รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรถสำหรับคนพิการ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตรถสำหรับคนพิการ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 รีแอ๊กทีฟ พลัส 100,000 สีคิ้ว นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีแอ๊กทีฟ พลัส
2 สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 2,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
3 เฮลธ์เทค(ประเทศไทย) 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เฮลธ์เทค(ประเทศไทย) จำกัด
4 ไอพีโอ 5,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ไอพีโอ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ