รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 รักษ์ 69 30,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี
2 อาร์จีพี ไทย 2,500,000 ชลบุรี ศรีราชา
3 อินโนเวชั่น สตาร์ทอัพ 2,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง


ข้อมูลผู้ประกอบการ