รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตยานยนต์ทางการทหารเพื่อใช้ในการสู้รบ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม 30,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
2 วีเทค พลัส คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 5,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว


ข้อมูลผู้ประกอบการ