รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ view
1 ก.ณรงค์ชัย 1,000,000 สตูล ละงู บริษัท ก.ณรงค์ชัย จำกัด
2 คมกร เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมกร เทรดดิ้ง
3 ณภัทราน้ำแข็งและน้ำดื่ม 2,000,000 เลย ท่าลี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทราน้ำแข็งและน้ำดื่ม
4 ดำรงไทยปากช่อง 5,000,000 นครราชสีมา ปากช่อง บริษัท ดำรงไทยปากช่อง จำกัด
5 ทวีสินธุ์น้ำแข็ง 5,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท ทวีสินธุ์น้ำแข็ง จำกัด
6 ทำน้ำแข็งชลบุรี 2,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี บริษัท ทำน้ำแข็งชลบุรี จำกัด
7 น้ำแข็งนำชัย 30,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด
8 น้ำแข็งบางเพรียง (2554) 1,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ บริษัท น้ำแข็งบางเพรียง (2554) จำกัด
9 น้ำแข็งมิตรสตูล 10,000,000 สตูล เมืองสตูล บริษัท น้ำแข็งมิตรสตูล จำกัด
10 น้ำแข็งเอกชัย 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บริษัท น้ำแข็งเอกชัย จำกัด
11 ภาคใต้การประมง 3,200,000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้การประมง
12 มานิตย์ระนอง กรุ๊ป 5,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท มานิตย์ระนอง กรุ๊ป จำกัด
13 มโนกุล 10,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน บริษัท มโนกุล จำกัด
14 รวมประมงบ้านเพ 3,000,000 ระยอง เมืองระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมประมงบ้านเพ
15 รวมประมงระยอง 20,000,000 ระยอง บ้านค่าย บริษัท รวมประมงระยอง จำกัด
16 ลดาวัลย์ รีฟริกเจอเรชั่น 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี บริษัท ลดาวัลย์ รีฟริกเจอเรชั่น จำกัด
17 วัฒนาเนรมิต 5,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาเนรมิต
18 ศรีธนาสินธุ์ 5,000,000 สงขลา เมืองสงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนาสินธุ์
19 สหสตูลน้ำแข็งการประมง 20,000,000 สตูล เมืองสตูล บริษัท สหสตูลน้ำแข็งการประมง จำกัด
20 สหะมิตรดำเนิน 16,000,000 สงขลา หาดใหญ่ บริษัท สหะมิตรดำเนิน จำกัด
21 สันติแกลงน้ำแข็งหลอด 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท สันติแกลงน้ำแข็งหลอด จำกัด
22 อิสระดอนสัก 5,000,000 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระดอนสัก
23 อิสระวัฒนา 5,000,000 นครศรีธรรมราช ขนอม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระวัฒนา
24 อุตสาหกรรมน้ำแข็ง สส. 9,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมน้ำแข็ง สส.
25 เจ โอเวอร์ซี ฟิชชิ่ง 10,000,000 ตรัง กันตัง บริษัท เจ โอเวอร์ซี ฟิชชิ่ง จำกัด
26 เจ้าพระยากิจประมง 98,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บริษัท เจ้าพระยากิจประมง จำกัด
27 เพชรชนะชัย 10,000,000 นครศรีธรรมราช ขนอม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรชนะชัย
28 เอกอุดมชัย 2,000,000 ชลบุรี สัตหีบ บริษัท เอกอุดมชัย จำกัด
29 เอส.เอส.พี.อุตสาหกรรมน้ำแข็ง 5,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี.อุตสาหกรรมน้ำแข็ง
30 โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย 15,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย จำกัด
31 โรงน้ำแข็ง ช. โชคบุญชู 6,000,000 พังงา ท้ายเหมือง บริษัท โรงน้ำแข็ง ช. โชคบุญชู จำกัด
32 โรงน้ำแข็ง โชควัลลภา คุระบุรี 4,000,000 พังงา คุระบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง โชควัลลภา คุระบุรี
33 โรงน้ำแข็งคุระ 34,000,000 ระนอง เมืองระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งคุระ
34 โรงน้ำแข็งมานิตย์ ระนอง 9,000,000 ระนอง เมืองระนอง บริษัท โรงน้ำแข็งมานิตย์ ระนอง จำกัด
35 โรงน้ำแข็งละงู จังหวัดสตูล 8,000,000 สตูล ละงู ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งละงู จังหวัดสตูล
36 โรงน้ำแข็งสร้อยฟ้า 10,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล บริษัท โรงน้ำแข็งสร้อยฟ้า จำกัด
37 โรงน้ำแข็งสหมิตรสิชล 5,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล บริษัท โรงน้ำแข็งสหมิตรสิชล จำกัด
38 โรงน้ำแข็งสุราษฎร์ธานี 12,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี บริษัท โรงน้ำแข็งสุราษฎร์ธานี จำกัด
39 โรงน้ำแข็งและปลาป่นวรพันธุ์ 25,000,000 ตรัง กันตัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งและปลาป่นวรพันธุ์
40 โฮรีโค (ไทยแลนด์) 3,000,000 ระยอง เมืองระยอง บริษัท โฮรีโค (ไทยแลนด์) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ