รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 999 มอเตอร ์แอพพลายแอนซ์ 200,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 มอเตอร ์แอพพลายแอนซ์
2 กมลวิศวกรรม เซอร์วิส 10,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กมลวิศวกรรม เซอร์วิส จำกัด
3 กรภัทร์วิภัช เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท กรภัทร์วิภัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 กรุงเทพ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสเซส 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท กรุงเทพ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
5 กรุงเทพวิศวกรรมราชบุรี 200,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพวิศวกรรมราชบุรี
6 กฤษณะมงคลมอเตอร์สระบุรี 1,000,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะมงคลมอเตอร์สระบุรี
7 กันตพล ทรานสฟอร์เมอร์ 10,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กันตพล ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด
8 ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด
9 กิจนครเอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนครเอ็นจิเนียริ่ง
10 กู๊ดนิว เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดนิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 คอนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คอนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
12 คอยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท คอยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
13 จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
14 จงเจริญมอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จงเจริญมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
15 ช.รุ่งเรืองมอเตอร์ 500,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.รุ่งเรืองมอเตอร์
16 ชณาธิป เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชณาธิป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17 ชนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18 ชัวร์ อิเลคทริเคิล แอนด์ อิเลคโทรนิคส์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัวร์ อิเลคทริเคิล แอนด์ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
19 ชิโนริช ออโตเมชั่น 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ชิโนริช ออโตเมชั่น จำกัด
20 ซัน ไวน์ดิ้ง 800,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัน ไวน์ดิ้ง
21 ซันชายน์ มอเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ เซอร์วิส 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ซันชายน์ มอเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
22 ซันโค เอนจิเนียริ่ง 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซันโค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
23 ซันไมโครเท็ก 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันไมโครเท็ก จำกัด
24 ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า
25 ซินต้า แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินต้า แมชชีนเนอรี่
26 ซี เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
27 ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
28 ซี.เจ.เอส มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.เอส มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส
29 ซี.เอส.ที. มอเตอร์เซอร์วิส 4,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี.เอส.ที. มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
30 ซี.เอส.มอเตอร์ และการไฟฟ้า 400,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.มอเตอร์ และการไฟฟ้า
31 ซีซีเจ ไลท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซีซีเจ ไลท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
32 ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33 ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
34 ซีพีเอสพี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น 4,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซีพีเอสพี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
35 ซีเค มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซีเค มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
36 ซีเอสเอฟ อะกริคัลเจอรัล แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสเอฟ อะกริคัลเจอรัล แอนด์ เซอร์วิส
37 ซีแอล ซิสเต็ม 4,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแอล ซิสเต็ม จำกัด
38 ฐิตาภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ฐิตาภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
39 ณภัทร ชลบุรี วิศวกรรม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ณภัทร ชลบุรี วิศวกรรม จำกัด
40 ณัฐพล การช่าง 2018 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพล การช่าง 2018
41 ดับบลิว.เอ.อาร์.มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดับบลิว.เอ.อาร์.มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
42 ดับเบิลยู.เอ. อินฟินิตี้ ซิสเต็ม 1,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท ดับเบิลยู.เอ. อินฟินิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
43 ดานิลี่ ออโตเมชั่น 82,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ดานิลี่ ออโตเมชั่น จำกัด
44 ดี-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดี-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
45 ดี.อาร์. มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดี.อาร์. มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
46 ดี.เอส.เบสท์ เซอร์วิส 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ดี.เอส.เบสท์ เซอร์วิส จำกัด
47 ดีดี มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ดีดี มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
48 ต.ตระกูลพันธุ์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ตระกูลพันธุ์ คอนสตรัคชั่น
49 ต.เจริญกิต มอเตอร์ 500,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เจริญกิต มอเตอร์
50 ตากสินหม้อแปลง แอนด์ แอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ตากสินหม้อแปลง แอนด์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด
51 ถานทองดี มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ถานทองดี มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
52 ทรัพย์ศิริ มอเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริ มอเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
53 ทรัพย์อนันต์ มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์อนันต์ มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
54 ทรัพย์เจริญ มอเตอร์ 2018 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญ มอเตอร์ 2018
55 ทรัพย์ไพศาล มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพศาล มอเตอร์เซอร์วิส
56 ทรานส์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรานส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
57 ทรานส์ฟอร์มเมอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรานส์ฟอร์มเมอร์ เซอร์วิส
58 ทริค (ไทยแลนด์) 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
59 ทริปเปิล วี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ทริปเปิล วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
60 ทศพิธ มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพิธ มอเตอร์ เซอร์วิส
61 ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ จำกัด
62 ที ดี ทวีทรัพย์ 700,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ดี ทวีทรัพย์
63 ที อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,500,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
64 ที เค พี 789 อินดัสเทรียล เซอร์วิส 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ที เค พี 789 อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
65 ที เอ เอ็ม เมนูแฟคเจอริ่ง 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็ม เมนูแฟคเจอริ่ง
66 ที.ดี. ทรานสฟอร์เมอร์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ที.ดี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด
67 ที.พี.เจ. เจริญมอเตอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ที.พี.เจ. เจริญมอเตอร์ จำกัด
68 ที.วี.พี.อิเลคทริค มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที.วี.พี.อิเลคทริค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
69 ที.เอ. มอเตอร์เซอร์วิส 200,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ. มอเตอร์เซอร์วิส
70 ที.เอ็ม.อี.อีเลคทริค 500,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.อี.อีเลคทริค
71 ทีซี การไฟฟ้า มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซี การไฟฟ้า มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส
72 ทีทีเอส เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทีทีเอส เซอร์วิส จำกัด
73 ทีพี มอเตอร์ อุตสาหกรรม เซอร์วิส 2,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพี มอเตอร์ อุตสาหกรรม เซอร์วิส จำกัด
74 ทีพีทูแซด 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีทูแซด
75 ทีพีเอส มอเตอร์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีเอส มอเตอร์ จำกัด
76 ทีม ทรู เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีม ทรู เซอร์วิส จำกัด
77 ทีเคเอส เทค 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีเคเอส เทค จำกัด
78 ทีเอ็นเค เซลส์แอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทีเอ็นเค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
79 ธนพล มอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 300,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพล มอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
80 ธนะเศรษฐ์ ซัพพลาย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ธนะเศรษฐ์ ซัพพลาย จำกัด
81 ธวัชชัย พาวเวอร์ มอเตอร์ แอนด์ ทูลส์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธวัชชัย พาวเวอร์ มอเตอร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด
82 ธัญญสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ธัญญสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
83 ธิงค์พลัส อินโนเวชั่น 3,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ธิงค์พลัส อินโนเวชั่น จำกัด
84 น.สุขเกษม เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.สุขเกษม เอ็นจิเนียริ่ง
85 นพกานต์ อิเล็คทริค 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท นพกานต์ อิเล็คทริค จำกัด
86 นพคุณมอเตอร์ 200,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณมอเตอร์
87 นันทะริด เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท นันทะริด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
88 บดิณ อินดัสเทรียล เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บดิณ อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
89 บางกอกเซอร์กิท เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกเซอร์กิท เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
90 บางปู อีเล็คทริค มอเตอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปู อีเล็คทริค มอเตอร์
91 บางพลีเทคนิคมอเตอร์ 300,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางพลีเทคนิคมอเตอร์
92 บิ๊ก อิเลคทริคมอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บิ๊ก อิเลคทริคมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
93 บิ๊ก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บิ๊ก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
94 บิ๊กมอเตอร์ แอนด์ ที. เอ็ม. อีเลคทริค 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กมอเตอร์ แอนด์ ที. เอ็ม. อีเลคทริค
95 บี เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท บี เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
96 บี. เอส. เอ็ม. มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 500,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. เอส. เอ็ม. มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
97 บี.ซี.อีเลคทริค 600,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี.อีเลคทริค
98 บี.พี.มอเตอร์ซัพพลาย เซอร์วิส 100,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.มอเตอร์ซัพพลาย เซอร์วิส
99 บี.เค. มอเตอร์ เซอร์วิส 1,500,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค. มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
100 บี.เอส.บีอิเลคทริค 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท บี.เอส.บีอิเลคทริค จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ