รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเฟอร์นิเจอร์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเฟอร์นิเจอร์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 กรีนแอปเปิ้ล เฟอร์นิเจอร์ 2,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ


ข้อมูลผู้ประกอบการ