รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเก็บกักน้ำ

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ การเก็บกักน้ำ

เรียงตามชื่อ เรียงตามทุน เรียงตามจังหวัด
ชื่อผู้ประกอบการ ทุนจดทะเบียน อำเภอ จังหวัด view
1 ควิกวอเตอร์ 1,000,000 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บริษัท ควิกวอเตอร์ จำกัด
2 ชาญชัย ไลนิ่ง อินเตอร์พลาส 1,000,000 น้ำพอง ขอนแก่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัย ไลนิ่ง อินเตอร์พลาส
3 พีอี โปรเฟสชั่นแนล เซล 1,000,000 สามโคก ปทุมธานี บริษัท พีอี โปรเฟสชั่นแนล เซล จำกัด
4 สุวรรณบาดาล(1995) 1,000,000 บ้านค่าย ระยอง บริษัท สุวรรณบาดาล(1995) จำกัด
5 อีสาน วอเตอร์ ซัพพลาย 3,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท อีสาน วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด
6 อุตสาหกรรมน้ำและพลังงานไทย 5,000,000 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำและพลังงานไทย จำกัด
7 เอ็นไววิศวกรรม 1,000,000 บางบัวทอง นนทบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นไววิศวกรรม
8 ไอคิว วอเตอร์ 5,000,000 เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัท ไอคิว วอเตอร์ จำกัด


ข้อมูลผู้ประกอบการ