รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจ่ายไฟฟ้า

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การจ่ายไฟฟ้า

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 3เอส สวีท 1,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท 3เอส สวีท จำกัด
2 9 พลังงานไทย 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท 9 พลังงานไทย จำกัด
3 กรีนอีโคเทค 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท กรีนอีโคเทค จำกัด
4 กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 599,998,784 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
5 กัลฟ์อิเล็คตริก 1,750,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด
6 กิกกะพาวเวอร์ 1,000,000 เมืองยโสธร ยโสธร บริษัท กิกกะพาวเวอร์ จำกัด
7 คนไทยพัฒนาพลังงาน 10,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท คนไทยพัฒนาพลังงาน จำกัด
8 ควอนติโค่ เอ็นเตอร์ไพร์ส 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัท ควอนติโค่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
9 คอนเนค วิน 5,000,000 โกสุมพิสัย มหาสารคาม บริษัท คอนเนค วิน จำกัด
10 คอมพลีทเน็ซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 1,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท คอมพลีทเน็ซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
11 คานาอัน ไบโอเพาเวอร์ 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท คานาอัน ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
12 คีรีมายา สปา แอนด์ รีสอร์ท 1,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท คีรีมายา สปา แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
13 จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ 930,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด
14 จีเอ็มดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซั้ลแต้นซี่ 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท จีเอ็มดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซั้ลแต้นซี่ จำกัด
15 ชัญนันท์ เซอร์วิส วิศวกรรม 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท ชัญนันท์ เซอร์วิส วิศวกรรม จำกัด
16 ชัยรังสี อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรังสี อินเตอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
17 ช่างหนู เพาเวอร์ เจน 5,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร บริษัท ช่างหนู เพาเวอร์ เจน จำกัด
18 ซัน สมายล์ พาวเวอร์ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ซัน สมายล์ พาวเวอร์ จำกัด
19 ซิโนไฮโดร 14 5,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิโนไฮโดร 14 จำกัด
20 ดีสองเก้า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีสองเก้า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
21 ดีสิน 1956 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท ดีสิน 1956 จำกัด
22 ดีอาร์ซีเอ็ม โฮลดิ้ง 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีอาร์ซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
23 ดีเค พาวเวอร์ แพลนท์ 1,000,000 เดชอุดม อุบลราชธานี บริษัท ดีเค พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด
24 ดีเอชดี ซันไรส์ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ดีเอชดี ซันไรส์ จำกัด
25 ตะวัน เพาเวอร์ พลัส 1,000,000 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวัน เพาเวอร์ พลัส
26 ตากพลังงาน 2,000,000 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัท ตากพลังงาน จำกัด
27 ตากอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 5,000,000 สามเงา ตาก บริษัท ตากอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
28 ถาวรการเกษตรยางพารา 10,000,000 สะเดา สงขลา บริษัท ถาวรการเกษตรยางพารา จำกัด
29 ทริโอเท็ค (บางกอก) 2,000,000 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร บริษัท ทริโอเท็ค (บางกอก) จำกัด
30 ที ดับเบิลยู พี สวิทช์บอร์ด 1,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ดับเบิลยู พี สวิทช์บอร์ด จำกัด
31 ที ยูทิลิตี้ส์ 300,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
32 ที อีเอ็มเอฟ พาเวอร์ คอรปอเรชั่น 1,000,000 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัท ที อีเอ็มเอฟ พาเวอร์ คอรปอเรชั่น จำกัด
33 ทีซี ฟอร์ เร้นท์ 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท ทีซี ฟอร์ เร้นท์ จำกัด
34 ทีดี เซอร์วิส 3,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ทีดี เซอร์วิส จำกัด
35 ทีที โซล่าร์ 15,700,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ทีที โซล่าร์ จำกัด
36 ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 260,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
37 ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 260,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
38 ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 200,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
39 ทียู 1 70,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทียู 1 จำกัด
40 ทียู 2 1,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทียู 2 จำกัด
41 ทียู 3 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทียู 3 จำกัด
42 ทียู 5 10,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทียู 5 จำกัด
43 ทียู 6 100,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท ทียู 6 จำกัด
44 ธนมิตร อินฟราสทรัคเจอร์ (ราชบุรี) 1,000,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนมิตร อินฟราสทรัคเจอร์ (ราชบุรี) จำกัด
45 นภัสโซลา 30,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท นภัสโซลา จำกัด
46 นิสส์ กรีน เอเนอร์จี 62,500,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท นิสส์ กรีน เอเนอร์จี จำกัด
47 บลู โซลาร์รูฟ 10,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท บลู โซลาร์รูฟ จำกัด
48 บ้านไร่ วินด์ ฟาร์ม 14,061,200 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท บ้านไร่ วินด์ ฟาร์ม จำกัด
49 บาร์ยอน อีเนอร์จี (ไทยแลนด์) 5,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท บาร์ยอน อีเนอร์จี (ไทยแลนด์) จำกัด
50 บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 1,250,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด
51 บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด
52 บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จำกัด
53 บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) 1 จำกัด
54 บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (บ่อวิน) 2 จำกัด
55 บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด
56 บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
57 บี.กริม แอลเอ็นจี 10,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
58 บุญชื่น การช่าง 1,000,000 จอมพระ สุรินทร์ บริษัท บุญชื่น การช่าง จำกัด
59 บุญสว่าง อินเตอร์ ซัพพลาย 1,000,000 หนองขาหย่าง อุทัยธานี บริษัท บุญสว่าง อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
60 ปริญ เอนเนอร์จี 1,000,000 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บริษัท ปริญ เอนเนอร์จี จำกัด
61 ปัตตานี เปอร์ตาเนี่ยน 1,000,000 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร บริษัท ปัตตานี เปอร์ตาเนี่ยน จำกัด
62 ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น 1,670,000,000 บางพลี สมุทรปราการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
63 พงษ์ธนพัฒน์เอ็นเนอจีแอสโซซิเอท 1,000,000 บางกรวย นนทบุรี บริษัท พงษ์ธนพัฒน์เอ็นเนอจีแอสโซซิเอท จำกัด
64 พลังงานสะอาดทับสะแก 324,334,600 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท พลังงานสะอาดทับสะแก จำกัด
65 พลังงานไทย99 1,000,000 ลำทับ กระบี่ บริษัท พลังงานไทย99 จำกัด
66 พลังมิตร เทรดดิ้ง 1,000,000 เวียงป่าเป้า เชียงราย บริษัท พลังมิตร เทรดดิ้ง จำกัด
67 พลังยนต์ วัน พลัส วัน 1,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พลังยนต์ วัน พลัส วัน จำกัด
68 พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ 20,000,000 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริษัท พลาสม่า เพียวริตี้ พาวเวอร์ จำกัด
69 พี เอส ซี เพาเวอร์ แพลนท์ 150,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พี เอส ซี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
70 พี.เอ็นจิเนียร์ 1,000,000 ธัญบุรี ปทุมธานี บริษัท พี.เอ็นจิเนียร์ จำกัด
71 พีอีเอ โกลบอล 1,000,000 แม่สอด ตาก บริษัท พีอีเอ โกลบอล จำกัด
72 พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี 12,650,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด
73 พีเอเอ็น อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท พีเอเอ็น อินเตอร์เทรด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
74 พีแอลที กรีน 5,000,000 ปากเกร็ด นนทบุรี บริษัท พีแอลที กรีน จำกัด
75 ภูมิเพชร พาวเวอร์ 5,000,000 บ้านลาด เพชรบุรี บริษัท ภูมิเพชร พาวเวอร์ จำกัด
76 ยูพีพี พาวเวอร์ 5,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท ยูพีพี พาวเวอร์ จำกัด
77 รวยไม่รู้จบ 1988 1,000,000 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท รวยไม่รู้จบ 1988 จำกัด
78 รักษ์อนันต์ 1,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท รักษ์อนันต์ จำกัด
79 รางเงิน โซลูชั่น 1,355,000,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด
80 รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ 200,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จำกัด
81 ล้านนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ 11,000,000 สันกำแพง เชียงใหม่ บริษัท ล้านนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จำกัด
82 ลีดเดอร์ เทคโนโลยี เซอร์วิส 1,000,000 ป่าโมก อ่างทอง บริษัท ลีดเดอร์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
83 ลีนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท ลีนเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
84 วี เอ็นเนอร์ยี่ ทรานส์ฟอร์ม 25,000,000 เมืองนนทบุรี นนทบุรี บริษัท วี เอ็นเนอร์ยี่ ทรานส์ฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
85 วี โซล่าร์ พิษณุโลก 2,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท วี โซล่าร์ พิษณุโลก จำกัด
86 วี โซล่าร์ เทคโนโลยี 1,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท วี โซล่าร์ เทคโนโลยี จำกัด
87 วีบีพี อินดัสเทรียล 800,000 แก้งคร้อ ชัยภูมิ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีบีพี อินดัสเทรียล
88 ศรีมาถาวร 1,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาถาวร
89 สกิลเทรน 13,100,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท สกิลเทรน จำกัด
90 สดุดียี่สิบสาม 1,000,000 หล่มสัก เพชรบูรณ์ บริษัท สดุดียี่สิบสาม จำกัด
91 สยาม กร เอ็นจิเนียริ่ง 1,000,000 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม กร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
92 สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ 40,900,000 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
93 สยาม เอ็น 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เอ็น
94 สวอน เอ็นเนอยี 2,000,000 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร บริษัท สวอน เอ็นเนอยี จำกัด
95 สิริลาภา พาวเวอร์ 50,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จำกัด
96 สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ 243,000,000 หนองใหญ่ ชลบุรี บริษัท สุขสมบูรณ์กรีนเพาเวอร์ จำกัด
97 สุพรรณบุรี เวสต์ แมเนจเมนท์ 50,000,000 บางละมุง ชลบุรี บริษัท สุพรรณบุรี เวสต์ แมเนจเมนท์ จำกัด
98 สุรินทร์ โซล่าร์ พลัส 13,500,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์ โซล่าร์ พลัส จำกัด
99 สุรินทร์ โซล่าร์ เอนเนอร์จี 13,500,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์ โซล่าร์ เอนเนอร์จี จำกัด
100 สุรินทร์ ไบโอ เพาเวอร์ 300,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท สุรินทร์ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ