รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 บึงกาฬโฮลดิ้ง 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
2 พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 1,000,000 หนองคาย เมืองหนองคาย
3 เพียวโฟส 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง


ข้อมูลผู้ประกอบการ