รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ก รุ่งเรืองชัย 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก รุ่งเรืองชัย
2 ก.รัตนาวรรณ 1,000,000 ราชบุรี บางแพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.รัตนาวรรณ
3 กระบี่ กีรติ ก๊าซ 2,000,000 กระบี่ เมืองกระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ กีรติ ก๊าซ
4 กาฬสินธุ์พาวเวอร์ซัพพลาย 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสาทร บริษัท กาฬสินธุ์พาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด
5 ครอบครัวกล้วยไม้ 1,000,000 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ บริษัท ครอบครัวกล้วยไม้ จำกัด
6 ครัยโอไทย 190,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ครัยโอไทย จำกัด
7 จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 4,000,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม จำกัด
8 ช.เจริญแก๊ส 2,000,000 มหาสารคาม กันทรวิชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญแก๊ส
9 ชยณัฐรุ่งเรือง 1,000,000 แพร่ สูงเม่น บริษัท ชยณัฐรุ่งเรือง จำกัด
10 ชะมวงแก๊ส 9,000,000 สงขลา รัตภูมิ บริษัท ชะมวงแก๊ส จำกัด
11 ชินเน็น (ไทยแลนด์) 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง บริษัท ชินเน็น (ไทยแลนด์) จำกัด
12 ซัน เรสโซลูชั่นส์ 1,000,000 ปทุมธานี ลำลูกกา บริษัท ซัน เรสโซลูชั่นส์ จำกัด
13 ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ 40,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
14 ดีวีเอ็มวีเอส 115,000,000 ฉะเชิงเทรา บางคล้า บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด
15 ดีอีเอส ไบโอแมส 20,000,000 ปทุมธานี สามโคก บริษัท ดีอีเอส ไบโอแมส จำกัด
16 ตรีภัทร แอล.พี.จี 2009 500,000 พิจิตร ตะพานหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีภัทร แอล.พี.จี 2009
17 ตะพานหินอ๊อกซิเจน 5,000,000 พิจิตร ตะพานหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะพานหินอ๊อกซิเจน
18 ตันติชัย ปิโตรเลียม (ระยอง) 3,100,000 ระยอง บ้านค่าย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติชัย ปิโตรเลียม (ระยอง)
19 ตากสินโกบอล 1,000,000 ลพบุรี เมืองลพบุรี บริษัท ตากสินโกบอล จำกัด
20 ทริปเปิ้ลที เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 ชลบุรี ศรีราชา บริษัท ทริปเปิ้ลที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
21 ที ที เจ กรีน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 80,000,000 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว บริษัท ที ที เจ กรีน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
22 ทุ่งบัว ยูทิลิตี้ 18,600,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท ทุ่งบัว ยูทิลิตี้ จำกัด
23 ทุนเจริญ แอล .พี.จี. 1,000,000 ลำพูน เมืองลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนเจริญ แอล .พี.จี.
24 ธนชาติปิโตรเลียมไทย 3,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท ธนชาติปิโตรเลียมไทย จำกัด
25 นรรวัฒนา 1,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรรวัฒนา
26 นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส 2,500,000 ลำพูน เมืองลำพูน บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
27 นางรองแก๊ส 3,500,000 บุรีรัมย์ นางรอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
28 บางปะอิน คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท บางปะอิน คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
29 บางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ 525,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท บางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด
30 บ้านส้องแอลพีจี 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ บริษัท บ้านส้องแอลพีจี จำกัด
31 ปภพ รีนิวเอเบิล 30,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
32 ประทายแก๊ส 1,000,000 นครราชสีมา ประทาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายแก๊ส
33 ประเสริฐดีแท้ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท ประเสริฐดีแท้ จำกัด
34 ปัตตานีดำรงแก๊ส 1,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีดำรงแก๊ส
35 ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส 60,000,000 ปัตตานี หนองจิก บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด
36 ปาล์มดี กรีนเพาเวอร์ 50,000,000 นครศรีธรรมราช หัวไทร บริษัท ปาล์มดี กรีนเพาเวอร์ จำกัด
37 ปิโตรเลียมแก๊ส (สายเหนือ) 1994 3,000,000 ปทุมธานี คลองหลวง บริษัท ปิโตรเลียมแก๊ส (สายเหนือ) 1994 จำกัด
38 พร้อม (ราชบุรี) 10,000,000 ราชบุรี จอมบึง บริษัท พร้อม (ราชบุรี) จำกัด
39 พานทอง แอลพีจี 2,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท พานทอง แอลพีจี จำกัด
40 พาโนว่า 92,714,304 กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บริษัท พาโนว่า จำกัด
41 พิจิตรภัทรกิจ 5,000,000 พิจิตร เมืองพิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรภัทรกิจ
42 พี บี แก๊ส 100,000 กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี แก๊ส
43 พีลาทัส เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร บริษัท พีลาทัส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
44 ภัทรรุ่งเรือง แอล.พี.จี 3,500,000 พิจิตร เมืองพิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งเรือง แอล.พี.จี
45 ภูพรรณธิดาพลังงาน 1,000,000 ภูเก็ต ถลาง บริษัท ภูพรรณธิดาพลังงาน จำกัด
46 ภูมินทร์นวกิจ 1,000,000 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมินทร์นวกิจ
47 มาบตาพุด แก๊ส แอนด์ ออยล์ 1,000,000 ชลบุรี สัตหีบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบตาพุด แก๊ส แอนด์ ออยล์
48 ยะลาทรายทอง 1,700,000 ยะลา เมืองยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทรายทอง
49 รุ่งเรือง วู้ด ชิปเปอร์ (ลำพูน) 2,000,000 ลำพูน บ้านธิ บริษัท รุ่งเรือง วู้ด ชิปเปอร์ (ลำพูน) จำกัด
50 รุ่งเรืองธนพัฒน์ค้าก๊าซ 5,000,000 บุรีรัมย์ สตึก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองธนพัฒน์ค้าก๊าซ
51 รูท ไบโอแมส 1,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท รูท ไบโอแมส จำกัด
52 ลันตา แอลพีจี แอนด์เซอร์วิส 5,000,000 กระบี่ เกาะลันตา บริษัท ลันตา แอลพีจี แอนด์เซอร์วิส จำกัด
53 ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส 1,000,000 เชียงใหม่ สารภี บริษัท ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
54 วงศ์ทองก๊าซ 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท วงศ์ทองก๊าซ จำกัด
55 วรวุฒิปิโตรเลียม 1,000,000 นครนายก ปากพลี ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิปิโตรเลียม
56 วี.เอ.ที.พาวเวอร์ แมสส์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บริษัท วี.เอ.ที.พาวเวอร์ แมสส์ จำกัด
57 ส.สหกิจ เพาเวอร์ 2,000,000 อุบลราชธานี วารินชำราบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหกิจ เพาเวอร์
58 สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี 90,000,000 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
59 สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
60 สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี 140,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
61 สายป่าน แอล พี จี แม่สอด 3,000,000 ตาก แม่สอด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายป่าน แอล พี จี แม่สอด
62 สินสมบูรณ์ แอลพีจี 3,000,000 สุรินทร์ ปราสาท บริษัท สินสมบูรณ์ แอลพีจี จำกัด
63 สุพรรณธนแก๊ส 2,000,000 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณธนแก๊ส
64 ออกัสท์ ไทยเทค 10,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง บริษัท ออกัสท์ ไทยเทค จำกัด
65 อาร์.อี.เอ็น. แมเนจเม้นท์ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา บริษัท อาร์.อี.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
66 อินเตอร์ ไบโอแมส 1,000,000 นครราชสีมา บัวลาย บริษัท อินเตอร์ ไบโอแมส จำกัด
67 อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 200,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก บริษัท อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
68 อีซี่แพลนท์ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท อีซี่แพลนท์ จำกัด
69 อีบีพี ปิโตรเลี่ยม 1,000,000 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ บริษัท อีบีพี ปิโตรเลี่ยม จำกัด
70 อียู ไบโอก๊าซ 30,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน บริษัท อียู ไบโอก๊าซ จำกัด
71 อุดมทรัพย์ถาวร 999 1,000,000 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช บริษัท อุดมทรัพย์ถาวร 999 จำกัด
72 อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด 5,000,000 อุดรธานี เมืองอุดรธานี บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด
73 อุทัย คลีนเอนเนอร์จี 525,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท อุทัย คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
74 อุทัย เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท อุทัย เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
75 เคโอเอส ชัยคม 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม บริษัท เคโอเอส ชัยคม จำกัด
76 เจ แอนด์ พี ซัพพลาย (2018) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ พี ซัพพลาย (2018)
77 เซพ เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง บริษัท เซพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
78 เซาธ์เทิร์น กรีน ดีเวลลอปเมนท์ 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท เซาธ์เทิร์น กรีน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
79 เพ็ชร วรรธนะ 2,000,000 ตรัง เมืองตรัง บริษัท เพ็ชร วรรธนะ จำกัด
80 เพอร์เฟคดีปิโตรเลี่ยม 1,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บริษัท เพอร์เฟคดีปิโตรเลี่ยม จำกัด
81 เฟื่องฟู แก๊ส 2,000,000 นครสวรรค์ ตาคลี บริษัท เฟื่องฟู แก๊ส จำกัด
82 เมดิก้า อินโนเวชั่น 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม บริษัท เมดิก้า อินโนเวชั่น จำกัด
83 เวิลด์ ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 สงขลา เมืองสงขลา บริษัท เวิลด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด
84 เอ.ที.ที.พาวเวอร์ แมสส์ 20,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต บริษัท เอ.ที.ที.พาวเวอร์ แมสส์ จำกัด
85 เอ็นยูอาร์ธุรกิจ 1,000,000 นครปฐม เมืองนครปฐม บริษัท เอ็นยูอาร์ธุรกิจ จำกัด
86 เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนทัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (โฮลดิ้ง) 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนทัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (โฮลดิ้ง) จำกัด
87 เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป 260,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
88 เอ็นเนอร์จีทรานส์ฟอร์เม่อร์ส ระยอง 4,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท เอ็นเนอร์จีทรานส์ฟอร์เม่อร์ส ระยอง จำกัด
89 เอส.เค. ไฮโดรเจนเพาเวอร์ทูโก 1,000,000 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บริษัท เอส.เค. ไฮโดรเจนเพาเวอร์ทูโก จำกัด
90 เออีซี คอมโพสิท 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน บริษัท เออีซี คอมโพสิท จำกัด
91 เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม 7,700,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว บริษัท เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม จำกัด
92 เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม 3,500,000 ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม
93 เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล 40,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด
94 เอี่ยมอีสาน โมดิฟายสตาร์ช 1,000,000 อุบลราชธานี น้ำยืน บริษัท เอี่ยมอีสาน โมดิฟายสตาร์ช จำกัด
95 เอเจ ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 150,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท เอเจ ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
96 เอเจ ไบโอแก๊ส 70,000,000 นครปฐม สามพราน บริษัท เอเจ ไบโอแก๊ส จำกัด
97 เอเซีย อินดัสเตรียล แก๊ส 1,000,000 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
98 แก๊สเจริญดี 2012 1,000,000 สระบุรี เมืองสระบุรี บริษัท แก๊สเจริญดี 2012 จำกัด
99 แคนกิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) 8,000,000 สมุทรปราการ บางเสาธง บริษัท แคนกิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
100 แสงตะเคียน 1,000,000 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะเคียน

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ