รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 เทคนิคแคล บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่
2 พี.เค.ซัพพลาย แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง 200,000 ชลบุรี สัตหีบ
3 สหพันธ์ขอนแก่น 1,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น
4 แอร์เรท 1,000,000 สมุทรปราการ บางพลี
5 แอลพี คอนโทรล แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางแค


ข้อมูลผู้ประกอบการ