รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซการจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซผ่านท่อหลัก

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 รุ่งพัฒนาเลิศบริการ 6,800,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท รุ่งพัฒนาเลิศบริการ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ