รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 บึงกาฬโฮลดิ้ง 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท บึงกาฬโฮลดิ้ง จำกัด
2 พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด
3 อุดรธานีพลังงานแสงอาทิตย์ 1,000,000 เมืองหนองคาย หนองคาย บริษัท อุดรธานีพลังงานแสงอาทิตย์ จำกัด
4 เคบี กรีนพาวเวอร์ 5,000,000 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น บริษัท เคบี กรีนพาวเวอร์ จำกัด
5 เพียวโฟส 10,000,000 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เพียวโฟส จำกัด
6 เอส.อี.เอ เพาเวอร์ ไฮโดรอิเลคทริค 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท เอส.อี.เอ เพาเวอร์ ไฮโดรอิเลคทริค จำกัด
7 โรงไฟฟ้าบ้านตาล 40,000,000 ฮอด เชียงใหม่ บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ