รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดนตรีไทย

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตเครื่องดนตรีไทย

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 จิตต์สิริพาณิชย์ 2,000,000 สงขลา หาดใหญ่
2 ดรัม ออฟ ฟรีดอม 1,000,000 อ่างทอง ป่าโมก
3 ภมรรุ่งโรจณ์อุตสาหกรรม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
4 มรดกอีสาน 1,000,000 นครพนม นาหว้า
5 สยามมีสมิวสิค 1,000,000 ปทุมธานี ธัญบุรี
6 สยามวู๊ดเวิร์คส์ เอ็นเตอไพรซ์ 5,000,000 สมุทรปราการ พระประแดง
7 สายเอก 2,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ