รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะและเครื่องมือกล

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 รักษ์ 69 30,000,000 ราชบุรี เมืองราชบุรี บริษัท รักษ์ 69 จำกัด
2 สตางค์ พรีซิชั่น แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท สตางค์ พรีซิชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3 อาร์จีพี ไทย 2,500,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท อาร์จีพี ไทย จำกัด
4 อินโนเวชั่น สตาร์ทอัพ 2,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท อินโนเวชั่น สตาร์ทอัพ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ