รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ก.ณรงค์ชัย 1,000,000 สตูล ละงู
2 กรุงเทพ ดรายไอซ์ 2,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
3 คมกร เทรดดิ้ง 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
4 เจ้าพระยากิจประมง 98,000,000 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
5 เซ้าท์อันดามันพริ้นเซ็สท์ 5,000,000 พังงา คุระบุรี
6 ณภัทราน้ำแข็งและน้ำดื่ม 2,000,000 เลย ท่าลี่
7 ทรัพย์มงคล แพร่ 5,000,000 แพร่ สูงเม่น
8 ทวีสินธุ์น้ำแข็ง 5,000,000 ระนอง เมืองระนอง
9 ทำน้ำแข็งชลบุรี 2,000,000 ชลบุรี เมืองชลบุรี
10 ไทยมหาสมุทร 8,600,000 ตรัง กันตัง
11 ธาราทิพย์ สมุทรสาคร 20,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
12 น้ำแข็งบางเพรียง (2554) 1,000,000 สมุทรปราการ บางบ่อ
13 น้ำแข็งภูเทพ 5,000,000 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
14 น้ำแข็งมิตรสตูล 10,000,000 สตูล เมืองสตูล
15 น้ำแข็งเอกชัย 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
16 บิ๊กนิว โรงน้ำแข็งหลอด 5,000,000 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ
17 บี.เค.โรงน้ำแข็งและห้องแช่แข็ง 15,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
18 ปราช ดรายไอซ์ 1,000,000 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
19 พังงาน้ำแข็ง 10,000,000 พังงา ท้ายเหมือง
20 เพชรชนะชัย 10,000,000 นครศรีธรรมราช ขนอม
21 ภาคใต้การประมง 3,200,000 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
22 มโนกุล 10,000,000 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
23 มานิตย์ระนอง กรุ๊ป 5,000,000 ระนอง เมืองระนอง
24 รวมประมงบ้านเพ 3,000,000 ระยอง เมืองระยอง
25 รวมประมงบ้านเพ 3,000,000 ระยอง เมืองระยอง
26 รวมประมงระยอง 20,000,000 ระยอง บ้านค่าย
27 โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย 15,000,000 ระนอง เมืองระนอง
28 โรงน้ำแข็ง โชควัลลภา คุระบุรี 4,000,000 พังงา คุระบุรี
29 โรงน้ำแข็งเกล็ดวรพันธุ์ 10,000,000 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
30 โรงน้ำแข็งคุระ 34,000,000 ระนอง เมืองระนอง
31 โรงน้ำแข็งท่าจีน 10,000,000 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต
32 โรงน้ำแข็งบ้านดี 5,000,000 ปัตตานี เมืองปัตตานี
33 โรงน้ำแข็งพิชัย 11,000,000 ชุมพร เมืองชุมพร
34 โรงน้ำแข็งมานิตย์ ระนอง 9,000,000 ระนอง เมืองระนอง
35 โรงน้ำแข็งยศดำรงค์พร้าว 5,000,000 เชียงใหม่ พร้าว
36 โรงน้ำแข็งละงู จังหวัดสตูล 8,000,000 สตูล ละงู
37 โรงน้ำแข็งและปลาป่นวรพันธุ์ 25,000,000 ตรัง กันตัง
38 โรงน้ำแข็งสร้อยฟ้า 10,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล
39 โรงน้ำแข็งสหมิตรสิชล 5,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล
40 โรงน้ำแข็งสุราษฎร์ธานี 12,000,000 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
41 ลดาวัลย์ รีฟริกเจอเรชั่น 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
42 วัฒนาเนรมิต 5,000,000 นครศรีธรรมราช สิชล
43 ศรีธนาสินธุ์ 5,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
44 สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น 15,000,000 สงขลา เมืองสงขลา
45 สหน้ำแข็งตรัง 17,000,000 ตรัง กันตัง
46 สหสตูลน้ำแข็งการประมง 20,000,000 สตูล เมืองสตูล
47 สหะมิตรดำเนิน 16,000,000 สงขลา หาดใหญ่
48 สันติแกลงน้ำแข็งหลอด 1,000,000 ระยอง เมืองระยอง
49 อิสระดอนสัก 5,000,000 สุราษฎร์ธานี ดอนสัก
50 อิสระวัฒนา 5,000,000 นครศรีธรรมราช ขนอม
51 อุตสาหกรรมน้ำแข็ง สส. 9,000,000 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม
52 เอส.เอส.พี.อุตสาหกรรมน้ำแข็ง 5,000,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี


ข้อมูลผู้ประกอบการ