รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 999 มอเตอร ์แอพพลายแอนซ์ 200,000 หนองแค สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 มอเตอร ์แอพพลายแอนซ์
2 กมลวิศวกรรม เซอร์วิส 10,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท กมลวิศวกรรม เซอร์วิส จำกัด
3 กรภัทร์วิภัช เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท กรภัทร์วิภัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 กรุงเทพ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสเซส 1,000,000 นิคมพัฒนา ระยอง บริษัท กรุงเทพ เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
5 กรุงเทพวิศวกรรมราชบุรี 200,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพวิศวกรรมราชบุรี
6 กฤษณะมงคลมอเตอร์สระบุรี 1,000,000 เสาไห้ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะมงคลมอเตอร์สระบุรี
7 กันตพล ทรานสฟอร์เมอร์ 10,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท กันตพล ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด
8 ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส 5,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด
9 กิจนครเอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจนครเอ็นจิเนียริ่ง
10 กู๊ดนิว เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท กู๊ดนิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
11 คอนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท คอนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
12 คอยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท คอยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
13 จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเจริญ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
14 จงเจริญมอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท จงเจริญมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
15 ช.รุ่งเรืองมอเตอร์ 500,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.รุ่งเรืองมอเตอร์
16 ชณาธิป เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชณาธิป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17 ชนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชนกนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
18 ชัวร์ อิเลคทริเคิล แอนด์ อิเลคโทรนิคส์ 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ชัวร์ อิเลคทริเคิล แอนด์ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
19 ชิโนริช ออโตเมชั่น 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ชิโนริช ออโตเมชั่น จำกัด
20 ซัน ไวน์ดิ้ง 800,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัน ไวน์ดิ้ง
21 ซันชายน์ มอเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ เซอร์วิส 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท ซันชายน์ มอเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ เซอร์วิส จำกัด
22 ซันโค เอนจิเนียริ่ง 4,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ซันโค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
23 ซันไมโครเท็ก 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซันไมโครเท็ก จำกัด
24 ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า
25 ซินต้า แมชชีนเนอรี่ 1,000,000 บ้านบึง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินต้า แมชชีนเนอรี่
26 ซี เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
27 ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี บริษัท ซี.ซี.เอ็ม.ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
28 ซี.เจ.เอส มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เจ.เอส มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส
29 ซี.เอส.ที. มอเตอร์เซอร์วิส 4,500,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ซี.เอส.ที. มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
30 ซี.เอส.มอเตอร์ และการไฟฟ้า 400,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.มอเตอร์ และการไฟฟ้า
31 ซีซีเจ ไลท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท ซีซีเจ ไลท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
32 ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33 ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีซี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
34 ซีพีเอสพี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น 4,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ซีพีเอสพี โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
35 ซีเค มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ซีเค มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
36 ซีเอสเอฟ อะกริคัลเจอรัล แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอสเอฟ อะกริคัลเจอรัล แอนด์ เซอร์วิส
37 ซีแอล ซิสเต็ม 4,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซีแอล ซิสเต็ม จำกัด
38 ฐิตาภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ฐิตาภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
39 ณภัทร ชลบุรี วิศวกรรม 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ณภัทร ชลบุรี วิศวกรรม จำกัด
40 ณัฐพล การช่าง 2018 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพล การช่าง 2018
41 ดับบลิว.เอ.อาร์.มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ดับบลิว.เอ.อาร์.มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
42 ดับเบิลยู.เอ. อินฟินิตี้ ซิสเต็ม 1,000,000 ศีขรภูมิ สุรินทร์ บริษัท ดับเบิลยู.เอ. อินฟินิตี้ ซิสเต็ม จำกัด
43 ดานิลี่ ออโตเมชั่น 82,000,000 ปลวกแดง ระยอง บริษัท ดานิลี่ ออโตเมชั่น จำกัด
44 ดี-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ดี-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
45 ดี.อาร์. มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ดี.อาร์. มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
46 ดี.เอส.เบสท์ เซอร์วิส 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ดี.เอส.เบสท์ เซอร์วิส จำกัด
47 ดีดี มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ดีดี มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
48 ต.ตระกูลพันธุ์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ตระกูลพันธุ์ คอนสตรัคชั่น
49 ต.เจริญกิต มอเตอร์ 500,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เจริญกิต มอเตอร์
50 ตากสินหม้อแปลง แอนด์ แอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ตากสินหม้อแปลง แอนด์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด
51 ถานทองดี มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 บ้านนา นครนายก บริษัท ถานทองดี มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
52 ทรัพย์ศิริ มอเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศิริ มอเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
53 ทรัพย์อนันต์ มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรัพย์อนันต์ มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
54 ทรัพย์เจริญ มอเตอร์ 2018 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เจริญ มอเตอร์ 2018
55 ทรัพย์ไพศาล มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพศาล มอเตอร์เซอร์วิส
56 ทรานส์ เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ทรานส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
57 ทรานส์ฟอร์มเมอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรานส์ฟอร์มเมอร์ เซอร์วิส
58 ทริค (ไทยแลนด์) 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
59 ทริปเปิล วี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท ทริปเปิล วี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
60 ทศพิธ มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทศพิธ มอเตอร์ เซอร์วิส
61 ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ทามูระ เอ็นจิเนียริ่ง ไคชะ จำกัด
62 ที ดี ทวีทรัพย์ 700,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ดี ทวีทรัพย์
63 ที อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,500,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
64 ที เค พี 789 อินดัสเทรียล เซอร์วิส 1,000,000 เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี บริษัท ที เค พี 789 อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
65 ที เอ เอ็ม เมนูแฟคเจอริ่ง 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ เอ็ม เมนูแฟคเจอริ่ง
66 ที.ดี. ทรานสฟอร์เมอร์ 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ที.ดี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด
67 ที.พี.เจ. เจริญมอเตอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท ที.พี.เจ. เจริญมอเตอร์ จำกัด
68 ที.วี.พี.อิเลคทริค มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ที.วี.พี.อิเลคทริค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
69 ที.เอ. มอเตอร์เซอร์วิส 200,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ. มอเตอร์เซอร์วิส
70 ที.เอ็ม.อี.อีเลคทริค 500,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ม.อี.อีเลคทริค
71 ทีซี การไฟฟ้า มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส 500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซี การไฟฟ้า มอเตอร์แอนด์เซอร์วิส
72 ทีทีเอส เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ทีทีเอส เซอร์วิส จำกัด
73 ทีพี มอเตอร์ อุตสาหกรรม เซอร์วิส 2,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพี มอเตอร์ อุตสาหกรรม เซอร์วิส จำกัด
74 ทีพีทูแซด 1,000,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีทูแซด
75 ทีพีเอส มอเตอร์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีเอส มอเตอร์ จำกัด
76 ทีม ทรู เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีม ทรู เซอร์วิส จำกัด
77 ทีเคเอส เทค 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ทีเคเอส เทค จำกัด
78 ทีเอ็นเค เซลส์แอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทีเอ็นเค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
79 ธนพล มอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 300,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพล มอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง
80 ธนะเศรษฐ์ ซัพพลาย 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท ธนะเศรษฐ์ ซัพพลาย จำกัด
81 ธวัชชัย พาวเวอร์ มอเตอร์ แอนด์ ทูลส์ 1,000,000 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา บริษัท ธวัชชัย พาวเวอร์ มอเตอร์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด
82 ธัญญสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองราชบุรี ราชบุรี บริษัท ธัญญสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
83 ธิงค์พลัส อินโนเวชั่น 3,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ธิงค์พลัส อินโนเวชั่น จำกัด
84 น.สุขเกษม เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.สุขเกษม เอ็นจิเนียริ่ง
85 นพกานต์ อิเล็คทริค 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท นพกานต์ อิเล็คทริค จำกัด
86 นพคุณมอเตอร์ 200,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณมอเตอร์
87 นันทะริด เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท นันทะริด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
88 บดิณ อินดัสเทรียล เซอร์วิส 5,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท บดิณ อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
89 บางกอกเซอร์กิท เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางกอกเซอร์กิท เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
90 บางปู อีเล็คทริค มอเตอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปู อีเล็คทริค มอเตอร์
91 บางพลีเทคนิคมอเตอร์ 300,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางพลีเทคนิคมอเตอร์
92 บิ๊ก อิเลคทริคมอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท บิ๊ก อิเลคทริคมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
93 บิ๊ก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท บิ๊ก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
94 บิ๊กมอเตอร์ แอนด์ ที. เอ็ม. อีเลคทริค 500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กมอเตอร์ แอนด์ ที. เอ็ม. อีเลคทริค
95 บี เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท บี เพาเวอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
96 บี. เอส. เอ็ม. มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 500,000 บางใหญ่ นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. เอส. เอ็ม. มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
97 บี.ซี.อีเลคทริค 600,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ซี.อีเลคทริค
98 บี.พี.มอเตอร์ซัพพลาย เซอร์วิส 100,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.มอเตอร์ซัพพลาย เซอร์วิส
99 บี.เค. มอเตอร์ เซอร์วิส 1,500,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.เค. มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
100 บี.เอส.บีอิเลคทริค 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท บี.เอส.บีอิเลคทริค จำกัด
101 บีเค อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท บีเค อิเลคทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
102 ปพิชญา เอ็นจิเนียริ่ง 100,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปพิชญา เอ็นจิเนียริ่ง
103 ปรีชา วิศวกรรม การช่าง 3,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ปรีชา วิศวกรรม การช่าง จำกัด
104 ปรีชา วิศวกรรม การช่าง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชา วิศวกรรม การช่าง
105 ผาแดง อีเล็คตริค 700,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผาแดง อีเล็คตริค
106 พ.พารา วิศวกรรม 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พารา วิศวกรรม
107 พนมเอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พนมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
108 พรกิตติ เอ็นจิเนียริ่ง 500,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติ เอ็นจิเนียริ่ง
109 พรชาติ เซอร์วิส 3,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท พรชาติ เซอร์วิส จำกัด
110 พรเจริญ มอเตอร์ เซอร์วิส 400,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญ มอเตอร์ เซอร์วิส
111 พาวเวอร์ มอเตอร์อิเลคทริค 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พาวเวอร์ มอเตอร์อิเลคทริค จำกัด
112 พาวเวอร์ อินฟินิตี้ เซอร์วิส 1,000,000 เสาไห้ สระบุรี บริษัท พาวเวอร์ อินฟินิตี้ เซอร์วิส จำกัด
113 พาวเวอร์เซิร์ฟ โซลูชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท พาวเวอร์เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด
114 พี เค มอเตอร์คอม 2,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์คอม
115 พี เค อิเล็คทริค โซลูชั่น 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บริษัท พี เค อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด
116 พี แอนด์ พี มอเตอร์ อิเล็คทริค 800,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี มอเตอร์ อิเล็คทริค
117 พี.ดี.ซี.เซอร์วิส 10,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท พี.ดี.ซี.เซอร์วิส จำกัด
118 พี.พี.พาร์ท เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.พาร์ท เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
119 พี.พี.วี ดีเวลอปเม้นท์ 500,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.วี ดีเวลอปเม้นท์
120 พี.วี.พี.อีเล็คทริค แอนด์ มอเตอร์เซอร์วิส 600,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.พี.อีเล็คทริค แอนด์ มอเตอร์เซอร์วิส
121 พี.เค.อี เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เค.อี เซอร์วิส จำกัด
122 พี.เค.เอ็ม พัฒนา 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท พี.เค.เอ็ม พัฒนา จำกัด
123 พี.เอ.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท พี.เอ.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
124 พี.เอ็น. มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 กำแพงแสน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น. มอเตอร์ เซอร์วิส
125 พี.เอ็ม แอคเซ็ซ วิศวกรรม 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.เอ็ม แอคเซ็ซ วิศวกรรม จำกัด
126 พี.เอ็ม.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง
127 พี.เอส. สแปร์พาร์ท 150,000,000 สามโคก ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท
128 พี.เอส.เอ็ม.อีเลคทริก หาดใหญ่ 500,000 หาดใหญ่ สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็ม.อีเลคทริก หาดใหญ่
129 พี.แอล.เค. มอเตอร์ เซอร์วิส 4,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พี.แอล.เค. มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
130 พีพี เมคคานิค บางกอก 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท พีพี เมคคานิค บางกอก จำกัด
131 พีระชัยออโต้เซอร์วิส 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท พีระชัยออโต้เซอร์วิส จำกัด
132 พีอีซี พงษ์วัฒนา 2000 4,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท พีอีซี พงษ์วัฒนา 2000 จำกัด
133 พีเอ็นยู อินโนเทค 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท พีเอ็นยู อินโนเทค จำกัด
134 ฟรี ฟอร์ม เทรด 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ฟรี ฟอร์ม เทรด จำกัด
135 ฟูลเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสพาร์ท 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ฟูลเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสพาร์ท จำกัด
136 ภูเก็ตธรรมวงศ์ 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท ภูเก็ตธรรมวงศ์ จำกัด
137 มงคล อิเล็คทริคคอล แอนด์ เซอร์วิส 500,000 หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคล อิเล็คทริคคอล แอนด์ เซอร์วิส
138 มาวิน อินโนเวชั่น 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท มาวิน อินโนเวชั่น จำกัด
139 มาสเตอร์ แมชชีน เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ แมชชีน เซอร์วิส
140 มิกซ์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท มิกซ์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
141 มุฑิตา คอนสตรัคชั่น 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุฑิตา คอนสตรัคชั่น
142 ยิ่งเจริญทรัพย์ ทราโฟ แอนด์ เซอร์วิส 2018 200,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญทรัพย์ ทราโฟ แอนด์ เซอร์วิส 2018
143 ยู-เซอร์วิสเซส (ชลบุรี) 6,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ชลบุรี) จำกัด
144 รองเมืองวิศวกรรม 500,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด รองเมืองวิศวกรรม
145 ราชสีมามอเตอร์ แอนด์ ชัตเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมามอเตอร์ แอนด์ ชัตเตอร์เซอร์วิส
146 รีไลแอน เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท รีไลแอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
147 รุ่งเจริญชัยดีเซล 1,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งเจริญชัยดีเซล จำกัด
148 รุ่งเรือง ออโต้ แอร์ แบตเตอรี่ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง ออโต้ แอร์ แบตเตอรี่
149 รุ่งเรืองทรัพย์ อิเลคทริค เซอร์วิส 1,000,000 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรัพย์ อิเลคทริค เซอร์วิส
150 ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส 500,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัดดา มอเตอร์ เซอร์วิส
151 ลำพูนไดนาโมมอเตอร์ 1991 2,088,888 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท ลำพูนไดนาโมมอเตอร์ 1991 จำกัด
152 วชิรเกศ 3,000,000 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท วชิรเกศ จำกัด
153 วัน เพาเวอร์ ซิสเต็ม 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท วัน เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด
154 วันชัยมอเตอร์ เซอร์วิส 3,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท วันชัยมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
155 วันทา คอนสตรัคชั่น ซิสเท็ม 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท วันทา คอนสตรัคชั่น ซิสเท็ม จำกัด
156 วาร์ดแมน โกลบอล 1,000,000 ฉวาง นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาร์ดแมน โกลบอล
157 วินด์ เอ็นเนอยี่ เซอร์วิสเซส 3,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท วินด์ เอ็นเนอยี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
158 วิลเลียม อินดัสทรี 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท วิลเลียม อินดัสทรี จำกัด
159 วิศวกรรมมอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท วิศวกรรมมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
160 วิษณุ เทคนิคมอเตอร์ 1,000,000 บางละมุง ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุ เทคนิคมอเตอร์
161 วี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท วี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
162 วี เอ็น เอส เทคนิคอล มอเตอร์ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท วี เอ็น เอส เทคนิคอล มอเตอร์ จำกัด
163 วี แอนด์ วาย โปรดักส์ 100,000 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วาย โปรดักส์
164 วี-วินเนอร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท วี-วินเนอร์ จำกัด
165 วี.เอ็น.แมชชีนเนอรี่ 2019 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว บริษัท วี.เอ็น.แมชชีนเนอรี่ 2019 จำกัด
166 วี.เอส.มอเตอร์ อีเล็คทริค 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท วี.เอส.มอเตอร์ อีเล็คทริค จำกัด
167 วีรภัทร การไฟฟ้า 2015 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรภัทร การไฟฟ้า 2015
168 วีรัน 24 เซอร์วิส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท วีรัน 24 เซอร์วิส จำกัด
169 วีวีเอส มอเตอร์ เซอร์วิส 1,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท วีวีเอส มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
170 ศรีสวัสดิ์ อไลน์เมนท์ แอนด์ เซอร์วิส 5,000,000 ท่าม่วง กาญจนบุรี บริษัท ศรีสวัสดิ์ อไลน์เมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
171 ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค 1,000,000 บางกล่ำ สงขลา บริษัท ศรีไชยพงศ์ อิเลคทริค จำกัด
172 ศรีไชยเจนเนอเรเตอร์ 500,000 ธัญบุรี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไชยเจนเนอเรเตอร์
173 ศิริปภา 168 1,000,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปภา 168
174 ศิริวิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี บริษัท ศิริวิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
175 ศิริสมบูรณ์มอเตอร์ 2016 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสมบูรณ์มอเตอร์ 2016
176 ศุภกฤต ซิสเต็ม 1,500,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกฤต ซิสเต็ม
177 ส.การช่าง วิศวกรรม 5,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ บริษัท ส.การช่าง วิศวกรรม จำกัด
178 ส.สระบุรี วิศวกรรม 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท ส.สระบุรี วิศวกรรม จำกัด
179 สงวนชัยมอเตอร์เครน 200,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนชัยมอเตอร์เครน
180 สงวนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 3,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท สงวนทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
181 สตาร์ ทรานสฟอร์เมอร์ 5,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท สตาร์ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด
182 สมจิตร เทคนิคมอเตอร์ 500,000 บางเสาธง สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมจิตร เทคนิคมอเตอร์
183 สยาม พีเคเค เทค 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม พีเคเค เทค จำกัด
184 สระบุรีวิบูลย์เจริญการไฟฟ้า 300,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิบูลย์เจริญการไฟฟ้า
185 สังวาลย์อิเลคทริค 5,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท สังวาลย์อิเลคทริค จำกัด
186 สิญา บีพี เอส.กรุ๊ป 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท สิญา บีพี เอส.กรุ๊ป จำกัด
187 สุพจน์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 200,000 ภาชี พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพจน์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
188 สุพรรณ 2 500,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณ 2
189 สุริยา มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท สุริยา มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
190 สุวรรณ มอเตอร์ เซอร์วิส 300,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณ มอเตอร์ เซอร์วิส
191 อธิพร เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย 1,000,000 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ บริษัท อธิพร เอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด
192 อภินัทธ์ วิศวกรรม 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท อภินัทธ์ วิศวกรรม จำกัด
193 ออริจินัล เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท ออริจินัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
194 อัพโมสต์ เทรดดิง 1,000,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท อัพโมสต์ เทรดดิง จำกัด
195 อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพอร์ท 2,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพอร์ท จำกัด
196 อาร์ เอส ฮอทมอเตอร์ 5,000,000 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บริษัท อาร์ เอส ฮอทมอเตอร์ จำกัด
197 อาร์.ยู.ที. มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อาร์.ยู.ที. มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
198 อาร์เอสพีเอ็ม มอเตอร์ เซอร์วิส 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์เอสพีเอ็ม มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
199 อำพล มอเตอร์ เซอร์วิส 500,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำพล มอเตอร์ เซอร์วิส
200 อินทร เพาเวอร์ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท อินทร เพาเวอร์ จำกัด
201 อินฟินิท อินดัสเตรียล อินเทลลิเจนท์ 5,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท อินฟินิท อินดัสเตรียล อินเทลลิเจนท์ จำกัด
202 อินเวนท์(ไทยแลนด์) 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท อินเวนท์(ไทยแลนด์) จำกัด
203 อิสเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
204 อิเล็คทริค ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 แม่วาง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิเล็คทริค ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง
205 อิเลคทริค ทรานส์ฟอร์มเมอร์ 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บริษัท อิเลคทริค ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด
206 อี.พี.ที.แอนด์ แอสโซซิเอท 5,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท อี.พี.ที.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
207 อี.แม็ค 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อี.แม็ค จำกัด
208 อีซี่ มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท อีซี่ มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
209 อีสต์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท อีสต์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด
210 อีเทอนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง 2,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อีเทอนิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
211 อีเล็คทริค เซอร์วิส 2,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต บริษัท อีเล็คทริค เซอร์วิส จำกัด
212 อีเอ็มจี เซอร์วิส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท อีเอ็มจี เซอร์วิส จำกัด
213 อีโธสเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 40,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท อีโธสเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
214 อุดมทรัพย์ มอร์เตอร์ เซอร์วิส 300,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท อุดมทรัพย์ มอร์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด
215 เค วี เอ หม้อแปลงไฟฟ้า 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เค วี เอ หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
216 เค เอ็น เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เค เอ็น เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
217 เค-แมน เลมนอส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เค-แมน เลมนอส จำกัด
218 เค.ซี.มอเตอร์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส 500,000 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.มอเตอร์ กรุ๊ป แอนด์ เซอร์วิส
219 เค.ซี.มอเตอร์ อิเล็คทริค 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เค.ซี.มอเตอร์ อิเล็คทริค จำกัด
220 เค.พี.เอ็น มอเตอร์ 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เค.พี.เอ็น มอเตอร์ จำกัด
221 เค.พี.เอส เทรดดิ้ง ปั้ม มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.เอส เทรดดิ้ง ปั้ม มอเตอร์ เซอร์วิส
222 เค.เอ็น.ที.มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น.ที.มอเตอร์ เซอร์วิส
223 เค.เอส.มอเตอร์ แอนด์ อีเล็คทริค 2,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.มอเตอร์ แอนด์ อีเล็คทริค
224 เคพีดี มอเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 3,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เคพีดี มอเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
225 เคพีเอ็นมอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เคพีเอ็นมอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
226 เคเควี. เอ็นจิเนียริ่ง มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเควี. เอ็นจิเนียริ่ง มอเตอร์ เซอร์วิส
227 เคเอ็มเอ มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 นครชัยศรี นครปฐม บริษัท เคเอ็มเอ มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
228 เคไอที การไฟฟ้า 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคไอที การไฟฟ้า
229 เจ มานิตย์ 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ มานิตย์
230 เจ เอส มอเตอร์ ซัพพลาย 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เจ เอส มอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
231 เจ.ซี.เค. เซอร์วิส 100,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.เค. เซอร์วิส
232 เจ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง
233 เจทีเอ็น หม้อแปลงไฟฟ้า 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทีเอ็น หม้อแปลงไฟฟ้า
234 เจน วาย ซุปเปอร์ เพาเวอร์ 2,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท เจน วาย ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จำกัด
235 เจนโนเทค คอร์เปอเรชั่น 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เจนโนเทค คอร์เปอเรชั่น จำกัด
236 เจบีดี พาวเวอร์เอนจิเนียริ่ง 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท เจบีดี พาวเวอร์เอนจิเนียริ่ง จำกัด
237 เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง 12,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
238 เจริญสุข หม้อแปลงและจักรกล 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เจริญสุข หม้อแปลงและจักรกล จำกัด
239 เซ็นทรัล เคเบิล แอนด์ ฮาร์ดแวร์ 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล เคเบิล แอนด์ ฮาร์ดแวร์
240 เซ็นเตอร์ เจนเนอเรท 1,500,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นเตอร์ เจนเนอเรท
241 เดอะวัน ลอนดรี้ อิควิปเม้นท์ 200,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะวัน ลอนดรี้ อิควิปเม้นท์
242 เทสโก้ แมน (ประเทศไทย) 1,000,000 มวกเหล็ก สระบุรี บริษัท เทสโก้ แมน (ประเทศไทย) จำกัด
243 เทอร์ไบน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 68,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เทอร์ไบน์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
244 เทียนชัยมอเตอร์ (2007) 500,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เทียนชัยมอเตอร์ (2007) จำกัด
245 เบทเทอะ ควอลิตี้ 1,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เบทเทอะ ควอลิตี้ จำกัด
246 เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
247 เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เบสท์ มอเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
248 เบสท์ เทค มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เบสท์ เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
249 เพาเวอร์ เอ็นทาเนีย 5,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เพาเวอร์ เอ็นทาเนีย จำกัด
250 เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง 10,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
251 เรืองสวัสดิ์ หม้อแปลง 600,000 สันกำแพง เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองสวัสดิ์ หม้อแปลง
252 เอ เอ็น เค มอเตอร์ส 1,500,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอ็น เค มอเตอร์ส
253 เอ แอนด์ วี เซอร์วิส 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท เอ แอนด์ วี เซอร์วิส จำกัด
254 เอ.ซี.มอเตอร์ 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.ซี.มอเตอร์ จำกัด
255 เอ.ดับบลิว.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสทรี 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอ.ดับบลิว.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสทรี จำกัด
256 เอ.อี.พี. มอเตอร์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอ.อี.พี. มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
257 เอ.เอส.มอเตอร์ อิเลคตริค 1,550,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.มอเตอร์ อิเลคตริค
258 เอกระวีการช่าง 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกระวีการช่าง
259 เอซีอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 บางปะกง ฉะเชิงเทรา บริษัท เอซีอี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
260 เอ็น เค ดี มอเตอร์ 1,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอ็น เค ดี มอเตอร์ จำกัด
261 เอ็น-ทู-เค มอเตอร์ แอนด์ ปั๊มพ์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท เอ็น-ทู-เค มอเตอร์ แอนด์ ปั๊มพ์ เซอร์วิส จำกัด
262 เอ็น.ที.มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ดีซี 1,000,000 นายายอาม จันทบุรี บริษัท เอ็น.ที.มอเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ดีซี จำกัด
263 เอ็น.พี.มอเตอร์ แอนด์ การไฟฟ้า 300,000 บางพลี สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.มอเตอร์ แอนด์ การไฟฟ้า
264 เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 500,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
265 เอ็น.อาร์.อาร์ อีเล็คทริค 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.อาร์ อีเล็คทริค
266 เอ็น.เอส.เอ็ม. เจเนอเรเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์ 1,000,000 แกลง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เอ็ม. เจเนอเรเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ เมนเทนแนนซ์
267 เอ็นพีเอมอเตอร์เซอร์วิส 100,000 ศรีราชา ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีเอมอเตอร์เซอร์วิส
268 เอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเอส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
269 เอ็นแอนด์เอ็น ซิสเต็ม 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ซิสเต็ม
270 เอฟแอลสมาร์ทโซลูชั่นไลท์ติ้ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท เอฟแอลสมาร์ทโซลูชั่นไลท์ติ้ง จำกัด
271 เอ็ม ทู โอ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอ็ม ทู โอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
272 เอม เค เค มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 125,000 แก่งคอย สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอม เค เค มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส
273 เอ็ม แอล เอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอล เอ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส
274 เอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
275 เอ็มที อินทิเกรชั่น 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เอ็มที อินทิเกรชั่น จำกัด
276 เอ็มพีพีแอล 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มพีพีแอล จำกัด
277 เอ็มวีพี แอคเคาน์ติ้ง 200,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มวีพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
278 เอ็มอาร์ที เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มอาร์ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
279 เอ็มเอ็กซ์วาย ออโตเมชั่น เซอร์วิส 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอ็กซ์วาย ออโตเมชั่น เซอร์วิส
280 เอลเมค บริการ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอลเมค บริการ จำกัด
281 เอส สุนทร การช่าง 1,000,000 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง
282 เอส เอ็ม อินดัสเทรียล 1,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส เอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด
283 เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ 700,000 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
284 เอส แอนด์ คิว.ซี เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ คิว.ซี เอ็นจิเนียริ่ง
285 เอส-คอร์ป เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท เอส-คอร์ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
286 เอส. เค. เอส. วาย. มอเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย 500,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. เค. เอส. วาย. มอเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย
287 เอส.ดี.ซี มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท เอส.ดี.ซี มอเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
288 เอส.ดี.มอเตอร์ระยอง 2,000,000 บ้านค่าย ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ดี.มอเตอร์ระยอง
289 เอส.ที.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
290 เอส.อาร์.เอ็ม.มอเตอร์ 300,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.เอ็ม.มอเตอร์
291 เอส.เค.วาย.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท เอส.เค.วาย.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
292 เอส.เอส.พี. มอเตอร์ 3,500,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี. มอเตอร์
293 เอสคิวซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 2,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เอสคิวซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
294 เอสพี มอเตอร์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 3,000,000 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี มอเตอร์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)
295 เอสพี อีเล็คตริค แอนด์ เมคคานิค 500,000 เมืองตรัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี อีเล็คตริค แอนด์ เมคคานิค
296 เอสพี เวิลด์ เทค. 5,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เอสพี เวิลด์ เทค. จำกัด
297 เอสพี ไฮโวลท์เตจซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองอ่างทอง อ่างทอง บริษัท เอสพี ไฮโวลท์เตจซิสเต็มแอนด์เซอร์วิส จำกัด
298 เอสพีเค เพาเวอร์เจน 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเค เพาเวอร์เจน
299 เอเซีย ทราโฟ อีสาน 5,000,000 บ้านแฮด ขอนแก่น บริษัท เอเซีย ทราโฟ อีสาน จำกัด
300 เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 50,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
301 เอเอ็มเอส มอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอเอ็มเอส มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด
302 เอเอสพี ทีม 300,000 สามพราน นครปฐม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสพี ทีม
303 เอแม็กซ์ อินดัสเทรียล 5,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอแม็กซ์ อินดัสเทรียล จำกัด
304 แก๊สพาวเวอร์ (ประเทศไทย) 1,000,000 พระประแดง สมุทรปราการ บริษัท แก๊สพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
305 แน็คส์ ทีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 10,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท แน็คส์ ทีพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
306 แปดริ้ว มอเตอร์ เซอร์วิส 450,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปดริ้ว มอเตอร์ เซอร์วิส
307 แม็ก ซีซี 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท แม็ก ซีซี จำกัด
308 แอ๊ดวานซ์ คอมเมอร์ซ 200,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ๊ดวานซ์ คอมเมอร์ซ
309 แอมรอน อินดัสทรี 5,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท แอมรอน อินดัสทรี จำกัด
310 โคลท์ เทคนิคัล 10,500,000 บ้านฉาง ระยอง บริษัท โคลท์ เทคนิคัล จำกัด
311 โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท โปร์ เซอร์วิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
312 โพไซดอน เอ็นจิเนียริ่ง 5,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท โพไซดอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
313 โมดิช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท โมดิช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
314 โอ เอส เอส โซน โซลูชั่น 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท โอ เอส เอส โซน โซลูชั่น จำกัด
315 โอที เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท โอที เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
316 โอเค.เอ็มอี.โซลูชั่นส์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท โอเค.เอ็มอี.โซลูชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด
317 ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไทยสมาร์ท เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด
318 ไทยเพาว์เวอร์เทค 10,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท ไทยเพาว์เวอร์เทค จำกัด
319 ไบรท์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ไบรท์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
320 ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) 12,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ไรน์เฮ้าเซ่น (ไทยแลนด์) จำกัด
321 ไอ.อี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง 25,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอ.อี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
322 ไฮเอ็มมอเตอร์เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ไฮเอ็มมอเตอร์เซอร์วิส จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ