รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การผลิตน้ำแข็งชนิดไม่ใช้เพื่อการบริโภค

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ก.ณรงค์ชัย 1,000,000 ละงู สตูล บริษัท ก.ณรงค์ชัย จำกัด
2 คมกร เทรดดิ้ง 1,000,000 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมกร เทรดดิ้ง
3 ณภัทราน้ำแข็งและน้ำดื่ม 2,000,000 ท่าลี่ เลย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณภัทราน้ำแข็งและน้ำดื่ม
4 ดำรงไทยปากช่อง 5,000,000 ปากช่อง นครราชสีมา บริษัท ดำรงไทยปากช่อง จำกัด
5 ทวีสินธุ์น้ำแข็ง 5,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท ทวีสินธุ์น้ำแข็ง จำกัด
6 ทำน้ำแข็งชลบุรี 2,000,000 เมืองชลบุรี ชลบุรี บริษัท ทำน้ำแข็งชลบุรี จำกัด
7 น้ำแข็งนำชัย 30,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท น้ำแข็งนำชัย จำกัด
8 น้ำแข็งบางเพรียง (2554) 1,000,000 บางบ่อ สมุทรปราการ บริษัท น้ำแข็งบางเพรียง (2554) จำกัด
9 น้ำแข็งมิตรสตูล 10,000,000 เมืองสตูล สตูล บริษัท น้ำแข็งมิตรสตูล จำกัด
10 น้ำแข็งเอกชัย 10,000,000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บริษัท น้ำแข็งเอกชัย จำกัด
11 ภาคใต้การประมง 3,200,000 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคใต้การประมง
12 มานิตย์ระนอง กรุ๊ป 5,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท มานิตย์ระนอง กรุ๊ป จำกัด
13 มโนกุล 10,000,000 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริษัท มโนกุล จำกัด
14 รวมประมงบ้านเพ 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมประมงบ้านเพ
15 รวมประมงระยอง 20,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท รวมประมงระยอง จำกัด
16 ลดาวัลย์ รีฟริกเจอเรชั่น 3,000,000 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัท ลดาวัลย์ รีฟริกเจอเรชั่น จำกัด
17 วัฒนาเนรมิต 5,000,000 สิชล นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาเนรมิต
18 ศรีธนาสินธุ์ 5,000,000 เมืองสงขลา สงขลา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนาสินธุ์
19 สหสตูลน้ำแข็งการประมง 20,000,000 เมืองสตูล สตูล บริษัท สหสตูลน้ำแข็งการประมง จำกัด
20 สหะมิตรดำเนิน 16,000,000 หาดใหญ่ สงขลา บริษัท สหะมิตรดำเนิน จำกัด
21 สันติแกลงน้ำแข็งหลอด 1,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท สันติแกลงน้ำแข็งหลอด จำกัด
22 อิสระดอนสัก 5,000,000 ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระดอนสัก
23 อิสระวัฒนา 5,000,000 ขนอม นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิสระวัฒนา
24 อุตสาหกรรมน้ำแข็ง สส. 9,000,000 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมน้ำแข็ง สส.
25 เจ โอเวอร์ซี ฟิชชิ่ง 10,000,000 กันตัง ตรัง บริษัท เจ โอเวอร์ซี ฟิชชิ่ง จำกัด
26 เจ้าพระยากิจประมง 98,000,000 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บริษัท เจ้าพระยากิจประมง จำกัด
27 เพชรชนะชัย 10,000,000 ขนอม นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรชนะชัย
28 เอกอุดมชัย 2,000,000 สัตหีบ ชลบุรี บริษัท เอกอุดมชัย จำกัด
29 เอส.เอส.พี.อุตสาหกรรมน้ำแข็ง 5,000,000 เมืองจันทบุรี จันทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.พี.อุตสาหกรรมน้ำแข็ง
30 โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย 15,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท โรงงานน้ำแข็งเจริญชัย จำกัด
31 โรงน้ำแข็ง ช. โชคบุญชู 6,000,000 ท้ายเหมือง พังงา บริษัท โรงน้ำแข็ง ช. โชคบุญชู จำกัด
32 โรงน้ำแข็ง โชควัลลภา คุระบุรี 4,000,000 คุระบุรี พังงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็ง โชควัลลภา คุระบุรี
33 โรงน้ำแข็งคุระ 34,000,000 เมืองระนอง ระนอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งคุระ
34 โรงน้ำแข็งมานิตย์ ระนอง 9,000,000 เมืองระนอง ระนอง บริษัท โรงน้ำแข็งมานิตย์ ระนอง จำกัด
35 โรงน้ำแข็งละงู จังหวัดสตูล 8,000,000 ละงู สตูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งละงู จังหวัดสตูล
36 โรงน้ำแข็งสร้อยฟ้า 10,000,000 สิชล นครศรีธรรมราช บริษัท โรงน้ำแข็งสร้อยฟ้า จำกัด
37 โรงน้ำแข็งสหมิตรสิชล 5,000,000 สิชล นครศรีธรรมราช บริษัท โรงน้ำแข็งสหมิตรสิชล จำกัด
38 โรงน้ำแข็งสุราษฎร์ธานี 12,000,000 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี บริษัท โรงน้ำแข็งสุราษฎร์ธานี จำกัด
39 โรงน้ำแข็งและปลาป่นวรพันธุ์ 25,000,000 กันตัง ตรัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งและปลาป่นวรพันธุ์
40 โฮรีโค (ไทยแลนด์) 3,000,000 เมืองระยอง ระยอง บริษัท โฮรีโค (ไทยแลนด์) จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ