รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมอากาศยาน

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การซ่อมอากาศยาน

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ครอมัลลอย (ประเทศไทย) 35,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ครอมัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด
2 ซาวิเอชั่น 4,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซาวิเอชั่น จำกัด
3 ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ 11,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด
4 ดับเบิ้ล จี แอร์ 2,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดับเบิ้ล จี แอร์ จำกัด
5 ทาร์ท เอวิเอชั่น 1,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ทาร์ท เอวิเอชั่น จำกัด
6 ทีพี แอร์โรสเปซ (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพี แอร์โรสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
7 ทีเอ็มเจ แอโร่ เซอร์วิส 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอ็มเจ แอโร่ เซอร์วิส จำกัด
8 ทีเอเอส เอเชีย 2,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีเอเอส เอเชีย จำกัด
9 น่านฟ้า แอร์ เซอร์วิส 2,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท น่านฟ้า แอร์ เซอร์วิส จำกัด
10 บลู สกาย แอโร่เทค 1,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท บลู สกาย แอโร่เทค จำกัด
11 พีที6 (ไทยแลนด์) 2,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท พีที6 (ไทยแลนด์) จำกัด
12 พีอี แอร์โร่เทค 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท พีอี แอร์โร่เทค จำกัด
13 ฟลอคอน แอโรสเปซ 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท ฟลอคอน แอโรสเปซ จำกัด
14 ลัสเทอร์ ชัยเจริญกิจ 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ลัสเทอร์ ชัยเจริญกิจ จำกัด
15 วิช-วี เอวิเอชั่น 1,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท วิช-วี เอวิเอชั่น จำกัด
16 สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิสเซส 3,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท สตาร์ แอโรเทค เซอร์วิสเซส จำกัด
17 สยาม โบนันซ่า พาวเวอร์ 1,000,000 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม โบนันซ่า พาวเวอร์ จำกัด
18 อาร์. เอส. เค. เจริญการช่าง 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์. เอส. เค. เจริญการช่าง จำกัด
19 อินเตอร์เนชั่นแนล แอโรนอทิคส์ และเจเนอรัลเทรดดิ้ง 25,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอโรนอทิคส์ และเจเนอรัลเทรดดิ้ง จำกัด
20 อินเตอร์แอโร่เสิร์ฟ 1,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท อินเตอร์แอโร่เสิร์ฟ จำกัด
21 อินไทย (บางกอก) 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท อินไทย (บางกอก) จำกัด
22 อินไทย อินเตอร์เนชั่นแนล 1,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท อินไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
23 อีสาน คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บ้านผือ อุดรธานี บริษัท อีสาน คอนซัลติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 ฮีโร่ เอวิเอชั่น 1,000,000 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บริษัท ฮีโร่ เอวิเอชั่น จำกัด
25 เดอะ โพรดิจี เทค 2,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เดอะ โพรดิจี เทค จำกัด
26 เทคโนโลยีการบินกรุงเทพ และการวิจัย 1,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท เทคโนโลยีการบินกรุงเทพ และการวิจัย จำกัด
27 เมคแคนิค วัน 1,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เมคแคนิค วัน จำกัด
28 เรวีม่า เอเชีย แปซิฟิก 780,499,968 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท เรวีม่า เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
29 เวสเทิร์น-เอ็มเจ็ท 100,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เวสเทิร์น-เอ็มเจ็ท จำกัด
30 เอ.พี.เอ็ม เอวิเอชั่น 2,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท เอ.พี.เอ็ม เอวิเอชั่น จำกัด
31 เอ็มบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล แฮงการ์ 5,000,000 เมืองเลย เลย บริษัท เอ็มบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล แฮงการ์ จำกัด
32 เอ็มอาร์โอ (ประเทศไทย) 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มอาร์โอ (ประเทศไทย) จำกัด
33 เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ 20,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็มเจ็ท เมนเทนแนนซ์ จำกัด
34 เอวิเอชั่น เอเจนซี่ แอสซิสแทน 4,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท เอวิเอชั่น เอเจนซี่ แอสซิสแทน จำกัด
35 เอวิเอชั่น แอคเซส 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท เอวิเอชั่น แอคเซส จำกัด
36 เอส.เอ.จี. โฮลดิ้งส์ 30,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.เอ.จี. โฮลดิ้งส์ จำกัด
37 เอโรเซอร์วิซิส (ประเทศไทย) 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท เอโรเซอร์วิซิส (ประเทศไทย) จำกัด
38 แม็กซาโกร แอร์ 50,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท แม็กซาโกร แอร์ จำกัด
39 แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยี วอร์แฟร์ 5,000,000 เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร บริษัท แอ๊ดว้านซ์ เทคโนโลยี วอร์แฟร์ จำกัด
40 แอร์พอร์ต กราวด์ เพาเวอร์ (ประเทศไทย) 20,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท แอร์พอร์ต กราวด์ เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
41 แอร์วิง เอวิเอชั้น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท แอร์วิง เอวิเอชั้น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
42 แอร์โร ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอร์โร ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส
43 แอร์โรเอลีท 5,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท แอร์โรเอลีท จำกัด
44 แอร์โรไทย เทคนิเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท แอร์โรไทย เทคนิเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
45 แอโร่ปาร์ค เทค 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท แอโร่ปาร์ค เทค จำกัด
46 แอโรมารีน 3,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท แอโรมารีน จำกัด
47 แอโรสเปซ เอ็มอาร์โอ 25,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท แอโรสเปซ เอ็มอาร์โอ จำกัด
48 โบซา-ธายานน์ แอร์คราฟท์ เซอร์วิส 4,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท โบซา-ธายานน์ แอร์คราฟท์ เซอร์วิส จำกัด
49 โฟร์วิงส์ แอร์พอร์ท เซอร์วิส (ไทยแลนด์) 10,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท โฟร์วิงส์ แอร์พอร์ท เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
50 ไลน์ เมนเทนแนนซ์ พาร์ทเนอร์ชิพ (ประเทศไทย) 63,680,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ไลน์ เมนเทนแนนซ์ พาร์ทเนอร์ชิพ (ประเทศไทย) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ