รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ก รุ่งเรืองชัย 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
2 ก.รัตนาวรรณ 1,000,000 ราชบุรี บางแพ
3 กระบี่ กีรติ ก๊าซ 2,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่
4 กาฬสินธุ์พาวเวอร์ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
5 เก็บเกี่ยวพลังงาน 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
6 แก๊สเจริญดี 2012 1,000,000 สระบุรี เมืองสระบุรี
7 โกลโบ อินเตอร์เทรด 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา
8 ควอนตัม ซิสเทม 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
9 คอนโฟล เอเซีย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
10 คิว. เอเชีย เอ็นเนอร์จี 3,600,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
11 เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปลูกไม้พลังงานไฟฟ้าชีวมวล 2021 ห้วยผึ้ง 102,400 กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง
12 เคโอเอส ชัยคม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม
13 แคนกิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) 8,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
14 โคราช แก๊ส (2004) 1,200,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
15 โคราช อัลเทอเนทีฟ ฟูเอล 1,000,000 นครราชสีมา บัวใหญ่
16 จ.เจริญเอ็นเนอร์จี่ 150,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา
17 จี ไอ พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย 1,000,000 ระยอง นิคมพัฒนา
18 ช.เจริญแก๊ส 2,000,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย
19 ชะมวงแก๊ส 9,000,000 สงขลา รัตภูมิ
20 ชินเน็น (ไทยแลนด์) 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง
21 ไชโย แก๊สไทย 5,000,000 อ่างทอง ไชโย
22 ซัน เรสโซลูชั่นส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
23 ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง
24 ซีวายวายโกลบอลพลัส 65,000,000 สุรินทร์ กาบเชิง
25 เซาธ์เทิร์น กรีน ดีเวลลอปเมนท์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
26 โซเอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง
27 ณธีร์ทรัพย์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
28 ดีวีเอ็มวีเอส 115,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า
29 ดีอีเอส ไบโอแมส 20,000,000 ปทุมธานี สามโคก
30 ตรีภัทร แอล.พี.จี 2009 500,000 พิจิตร ตะพานหิน
31 ตะพานหินอ๊อกซิเจน 5,000,000 พิจิตร ตะพานหิน
32 ตันติชัย 09 2,300,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว
33 ตันติชัย ปิโตรเลียม (ระยอง) 3,100,000 ระยอง บ้านค่าย
34 ตากสินโกบอล 1,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
35 ทรัพย์ธรณี ก่อสร้าง 200,000,000 ขอนแก่น มัญจาคีรี
36 ทริปเปิ้ลที เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา
37 ที ที เจ กรีน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 80,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว
38 ที.อาร์.อาร์.ไบโอพาวเวอร์ 5,000,000 ราชบุรี โพธาราม
39 ทีเจ เอ็นเนอจี 1,000,000 ร้อยเอ็ด โพนทอง
40 ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี 100,000,000 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี
41 ไทย ไบโอ-คิงส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว
42 ไทย วอลเลส 1,000,000 สระบุรี บ้านหมอ
43 ไทย เอ็นเนอร์จี้โกรท 5,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี
44 ไทย เอ็นเนอร์ยี่ ฮับ 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
45 ไทยสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง 5,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
46 ไทยอุดม ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 30,000,000 ระนอง เมืองระนอง
47 ธนชาติปิโตรเลียมไทย 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
48 นรรวัฒนา 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
49 นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส 2,500,000 ลำพูน เมืองลำพูน
50 นางรองแก๊ส 3,500,000 บุรีรัมย์ นางรอง
51 บางกอกไบโอแก๊ส 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา
52 บางปะอิน คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
53 บ้านส้องแอลพีจี 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ
54 บี โอทู 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
55 บี.วู้ด.เอ็น. 5,000,000 ตรัง ย่านตาขาว
56 บีเคเค ปิโตรเลียม 3,000,000 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี
57 บูรพา พารารวย 100,000 ระยอง เมืองระยอง
58 ไบโอ ฟูเอล ซัพพลายส์ 80,000,030 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท
59 ไบโอฟูเอล รอยัลตี้ 3,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
60 ไบโอแมส อัลลิอันซ์ 2,000,000 สระแก้ว โคกสูง
61 ประเสริฐดีแท้ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
62 ปัตตานีดำรงแก๊ส 1,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
63 ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส 60,000,000 ปัตตานี หนองจิก
64 ปาล์มดี กรีนเพาเวอร์ 56,000,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร
65 ปิโตรเลียมแก๊ส (สายเหนือ) 1994 3,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง
66 พร้อม (ราชบุรี) 60,000,000 ราชบุรี จอมบึง
67 พานทอง แอลพีจี 2,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
68 พิจิตรภัทรกิจ 5,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
69 พี ดี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 100,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
70 พี บี แก๊ส 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
71 พีลาทัส เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 นนทบุรี เมืองนนทบุรี
72 เพอร์เฟคดีปิโตรเลี่ยม 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
73 เพอร์เฟคท์ดี ปิโตรเลียม 9 5,000,000 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา
74 เฟื่องฟู แก๊ส 2,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี
75 ภัทรรุ่งเรือง แอล.พี.จี 3,500,000 พิจิตร เมืองพิจิตร
76 ภูพรรณธิดาพลังงาน 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง
77 ภูมินทร์นวกิจ 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด
78 มันนี่สเตชั่นแคปปิตอล 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
79 มาบตาพุด แก๊ส แอนด์ ออยล์ 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ
80 เมดิก้า อินโนเวชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
81 ยะลาทรายทอง 1,700,000 ยะลา เมืองยะลา
82 รุ่งเรือง วู้ด ชิปเปอร์ (ลำพูน) 2,000,000 ลำพูน บ้านธิ
83 ไรดีน แคพพิเทิล 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
84 ลันตา แอลพีจี แอนด์เซอร์วิส 5,000,000 กระบี่ เกาะลันตา
85 แลบแก๊ส (ประเทศไทย) 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
86 วงศ์ทองก๊าซ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
87 วรวุฒิปิโตรเลียม 1,000,000 นครนายก ปากพลี
88 วิสาหกิจชุมชนปลูกไม้พลังงานไฟฟ้าชีวมวล สหัสขันธ์ 2563 119,600 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์
89 วิสาหกิจเพื่อสังคมและพลังงานชุมชน 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
90 วี.เอ.ที.พาวเวอร์ แมสส์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
91 วีอาร์แก๊ส 2020 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา
92 ศรีแสงสว่างก๊าซ 5,000,000 ตาก บ้านตาก
93 เศรษฐสิริ วูด เพลเลท 5,000,000 เชียงใหม่ สันทราย
94 สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี 90,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา
95 สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
96 สายป่าน แอล พี จี แม่สอด 3,000,000 ตาก แม่สอด
97 สิทธิศักดิ์ แอสฟัลท์ การโยธา 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน
98 สินจุนไทย 5,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง
99 สินสมบูรณ์ แอลพีจี 3,000,000 สุรินทร์ ปราสาท
100 สุพรรณธนแก๊ส 2,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ