รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตก๊าซ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ก รุ่งเรืองชัย 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก รุ่งเรืองชัย
2 ก.รัตนาวรรณ 1,000,000 บางแพ ราชบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.รัตนาวรรณ
3 กระบี่ กีรติ ก๊าซ 2,000,000 เมืองกระบี่ กระบี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ กีรติ ก๊าซ
4 กาฬสินธุ์พาวเวอร์ซัพพลาย 1,000,000 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริษัท กาฬสินธุ์พาวเวอร์ซัพพลาย จำกัด
5 ครอบครัวกล้วยไม้ 1,000,000 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บริษัท ครอบครัวกล้วยไม้ จำกัด
6 ครัยโอไทย 190,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ครัยโอไทย จำกัด
7 จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม 4,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท จ.รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม จำกัด
8 ช.เจริญแก๊ส 2,000,000 กันทรวิชัย มหาสารคาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญแก๊ส
9 ชยณัฐรุ่งเรือง 1,000,000 สูงเม่น แพร่ บริษัท ชยณัฐรุ่งเรือง จำกัด
10 ชะมวงแก๊ส 9,000,000 รัตภูมิ สงขลา บริษัท ชะมวงแก๊ส จำกัด
11 ชินเน็น (ไทยแลนด์) 100,000 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริษัท ชินเน็น (ไทยแลนด์) จำกัด
12 ซัน เรสโซลูชั่นส์ 1,000,000 ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท ซัน เรสโซลูชั่นส์ จำกัด
13 ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ 40,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ซิตี้ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
14 ดีวีเอ็มวีเอส 115,000,000 บางคล้า ฉะเชิงเทรา บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จำกัด
15 ดีอีเอส ไบโอแมส 20,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท ดีอีเอส ไบโอแมส จำกัด
16 ตรีภัทร แอล.พี.จี 2009 500,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีภัทร แอล.พี.จี 2009
17 ตะพานหินอ๊อกซิเจน 5,000,000 ตะพานหิน พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะพานหินอ๊อกซิเจน
18 ตันติชัย ปิโตรเลียม (ระยอง) 3,100,000 บ้านค่าย ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติชัย ปิโตรเลียม (ระยอง)
19 ตากสินโกบอล 1,000,000 เมืองลพบุรี ลพบุรี บริษัท ตากสินโกบอล จำกัด
20 ทริปเปิ้ลที เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 ศรีราชา ชลบุรี บริษัท ทริปเปิ้ลที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
21 ที ที เจ กรีน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) 80,000,000 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา บริษัท ที ที เจ กรีน เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
22 ทุ่งบัว ยูทิลิตี้ 18,600,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท ทุ่งบัว ยูทิลิตี้ จำกัด
23 ทุนเจริญ แอล .พี.จี. 1,000,000 เมืองลำพูน ลำพูน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุนเจริญ แอล .พี.จี.
24 ธนชาติปิโตรเลียมไทย 3,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท ธนชาติปิโตรเลียมไทย จำกัด
25 นรรวัฒนา 1,000,000 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรรวัฒนา
26 นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส 2,500,000 เมืองลำพูน ลำพูน บริษัท นอร์ทเธิร์น อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
27 นางรองแก๊ส 3,500,000 นางรอง บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
28 บางปะอิน คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางปะอิน คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
29 บางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ 525,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท บางปะอิน เวสต์ เมเนจเมนท์ จำกัด
30 บ้านส้องแอลพีจี 1,000,000 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี บริษัท บ้านส้องแอลพีจี จำกัด
31 ปภพ รีนิวเอเบิล 30,000,000 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด
32 ประทายแก๊ส 1,000,000 ประทาย นครราชสีมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประทายแก๊ส
33 ประเสริฐดีแท้ 20,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท ประเสริฐดีแท้ จำกัด
34 ปัตตานีดำรงแก๊ส 1,000,000 เมืองปัตตานี ปัตตานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีดำรงแก๊ส
35 ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส 60,000,000 หนองจิก ปัตตานี บริษัท ปัตตานีมุ่งพัฒนาไบโอแก๊ส จำกัด
36 ปาล์มดี กรีนเพาเวอร์ 50,000,000 หัวไทร นครศรีธรรมราช บริษัท ปาล์มดี กรีนเพาเวอร์ จำกัด
37 ปิโตรเลียมแก๊ส (สายเหนือ) 1994 3,000,000 คลองหลวง ปทุมธานี บริษัท ปิโตรเลียมแก๊ส (สายเหนือ) 1994 จำกัด
38 พร้อม (ราชบุรี) 10,000,000 จอมบึง ราชบุรี บริษัท พร้อม (ราชบุรี) จำกัด
39 พานทอง แอลพีจี 2,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท พานทอง แอลพีจี จำกัด
40 พาโนว่า 92,714,304 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัท พาโนว่า จำกัด
41 พิจิตรภัทรกิจ 5,000,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิจิตรภัทรกิจ
42 พี บี แก๊ส 100,000 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี บี แก๊ส
43 พีลาทัส เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บริษัท พีลาทัส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
44 ภัทรรุ่งเรือง แอล.พี.จี 3,500,000 เมืองพิจิตร พิจิตร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งเรือง แอล.พี.จี
45 ภูพรรณธิดาพลังงาน 1,000,000 ถลาง ภูเก็ต บริษัท ภูพรรณธิดาพลังงาน จำกัด
46 ภูมินทร์นวกิจ 1,000,000 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมินทร์นวกิจ
47 มาบตาพุด แก๊ส แอนด์ ออยล์ 1,000,000 สัตหีบ ชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบตาพุด แก๊ส แอนด์ ออยล์
48 ยะลาทรายทอง 1,700,000 เมืองยะลา ยะลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทรายทอง
49 รุ่งเรือง วู้ด ชิปเปอร์ (ลำพูน) 2,000,000 บ้านธิ ลำพูน บริษัท รุ่งเรือง วู้ด ชิปเปอร์ (ลำพูน) จำกัด
50 รุ่งเรืองธนพัฒน์ค้าก๊าซ 5,000,000 สตึก บุรีรัมย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองธนพัฒน์ค้าก๊าซ
51 รูท ไบโอแมส 1,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท รูท ไบโอแมส จำกัด
52 ลันตา แอลพีจี แอนด์เซอร์วิส 5,000,000 เกาะลันตา กระบี่ บริษัท ลันตา แอลพีจี แอนด์เซอร์วิส จำกัด
53 ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส 1,000,000 สารภี เชียงใหม่ บริษัท ลานนาอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
54 วงศ์ทองก๊าซ 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท วงศ์ทองก๊าซ จำกัด
55 วรวุฒิปิโตรเลียม 1,000,000 ปากพลี นครนายก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรวุฒิปิโตรเลียม
56 วี.เอ.ที.พาวเวอร์ แมสส์ 20,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท วี.เอ.ที.พาวเวอร์ แมสส์ จำกัด
57 ส.สหกิจ เพาเวอร์ 2,000,000 วารินชำราบ อุบลราชธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สหกิจ เพาเวอร์
58 สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี 90,000,000 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
59 สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท สมุทรสาคร คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
60 สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี 140,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
61 สายป่าน แอล พี จี แม่สอด 3,000,000 แม่สอด ตาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายป่าน แอล พี จี แม่สอด
62 สินสมบูรณ์ แอลพีจี 3,000,000 ปราสาท สุรินทร์ บริษัท สินสมบูรณ์ แอลพีจี จำกัด
63 สุพรรณธนแก๊ส 2,000,000 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณธนแก๊ส
64 ออกัสท์ ไทยเทค 10,000,000 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร บริษัท ออกัสท์ ไทยเทค จำกัด
65 อาร์.อี.เอ็น. แมเนจเม้นท์ 1,000,000 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บริษัท อาร์.อี.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด
66 อินเตอร์ ไบโอแมส 1,000,000 บัวลาย นครราชสีมา บริษัท อินเตอร์ ไบโอแมส จำกัด
67 อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 200,000,000 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บริษัท อี เอส ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
68 อีซี่แพลนท์ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท อีซี่แพลนท์ จำกัด
69 อีบีพี ปิโตรเลี่ยม 1,000,000 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ บริษัท อีบีพี ปิโตรเลี่ยม จำกัด
70 อียู ไบโอก๊าซ 30,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท อียู ไบโอก๊าซ จำกัด
71 อุดมทรัพย์ถาวร 999 1,000,000 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี บริษัท อุดมทรัพย์ถาวร 999 จำกัด
72 อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด 5,000,000 เมืองอุดรธานี อุดรธานี บริษัท อุตสาหกรรมก๊าซ ขาวสอาด จำกัด
73 อุทัย คลีนเอนเนอร์จี 525,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อุทัย คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
74 อุทัย เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท อุทัย เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด
75 เคโอเอส ชัยคม 3,000,000 เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร บริษัท เคโอเอส ชัยคม จำกัด
76 เจ แอนด์ พี ซัพพลาย (2018) 1,000,000 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ พี ซัพพลาย (2018)
77 เซพ เอ็นเนอร์ยี่ 1,000,000 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร บริษัท เซพ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
78 เซาธ์เทิร์น กรีน ดีเวลลอปเมนท์ 5,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เซาธ์เทิร์น กรีน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
79 เพ็ชร วรรธนะ 2,000,000 เมืองตรัง ตรัง บริษัท เพ็ชร วรรธนะ จำกัด
80 เพอร์เฟคดีปิโตรเลี่ยม 1,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม บริษัท เพอร์เฟคดีปิโตรเลี่ยม จำกัด
81 เฟื่องฟู แก๊ส 2,000,000 ตาคลี นครสวรรค์ บริษัท เฟื่องฟู แก๊ส จำกัด
82 เมดิก้า อินโนเวชั่น 1,000,000 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร บริษัท เมดิก้า อินโนเวชั่น จำกัด
83 เวิลด์ ฟาร์มเมอร์ 1,000,000 เมืองสงขลา สงขลา บริษัท เวิลด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด
84 เอ.ที.ที.พาวเวอร์ แมสส์ 20,000,000 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ.ที.ที.พาวเวอร์ แมสส์ จำกัด
85 เอ็นยูอาร์ธุรกิจ 1,000,000 เมืองนครปฐม นครปฐม บริษัท เอ็นยูอาร์ธุรกิจ จำกัด
86 เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนทัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (โฮลดิ้ง) 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนทัล คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (โฮลดิ้ง) จำกัด
87 เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป 260,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
88 เอ็นเนอร์จีทรานส์ฟอร์เม่อร์ส ระยอง 4,000,000 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร บริษัท เอ็นเนอร์จีทรานส์ฟอร์เม่อร์ส ระยอง จำกัด
89 เอส.เค. ไฮโดรเจนเพาเวอร์ทูโก 1,000,000 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท เอส.เค. ไฮโดรเจนเพาเวอร์ทูโก จำกัด
90 เออีซี คอมโพสิท 1,000,000 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บริษัท เออีซี คอมโพสิท จำกัด
91 เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม 7,700,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บริษัท เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม จำกัด
92 เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม 3,500,000 บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี่ยมสอาดปิโตรเลี่ยม
93 เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล 40,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท เอี่ยมอีสาน รีนิวเอเบิล จำกัด
94 เอี่ยมอีสาน โมดิฟายสตาร์ช 1,000,000 น้ำยืน อุบลราชธานี บริษัท เอี่ยมอีสาน โมดิฟายสตาร์ช จำกัด
95 เอเจ ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 150,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอเจ ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
96 เอเจ ไบโอแก๊ส 70,000,000 สามพราน นครปฐม บริษัท เอเจ ไบโอแก๊ส จำกัด
97 เอเซีย อินดัสเตรียล แก๊ส 1,000,000 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ บริษัท เอเซีย อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
98 แก๊สเจริญดี 2012 1,000,000 เมืองสระบุรี สระบุรี บริษัท แก๊สเจริญดี 2012 จำกัด
99 แคนกิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) 8,000,000 บางเสาธง สมุทรปราการ บริษัท แคนกิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
100 แสงตะเคียน 1,000,000 เมืองสระแก้ว สระแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะเคียน

สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ


สมัครสมาชิกฟรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ