รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 สีทองนพคุณ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน
2 อินแฟคท์เซเว่น 1,000,000 สระบุรี หนองแค


ข้อมูลผู้ประกอบการ