกัด
95 พ่อขุนแทรคอีควิปเม้นท์ 1,000,000 เมืองสุโขทัย สุโขทัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ่อขุนแทรคอีควิปเม้นท์
96 พันท้าย เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท พันท้าย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
97 พิษณุโลกเครื่องกล 1,500,000 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกเครื่องกล
98 พี พี พี โพรดิวเซอร์ 800,000 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี พี พี โพรดิวเซอร์
99 พี เอช ดี ผาช่อ 1,000,000 ปง พะเยา บริษัท พี เอช ดี ผาช่อ จำกัด
100 พี เอ็ม โปรดักชั่น 1,000,000 เมืองแพร่ แพร่ บริษัท พี เอ็ม โปรดักชั่น จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ