รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเก็บกักน้ำ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเก็บกักน้ำ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน จังหวัด อำเภอ
1 ชาญชัย ไลนิ่ง อินเตอร์พลาส 1,000,000 ขอนแก่น น้ำพอง
2 ซีดีเทค 1,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
3 สุวรรณบาดาล(1995) 1,000,000 ระยอง บ้านค่าย
4 แสงเจริญกิจ 1963 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง
5 อีสาน วอเตอร์ ซัพพลาย 3,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี
6 อุตสาหกรรมน้ำและพลังงานไทย 5,000,000 กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
7 เอ็นไววิศวกรรม 1,000,000 นนทบุรี บางบัวทอง


ข้อมูลผู้ประกอบการ