รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 กรีน ดีดี 2,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท กรีน ดีดี จำกัด
2 ควิก เอนเตอร์ไพรส์ 1,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ควิก เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 ซินเนอร์จี้ พาวเวอร์ โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ซินเนอร์จี้ พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด
4 ธนากุล แมชชีนทูลส์ 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนากุล แมชชีนทูลส์ จำกัด
5 พี.ไอ.พี.อินเตอร์เทรด 1,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท พี.ไอ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
6 ริช แอนด์ ริช ซัพพลาย 1,000,000 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท ริช แอนด์ ริช ซัพพลาย จำกัด
7 สมบูรณ์ ออโต้ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 พระทองคำ นครราชสีมา บริษัท สมบูรณ์ ออโต้ ไทร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
8 อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
9 เพาเวอร์ ฟอร์ม 1,000,000 สันทราย เชียงใหม่ บริษัท เพาเวอร์ ฟอร์ม จำกัด
10 เอ.พี.แอล เพาเวอร์ เซอร์วิส 1,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท เอ.พี.แอล เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
11 เอ็นเนอจี รีบอร์น 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท เอ็นเนอจี รีบอร์น จำกัด
12 เอ็นเนอร์จี พลาเน็ท 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเนอร์จี พลาเน็ท จำกัด
13 ไวส์ แบตเตอรี่ส์ 2,000,000 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร บริษัท ไวส์ แบตเตอรี่ส์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ