รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรถสำหรับคนพิการ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรถสำหรับคนพิการ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 2,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช


ข้อมูลผู้ประกอบการ