รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 บึงกาฬโฮลดิ้ง 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท บึงกาฬโฮลดิ้ง จำกัด
2 พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด
3 อุดรธานีพลังงานแสงอาทิตย์ 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย บริษัท อุดรธานีพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด
4 เคบี กรีนพาวเวอร์ 5,000,000 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บริษัท เคบี กรีนพาวเวอร์ จำกัด
5 เพียวโฟส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง บริษัท เพียวโฟส จำกัด
6 เอส.อี.เอ เพาเวอร์ ไฮโดรอิเลคทริค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน บริษัท เอส.อี.เอ เพาเวอร์ ไฮโดรอิเลคทริค จำกัด
7 โรงไฟฟ้าบ้านตาล 40,000,000 เชียงใหม่ ฮอด บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ