รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การต่อเรือใหญ่ และเรือเล็ก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ช้างใหญ่ 2009 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ช้างใหญ่ 2009 จำกัด
2 ช้างใหญ่ เวลธิ 1,000,000 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บริษัท ช้างใหญ่ เวลธิ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ